Teksti suurus:

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 155

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” muutmine

Vastu võetud 21.12.2010 nr 75

Määrus kehtestatakse „Tuleohutuse seaduse” § 32 lõigete 4 ja 5 alusel.

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” (RT I 2010, 61, 444) § 19 lõikes 2 asendatakse sõnad „2011. aasta 1. jaanuaril” sõnadega „2011. aasta 1. juulil”.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json