Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 4

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 20.12.2011 nr 11

Määrus kehtestatakse „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse” § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord”.

§ 1.  Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RT I, 21.07.2011, 23) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) Harju maakonna Kõue valla asustusüksuste nimistut täiendatakse pärast sõna „Kõue vald” sõnaga „Alevikud” ning pärast sõna „Alevikud” sõnaga „Ardu” ja pärast sõna „Ardu” sõnaga „Habaja”;

2) Harju maakonna Kõue valla külade nimistust kustutatakse sõnad „Ardu” ja „Habaja”;

3) Harju maakonna Rae valla alevike nimistut täiendatakse enne sõna „Vaida” sõnaga „Peetri”;

4) Harju maakonna Rae valla külade nimistust kustutatakse sõna „Peetri”;

5) Lääne-Viru maakonna Viru-Nigula valla külade nimistut täiendatakse enne sõna „Võrkla” sõnaga „Villavere”;

6) Rapla maakonna Kohila valla alevike nimistut täiendatakse enne sõna „Hageri” sõnaga „Aespa”;

7) Rapla maakonna Kohila valla külade nimistust kustutatakse sõna „Aespa”;

8) Rapla maakonna Kohila valla külade nimistut täiendatakse enne sõna „Vilivere” sõnaga „Vana-Aespa”.

§ 2.  Lääne-Viru maakonna Viru-Nigula valla Kutsala küla ja Villavere küla, Rapla maakonna Kohila valla Aespa aleviku ning Vana-Aespa küla ja Vilivere küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

Siim Kiisler
Regionaalminister

Tarmo Türkson
Kantsler

/otsingu_soovitused.json