Teksti suurus:

Abipolitseinikule politseiasutuse poolt väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord

Abipolitseinikule politseiasutuse poolt väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 143

Abipolitseinikule politseiasutuse poolt väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord

Vastu võetud 21.12.2010 nr 65

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 32 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseinikule politseiasutuse poolt väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord.

§ 2.  Erivahendi ja relva väljastamine

  (1) Abipolitseinikule väljastab erivahendi ja relva politseiasutuse juhi määratud isik.

  (2) Erivahend, gaasirelv ja külmrelv väljastatakse abipolitseinikule allkirja vastu. Erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise kohta tehakse sissekanne „Abipolitseinikule erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise raamatus”, kuhu märgitakse väljastatud erivahendi, gaasirelva ja külmrelva liik ja number, väljastamise kuupäev ning abipolitseiniku ees- ja perekonnanimi.

  (3) Tulirelv ja laskemoon väljastatakse abipolitseinikule, kellele on tulirelv kinnistatud politseiasutuse juhi käskkirjaga. Tulirelv ja laskemoon väljastatakse abipolitseinikule „Tulirelva asenduskaardi” alusel, millel on väljastamise kuupäev, politseiasutuse nimetus ja pitser, abipolitseiniku ees- ja perekonnanimi, tulirelva nimetus, mudel ja number, padrunite ja padrunisalvede arv ning politseiasutuse juhi ja abipolitseiniku allkiri. Tulirelva asenduskaarti hoitakse relvakapis puuduva tulirelva asukohas.

§ 3.  Erivahendi ja relva tagastamine

  (1) Abipolitseinik tagastab pärast abipolitseiniku ülesande täitmist erivahendi ja relva politseiasutuse juhi määratud isikule.

  (2) Erivahendi, gaasirelva ja külmrelva tagastamise kohta tehakse sissekanne „Abipolitseinikule erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise raamatus”, kuhu märgitakse tagastatud erivahendi, gaasirelva ja külmrelva liik ja number, tagastamise kuupäev, vastuvõtja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri.

  (3) Tulirelv tagastatakse „Tulirelva asenduskaardi” vastu.

  (4) Erivahendi või relva kadumisest teavitab abipolitseinik viivitamata politseiasutuse juhi määratud isikut ja esitab selle kohta kirjaliku selgituse politseiasutuse juhile.

§ 4.  Relva kandmine

  (1) Abipolitseinik kannab gaasirelva ja külmrelva vöörihmal vastavates hoidikutes ning tulirelva vöörihmal kabuuris.

  (2) Abipolitseinikul on keelatud relva anda kõrvalise isiku kätte või jätta seda valveta.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

/otsingu_soovitused.json