Teksti suurus:

Statistikaameti struktuur ja teenistujate koosseis

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 110

Statistikaameti struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 21.12.2010 nr 74

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11, „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 ning „Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse” §-de 6–8 alusel.

§ 1.  Struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

  Kinnitada Statistikaameti struktuur ja teenistujate koosseis (juurde lisatud).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks rahandusministri 14. juuni 2010. a määrus nr 36 „Statistikaameti struktuur ning teenistujate koosseis” (RT I 2010, 33, 177).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa Statistikaameti struktuur ja teenistujate koosseis

/otsingu_soovitused.json