Teksti suurus:

Abipolitseiniku ankeedi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 145

Abipolitseiniku ankeedi vorm

Vastu võetud 21.12.2010 nr 67

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseinikuks kandideeriva isiku ankeedi vorm (lisa).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

Lisa Abipolitseiniku ankeet

/otsingu_soovitused.json