Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 124

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 09.01.2009 nr 5
RTL 2009, 4, 56
jõustumine 17.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2009RTL 2009, 68, 101101.09.2009
14.12.2009RTL 2009, 99, 148201.01.2010
31.12.2009RTL 2010, 2, 2611.01.2010, rakendatakse alates 1.01.2010
02.03.2010RTL 2010, 10, 18301.04.2010
05.07.2010RT I 2010, 46, 27617.07.2010
06.10.2010RT I 2010, 73, 56601.01.2011
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 6601.01.2011, osaliselt 1.04.2011

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

 (2) Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mille väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  [§ 1 lg 2 ei kehti kuni 1.07.2010 – RTL 2010, 2, 26 – jõust. 11.01.2010] – rakendatakse alates 1.01.2010

 (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.  Glükomeetrite testribad

 (1) Glükomeetrite testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Glükomeetrite testribade nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002087

Accu-ChekActiveGlucose 50 tk

26,03

90%

10%

7002098

Glucocard II 50 tk

27,24

90%

10%

7000197

Esprit 50 tk

28,04

90%

10%

7000209

Omnitest Plus 50 tk

24,04

90%

10%

7000210

OptiumPlus 100 tk

51,70

90%

10%

7000221

OptiumPlus 50 tk

26,20

90%

10%

7000232

OptiumPlus 25 tk

13,93

90%

10%

7000276

Elite 50 tk

29,64

90%

10%

7000287

Glucocard X – Sensor 50 tk

28,04

90%

10%

7000298

Glucocard X – Sensor 25 tk

14,02

90%

10%

7002155

Entrust 50 tk

20,75

90%

10%

7002166

CareSens 50 tk

24,43

90%

10%

7002177

Accu-Chek Go 50 tk

27,08

90%

10%

7002683

Contour TS 50 tk

28,04

90%

10%

7003077

CareSens N 50 tk

23,63

90%

10%

 7003000

Accu-Chek Performa 50 tk

27,08

90%

10%

 7002997

MediSmart Sapphire 50 tk

23,97

90%

10%

 7002942

MediSmart Sapphire 25 tk

12,14

90%

10%

 7002920

On-Call Plus 50 tk

17,19

90%

10%

 7002931

On-Call Plus 25 tk

10,16

90%

   10%


[RT I, 29.12.2010, 66 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
 1) alla 19-aastasele isikule 600 testriba eest poolaastas;
 2) rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni 600 testriba eest poolaastas;
 3) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas;
 4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, 150 testiriba eest poolaastas;
 5) II tüübi diabeedi haigele, kes on tabletiravil, 50 testiriba eest poolaastas.

§ 3.  Stoomihooldusvahendid

 (1) ConvaTec’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000300

Alusplaadid 5 tk

16,05

90%

10%

7000311

Alusplaadid, laste 5 tk

19,17

90%

10%

7000322

Alusplaadid 100 mm 5 tk

19,17

90%

10%

7000333

Alusplaadid, kumerad 5 tk

20,90

90%

10%

7000344

Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

  9,95

90%

10%

7000366

Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk

13,93

90%

10%

7000355

Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk

19,17

90%

10%

7000377

Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

23,88

90%

10%

7000388

Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk

21,37

90%

10%

7000399

Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

18,25

90%

10%

7002526

Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk

21,69

90%

10%

7002559

Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk

23,88

90%

10%

7002537

Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk

43,19

90%

10%

7002548

Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk

20,90

90%

10%

7002560

Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk

18,91

90%

10%

7002571

Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk

24,88

90%

10%

7002582

Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk

18,91

90%

10%

7002593

Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk

58,38

90%

10%

7002605

Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk

37,13

90%

10%

7002616

Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk

21,23

90%

10%

7002672

Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk

22,89

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Coloplast’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002100

Alusplaadid 5 tk

16,05

90%

10%

7000502

Alusplaadid 100 mm 5 tk

19,90

90%

10%

7000513

Alusplaadid, laste 5 tk

19,17

90%

10%

7000524

Alusplaadid, kumerad 5 tk

20,90

90%

10%

7000535

Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk

31,85

90%

10%

7000546

Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

33,84

90%

10%

7000557

Ileostoomikotid, laste 30 tk

57,32

90%

10%

7000568

Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

23,88

90%

10%

7000579

Kolostoomikotid, laste 30 tk

29,86

90%

10%

7000580

Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk

19,91

90%

10%

7000591

Urostoomikotid alusplaadile 20 tk

37,82

90%

10%

7000603

Urostoomikotid, laste 20 tk

42,46

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (3) ConvaTec’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000401

Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk

17,91

90%

10%

7000423

Üheosalised kolostoomikotid 30 tk

37,82

90%

10%

7000445

Üheosalised urostoomikotid 10 tk

29,86

90%

10%

7000412

Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk

19,91

90%

10%

7000434

Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk

45,78

90%

10%

7002627

Esteem urostoomikott (standardne) 10 tk

41,80

90%

10%

7002638

Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk

28,66

90%

10%

7002649

Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk

50,76

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (4) Coloplast’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000614

Üheosalised ileostoomikotid 30 tk

55,73

90%

10%

7000625

Üheosalised kolostoomikotid 30 tk

37,82

90%

10%

7000636

Üheosalised urostoomikotid 20 tk

59,71

90%

10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (5) ConvaTec’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000456

Stoomikotivöö 1 tk

  3,65

90%

10%

7000467

Pasta 60 g 1 tk

  9,16

90%

10%

7000478

Pulber 25 g 1 tk

  3,98

90%

10%

7000489

Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk

12,61

90%

10%

7000490

Öine uriinikogumiskott 1 tk

  3,98

90%

10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (6) Colopast’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000647

Stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

10%

7000704

Pasta 60 g 1 tk

9,16

90%

10%

7000715

Kaitsekreem 1 tk

5,97

90%

10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (7) Haigekassa võtab üle stoomihooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
 1) ühe- või kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 370 koti eest poolaastas;
 2) kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 125 alusplaadi eest poolaastas;
 3) 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas;
 4) 1 stoomikotivöö eest poolaastas;
 5) ühe- või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 6 öise uriinikogumiskoti eest poolaastas;
 6) 100 nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakese eest poolaastas.

§ 4.  Trahheostoomi hooldusvahendid

 (1) Trahheostoomi hooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Trahheostoomi hooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000726

Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk

71,75

90%

10%

7000658

Trahhestoomia filtrid – Provox 20 tk

50,51

90%

10%

7000669

Trahhestoomia filtrid – ProvoxHi 20 tk

54,34

90%

10%

7000737

Nahapuhastusplaastrid 50 tk

25,78

90%

10%

7000748

Trahheostoomi kaitse 1 tk

26,47

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
 1) 60 trahheostoomi plaastri eest poolaastas;
 2) 50 nahapuhastusplaastri eest poolaastas;
 3) 60 trahheostoomi filtri eest aastas;
 4) 1 trahheostoomi kaitse eest aastas.

§ 5.  Esmased varased ortoosid

 (1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001772

Postoperatiivsed tallatoed

  18,64

90%

10%

7001783

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  20,70

90%

10%

7001794

Epikondüliidiortoos

  12,41

90%

10%

7001806

Põlvetugi

105,16

90%

10%

7001817

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

272,55

90%

10%

7001828

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

  91,09

90%

10%

7001839

Tugikorsett

104,89

90%

10%

7001840

Korrigeeriv jalatugi

  71,06

90%

10%

7001851

Randmeortoos

  18,96

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001862

Postoperatiivsed tallatoed

  18,64

90%

10%

7001873

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  20,70

90%

10%

7001884

Epikondüliidiortoos

  12,41

90%

10%

7001895

Põlvetugi

105,16

90%

10%

7001907

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

272,55

90%

10%

7001918

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

  91,09

90%

10%

7001929

Tugikorsett

104,89

90%

10%

7001930

Korrigeeriv jalatugi

  71,06

90%

10%

7001941

Randmeortoos

  18,96

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001952

Postoperatiivsed tallatoed

  18,64

90%

10%

7001963

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  20,70

90%

10%

7001974

Epikondüliidiortoos

  12,41

90%

10%

7001985

Põlvetugi

105,16

90%

10%

7001996

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

272,55

90%

10%

7002009

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

  91,09

90%

10%

7002010

Tugikorsett

104,89

90%

10%

7002021

Korrigeeriv jalatugi

  71,06

90%

10%

7002032

Randmeortoos

  18,96

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002414

Postoperatiivsed tallatoed

  18,64

90%

10%

7002425

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  20,70

90%

10%

7002436

Epikondüliidiortoos

  12,41

90%

10%

7002447

Põlvetugi

105,16

90%

10%

7002458

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

272,55

90%

10%

7002469

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

  91,09

90%

10%

7002470

Tugikorsett

104,89

90%

10%

7002481

Korrigeeriv jalatugi

  71,06

90%

10%

7002492

Randmeortoos

  18,98

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (5) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001581

Postoperatiivsed tallatoed

  25,55

90%

10%

7001503

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  41,40

90%

10%

7001514

Epikondüliidiortoos

  13,80

90%

10%

7001525

Põlvetugi

327,75

90%

10%

7001536

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7001547

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

  82,80

90%

10%

7001558

Tugikorsett

476,10

90%

10%

7001569

Korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

7001570

Randmeortoos

  53,14

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (6) Eesti OÜ Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001592

Postoperatiivsed tallatoed

  25,55

90%

10%

7001604

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  41,40

90%

10%

7001615

Epikondüliidiortoos

  13,80

90%

10%

7001626

Põlvetugi

327,75

90%

10%

7001637

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7001648

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

  82,80

90%

10%

7001659

Tugikorsett

476,10

90%

10%

7001660

Korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

7001671

Randmeortoos

  53,14

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (7) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001682

Postoperatiivsed tallatoed

  25,55

90%

10%

7001693

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  41,40

90%

10%

7001705

Epikondüliidiortoos

  13,80

90%

10%

7001716

Põlvetugi

327,75

90%

10%

7001727

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7001738

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

  82,80

90%

10%

7001749

Tugikorsett

476,10

90%

10%

7001750

Korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

7001761

Randmeortoos

  53,14

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (8) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002335

Kämblaluude murdejärgne ortoos

  41,40

90%

10%

7002346

Epikondüliidiortoos

  13,80

90%

10%

7002357

Põlvetugi

327,75

90%

10%

7002368

Kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7002379

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

  82,80

90%

10%

7002380

Tugikorsett

476,10

90%

10%

7002391

Korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

7002403

Randmeortoos

  53,14

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (9) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 6.  Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad proteesid

 (1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001143

Sõrmeprotees

    31,05

90%

10%

7001154

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

  451,95

90%

10%

7001165

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

  351,90

90%

10%

7001176

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

  966,01

90%

10%

7001187

Õlavarreprotees

  634,80

90%

10%

7001198

Sääreprotees

  745,20

90%

10%

7001200

Reieprotees

1238,55

90%

10%

7001211

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

10%

7001222

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

  462,30

90%

10%

7001233

Reieproteesi kordushülss

  614,10

90%

10%

7001244

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

10%

7001255

Käimisraam Argo

3381,01

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001266

Sõrmeprotees

    31,05

90%

10%

7001277

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

  451,95

90%

10%

7001288

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

  351,90

90%

10%

7001299

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

  966,01

90%

10%

7001301

Õlavarreprotees

  634,80

90%

10%

7001312

Sääreprotees

  745,20

90%

10%

7001323

Reieprotees

1238,55

90%

10%

7001334

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

10%

7001345

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

  462,30

90%

10%

7001356

Reieproteesi kordushülss

  614,10

90%

10%

7001367

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

10%

7001378

Käimisraam Argo

3381,01

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001389

Sõrmeprotees

    31,05

90%

10%

7001390

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

  451,95

90%

10%

7001402

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

  351,90

90%

10%

7001413

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

  966,01

90%

10%

7001424

Õlavarreprotees

  634,80

90%

10%

7001435

Sääreprotees

  745,20

90%

10%

7001446

Reieprotees

1238,55

90%

10%

7001457

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

10%

7001468

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

  462,30

90%

10%

7001479

Reieproteesi kordushülss

  614,10

90%

10%

7001480

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

10%

7001491

Käimisraam Argo

3381,01

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

 (5) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse kuni 2 korda 9 kuu jooksul pärast operatsiooni.

§ 7.  Ravikontaktläätsed

 (1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Ravikontaktläätsede nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000861

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft

198,77

90%

10%

7000850

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex

  79,61

90%

10%

7000849

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP

  39,81

90%

10%

7000816

Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson

  19,91

90%

10%

7000827

Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

141,32

90%

10%

7000838

Kontaktlääts PMMA Keratoconus

101,18

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
 1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
 2) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas.

§ 8.  Põletushaigete surverõivad

 (1) OÜ Preante põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Põletushaigete surverõivaste nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000793

Kehakate: varrukatega

106,15

90%

10%

7000872

Kehakate: varrukateta

  91,56

90%

10%

7000883

Särk: varrukatega

  84,59

90%

10%

7000894

Särk: lühikeste varrukatega

  75,97

90%

10%

7000906

Särk: varrukateta

  57,39

90%

10%

7000917

Rinnakutugi

  51,75

90%

10%

7000928

Korsett

  26,54

90%

10%

7000939

Pikad püksid

  76,30

90%

10%

7000940

«Jalgratturi püksid»

  62,36

90%

10%

7000951

Sukk: vöökinnitusega

  61,04

90%

10%

7000962

Sukk

  42,80

90%

10%

7000973

Põlvik

  29,86

90%

10%

7000984

Sokk

  25,87

90%

10%

7000995

Varrukas: pikk

  28,20

90%

10%

7001008

Varrukas: lühike

  20,57

90%

10%

7001019

Varrukas: rindkere kinnitusega

  45,12

90%

10%

7001020

Säär: lühike

  20,57

90%

10%

7001031

Säär: pikk

  38,15

90%

10%

7001042

Säär: vöökinnitusega

  61,37

90%

10%

7001053

Sõrmkinnas

  48,43

90%

10%

7001064

Poolkinnas

  21,23

90%

10%

7001075

Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni

  55,07

90%

10%

7001086

Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni

  33,51

90%

10%

7001097

Näomask: kinnine

  53,08

90%

10%

7001109

Näomask: avatud

  34,37

90%

10%

7001110

Lõua-kaela tugiside

  32,84

90%

10%

7001121

Survepael

    7,63

90%

10%

7001132

Rühiparandaja

  18,89

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirhind on üle 12-aastase kindlustatud isiku sama nimetusega kordussurverõiva korral 10% odavam.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirhind on alla 12-aastase kindlustatud isiku esimese surverõiva korral 10% odavam ja sama nimetusega kordussurverõivas esimesest surverõivast veel 10% odavam.

 (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
 1) põletusjärgsete armide raviks;
 2) sügavate põletushaavade puhul nahasiirdamisoperatsioonide järgseks raviks;
 3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle 3 nädala;
 4) korrigeerivate operatsioonide järgselt põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodis (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 9.  Vahemahuti

 (1) Vahemahuti kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Vahemahuti nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000760

NebuChamber®

35,61

90%

10%

7000771

Babyhaler®

20,53

90%

10%

7000782

Volumatic®

  5,99

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
 1) kuni 10-aastasele lapsele 1 NebuChamber®’i eest;
 2) kuni 4-aastasele lapsele 2 Babyhaler®’i eest;
 3) 4–10-aastasele lapsele 1 Volumatic®’u eest aastas.

§ 10.  Ühekordsed põiekateetrid

 (1) Ühekordsete põiekateetrite kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Ühekordsete põiekateetrite nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000670

LoFricNelation kateeter

1,35

90%

10%

7000681

LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH–18CH

1,35

90%

10%

7000692

LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch–10Ch

1,35

90%

 10%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Haigekassa võtab üle ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse kusepõie funktsiooni häiretega kindlustatud isikult kuues kuus järgmistel juhtudel ja ulatuses:
 1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuni 650 kateetri eest;
 2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni 350 kateetri eest;
 3) ureetra striktuuride korral pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil 30 kateetri eest.

§ 11.  Insuliinipumbad

 (1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Insuliinipumpade nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002188

Insuliinipump MiniMed 508

1259,26

90%

10%

7002234

Accu-Chek D-TRON PLUS insuliinipump

1363,75

83%

17%

7002852

Insuliinipump Paradigm MMT-712

1253,95

90%

10%

7002706

Insuliinipump Paradigm MMT-512

1253,95

90%

10%

7002841

Accu-Chek Spirit insuliinipump

2234,81

51%

 49%


[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:
 1) alla 4-aastasele lapsele 1 insuliinipumba eest;
 2) 4- kuni 18-aastasele isikule, kes diabeedi ebastabiilse kulu tõttu on vajanud haiglaravi piirkondlikus haiglas aasta jooksul 3 ja enam korda, 1 insuliinipumba eest.

§ 12.  Insuliinipumba tarvikud

 (1) Insuliinipumpade tarvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Insuliinipumpade tarvikute nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002199

Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk

146,73

90%

10%

7002201

Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk

146,73

90%

10%

7002212

Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk

146,73

90%

10%

7002223

MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk

  34,05

90%

10%

7002245

Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipumba Adapter 10 tk

  69,87

90%

10%

7002739

Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk

127,48

90%

10%

7002740

Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk

127,48

90%

10%

7002751

Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk

127,48

90%

10%

7002762

Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk

127,48

90%

10%

7002773

Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml

  28,91

90%

10%

7002784

Reservuaar MMT-332/A 3 ml

  28,91

90%

10%

7002795

Accu-Chek TenderLink infusioonivahendid 10 tk

139,75

90%

10%

7002807

Accu-Chek TenderLink kanüülid 10 tk

  86,03

90%

10%

7002818

Accu-Chek Rapid-D Link kanüülid 25 tk

190,04

90%

10%

7002829

Accu-Chek Rapid-D Link kateetrid 10 tk

  44,87

90%

10%

7002830

Accu-Chek insuliinipumba reservuaar 25 tk

  71,13

90%

 10%

7003189

Accu-Chek FlexLink Plus infusioonivahendid (6;8;10 mm; 40;70;100 cm) 10 tk

141,33

90%

10%

 7003190

Accu-Chek FlexLink Plus Cannula kanüülid (6; 8;10 mm) 10 tk

  86,99

90%

   10%


[RT I, 29.12.2010, 66 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 580, Paradigm MMT-712 ja Paradigm MMT-512 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
[RTL 2010, 10, 183 - jõust. 01.04.2010]
 1) kuni 120 kanüüli ja 120 kateetri eest aastas;
 2) kuni 100 reservuaari eest aastas.

 (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
 1) kuni 120 kanüüli ja 70 kateetri eest aastas;
 2) kuni 70 Accu-Chek D-TRON Plus insuliinipumba adapteri eest aastas;
 3) kuni 75 Accu-Chek Spirit insuliinipumba reservuaari eest aastas.
[RTL 2010, 10, 183 - jõust. 01.04.2010]

§ 121.  Haavasidemed ja haavaplaastrid

 (1) ConvaTec’i haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Haavaplaastrite ja haavasidemete nimetus, kogus pakendid

Piirhind
(eurodes)

Haigekassa
poolt
ülevõetava
kohustuse
piirmäär

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr

7003055

Granuflex 10×10 cm N10

  31,35

50%

50%

7002964

Granuflex 15×15 cm N10

  69,09

50%

50%

7002975

Granuflex 20×20 cm N5

  58,37

50%

50%

7003066

Granuflex Bordered 6×6 cm N5

  19,03

50%

50%

7002919

Granuflex Bordered 10×10 cm N5

  32,48

50%

50%

7002908

Granuflex Bordered 10×13 cm N5

  39,85

50%

50%

7003011

Aquacel 5×5 cm N10

  17,47

50%

50%

7003033

Aquacel 10×10 cm N10

  39,64

50%

50%

7003022

Aquacel 15×15 cm N5

  44,45

50%

50%

7003011

Aquacel Ag 5×5 cm N10

  20,90

50%

50%

7003088

Aquacel Ag 10×10 cm N10

  45,28

50%

50%

7002986

Aquacel Ag 15×15 cm N5

  53,94

50%

50%

7003044

Aquacel Ag 20×30 cm N5

114,36

50%

50% (2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:
 1) ühe venoosse jalahaavandi korral kuni 24 haavaplaastri või haavasideme eest;
 2) ühe diabeetilise jalahaavandi korral kuni 28 haavaplaastri või haavasideme eest;
 3) ühe lamatishaavandi korral kuni 8 haavaplaastri või haavasideme eest;
 4) ühe põletushaava korral kuni 3 haavaplaastri või haavasideme eest.
[RT I, 29.12.2010, 66 - jõust. 01.01.2011]

§ 13.  Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

 (1) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigust omav arst on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses. Meditsiiniseadet väljastav isik on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema läbi retseptikeskuse, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses.

 (2) Haigekassa võtab üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud retseptikeskuses meditsiiniseadme kaardi meditsiiniseadme väljakirjutamisega seotud järgmiste andmetega:
 1) meditsiiniseadme kaardi kohta;
 2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
 3) patsiendi kohta;
 4) meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta.

 (3) Andmed meditsiiniseadme kaardi kohta on järgmised:
 1) liik;
 2) väljakirjutamise kuupäev;
 3) meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse liik.

 (4) Andmed tervishoiuteenuse osutaja kohta on järgmised:
 1) tervishoiuteenuse osutaja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
 2) tervishoiutöötaja registreerimistõendi number;
 3) tervishoiutöötaja eriala;
 4) tervishoiutöötaja telefoninumber.

 (5) Andmed patsiendi kohta on järgmised:
 1) ees- ja perekonnanimi (Eesti isikukoodi puudumise või Eesti kindlustuskaitse kehtetuse korral);
 2) Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood;
 3) sünniaeg (Eesti isikukoodi puudumisel);
 4) sugu (Eesti isikukoodi puudumisel);
 5) elukohariik;
 6) teise Euroopa Liidu liikmesriigi kehtiva kindlustuskaitse korral kindlustuskaitset tõendava dokumendi liik; Euroopa ravikindlustuskaardi number; Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud riik; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastamise kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse alguse kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse lõppemise kuupäev ja Euroopa ravikindlustuskaardi, asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud asutus.

 (6) Andmed meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta on järgmised:
 1) meditsiiniseade;
 2) soodustuse protsent;
 3) lubatud kogus;
 4) lubatud koguse väljaostmise perioodi alguse kuupäev;
 5) lubatud koguse väljaostmise perioodi lõppemise kuupäev.

 (7) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2–12 nimetatud tingimustele ning kandma retseptikeskusesse järgmised meditsiiniseadme müügi andmed:
 1) apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta;
 2) patsiendi kohta;
 3) meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta.

 (8) Andmed apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta on järgmised:
 1) tegevuskoht;
 2) farmatseudi või proviisori registreerimistõendi number või meditsiiniseadme väljastanud muu isiku asjakohase tõendi number.

 (9) Andmed patsiendi kohta on Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

 (10) Andmed meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta on järgmised:
 1) meditsiiniseade;
 2) kogus;
 3) hind;
 4) Eesti Haigekassa poolt tasutav summa;
 5) soodustuse protsent;
 6) väljastamise kuupäev;
 7) ostja Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

 (11) Kui välja on kirjutatud meditsiiniseade, mis meditsiiniseadme müüjal hetkel puudub, peab meditsiiniseadme müüja meditsiiniseadme hankima mõistliku aja jooksul arvates meditsiiniseadme väljaostja meditsiiniseadme müüja poole pöördumisest.

  [§ 13 ei kehti kuni 1.07.2010 – RTL 2010, 2, 26 – jõust. 11.01.2010] – rakendatakse alates 1.01.2010

 (12) Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikule meditsiiniseadme müümisel saadab apteegiteenuse osutaja haigekassale samaaegselt koondarve esitamisega koopia nimetatud isiku kehtivast Euroopa ravikindlustuskaardist, selle asendussertifikaadist või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohasest tõendist (E112, E123).
[RTL 2010, 10, 183 - jõust. 01.04.2010]

§ 14.    Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine kuni 1. juulini 2010. aastal
[RTL 2010, 2, 26 - jõust. 11.01.2010 – rakendatakse alates 1.01.2010]

 (1) Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on arsti otsus, mis on vormistatud saatekirjale.

 (2) Haigekassa võtab üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 41 lõike 2 alusel antud sotsiaalministri määruse «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» § 4 lõike 1 punktis 4 ja §-des 29–32 kehtestatud saatekirja, mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid meditsiiniseadme vajaduse kohta:
 1) meditsiiniseadme nimetus ja kogus;
 2) operatsiooni/trauma kuupäev käesoleva määruse §-des 5 ja 6 nimetatud meditsiiniseadme puhul;
 3) meditsiiniseadme kirjeldus käesoleva määruse §-des 5, 6 ja 8 nimetatud meditsiiniseadme puhul.

 (3) Käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 nimetatud meditsiiniseadmele esmakordse saatekirja saamisel vormistab haigekassa kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi, mis sisaldab järgmisi andmeid:
 1) meditsiiniseadme kaardi number;
 2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
 3) kindlustatud isiku isikukood;
 4) arsti saatekirjas märgitud andmed määratud meditsiiniseadme ja koguse kohta;
 5) meditsiiniseadme väljastamise kuupäev ja kogus;
 6) meditsiiniseadme müüja nimetus;
 7) meditsiiniseadme nimetus;
 8) meditsiiniseadme väljastaja allkiri.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel on kindlustatud isik kohustatud esitama meditsiiniseadme müüjale meditsiiniseadme kaardi.

 (5) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 nimetatud tingimustele ning kandma meditsiiniseadme kaardile käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 sätestatud meditsiiniseadme müügi andmed.

 (6) Meditsiiniseadme kaardi kaotamisel vormistatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat.

 (7) Meditsiiniseadme kaardi kasutamiskõlbmatuks muutumisel väljastatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat pärast kasutamiskõlbmatuks muutunud kaardi tagastamist haigekassale.

 (8) Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi väljastamisel märgitakse sellele jooksva arvestusperioodi meditsiiniseadme müügi andmed.

 (9) Ravimiseaduse § 81 lõikes 6 sisalduv meditsiiniseadet väljastava isiku kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiiniseadme müüja on edastanud meditsiiniseadme müügiga seotud andmed haigekassale kuni ravikindlustuse seaduse 1. septembrini 2008 kehtiva redaktsiooni § 49 lõike 2 alusel sõlmitud lepingus kokkulepitud korras ja tähtaegadel.

§ 15.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

 (2) Määruse § 1 lõige 2 ja § 13 jõustuvad 1. juulil 2010. a.
[RTL 2010, 2, 26 - jõust. 11.01.2010 – rakendatakse alates 1.01.2010]

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]