Teksti suurus:

Rahandusministri 3. märtsi 2010. a määruse nr 12 „Auditeerimiseeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 111

Rahandusministri 3. märtsi 2010. a määruse nr 12 „Auditeerimiseeskiri” muutmine

Vastu võetud 27.12.2010 nr 77

Määrus kehtestatakse „Audiitortegevuse seaduse” § 170 lõike 3 alusel.

§ 1. Rahandusministri 3. märtsi 2010. a määrust nr 12 „Auditeerimiseeskiri” (RTL 2010, 10, 179; 09.11.2010, 1) täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

§ 291. Rakendamine

Määrust rakendatakse raamatupidamisaruannete auditi audiitorteenuste kohta, mille aruandeperiood algab:
1) 2009. aasta 14. detsembril või varem;
2) 2009. aasta 15. detsembril või hiljem ja lõpeb 2010. aasta 13. detsembril või varem.”

§ 2. Jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json