Teksti suurus:

Muinsuskaitseameti struktuur ja teenistujate koosseis

Muinsuskaitseameti struktuur ja teenistujate koosseis - sisukord
  Väljaandja:Kultuuriminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
  Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 18

  Muinsuskaitseameti struktuur ja teenistujate koosseis

  Vastu võetud 21.12.2011 nr 22

  Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Muinsuskaitseameti struktuur ja teenistujate koosseis alljärgnevalt:

  Ametinimetus

  Kohtade arv

   

   

  Peadirektor

  1

  Peadirektori asetäitja – arendusdirektor

  1

  Finantsjuht

  1

  Haldusjuht

  1

  Kantselei juhataja – personalijuht

  1

  Õigusnõunik

  1

  Avalike ja välissuhete nõunik

  1

  Kokku

  7

   

   

  Restaureerimis- ja arendusosakond

   

  Osakonnajuhataja

  1

  Osakonnajuhataja asetäitja

  1

  Arhitektuurimälestiste peainspektor

  2

  Arheoloogiamälestiste peainspektor

  1

  Kunstimälestiste peainspektor

  1

  Arheoloogia vaneminspektor

  1

  Veealuse pärandi vaneminspektor

  1

  Nõunik

  4

  Referent

  1

  Kokku

  13  

   

   

  Põhja-Eesti järelevalveosakond

   

  Osakonnajuhataja

  1

  Maakonna vaneminspektor

  10  

  Kokku

  11  

   

   

  Lõuna-Eesti järelevalveosakond

   

  Osakonnajuhataja

  1

  Maakonna vaneminspektor

  10  

  Kokku

  11  

   

   

  Registriosakond

   

  Osakonnajuhataja

  1

  Osakonnajuhataja asetäitja infotehnoloogia alal

  1

  Arhiivi juhataja

  1

  Raamatukogu juhataja

  1

  Kartograafia nõunik

  1

  Kinnismälestiste nõunik

  1

  Vallasmälestiste nõunik

  3

  Vanemspetsialist

  2

  Kokku

  11  

   

   

  Kõik kokku

  53  

  § 2.  Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määrus nr 3 „Muinsuskaitseameti struktuur ja teenistujate koosseis” (RT I, 15.09.2011, 4) tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  Rein Lang
  Minister

  Siim Sukles
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json