Teksti suurus:

Rahvusarhiivi struktuur ja teenistujate koosseis

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 38

Rahvusarhiivi struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 22.12.2011 nr 72

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahvusarhiivi struktuur ja teenistujate koosseis

  Määrusega kehtestatakse Rahvusarhiivi struktuur ja teenistujate koosseis vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Üleminek

  1.–20. jaanuarini 2012. a on käesoleva määruse lisa punktis 7 nimetatud haldusbüroo koosseisus 2 peaspetsialisti (vanemametnik) ametikohta ja 1,75 raamatupidaja (vanemametnik) ametikohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa Rahvusarhiivi struktuur ja teenistujate koosseis

/otsingu_soovitused.json