Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 87

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” muutmine

Vastu võetud 27.12.2010 nr 192

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 139 lõike 8 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” (RT I, 25.10.2010, 3) § 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.”

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json