Teksti suurus:

Kaitseressursside Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine

Kaitseressursside Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kaitseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2012
  Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 65

  Kaitseressursside Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine

  Vastu võetud 22.12.2011 nr 24

  Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Kaitseressursside Ameti struktuur ja koosseis järgnevalt:

   

  Ametinimetus

  Ametikoha põhigrupp

  Ametikohtade
  arv

  1.

  Peadirektor

  Kõrgem ametnik

  1

  2.

  Peadirektori asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  3.

  Peadirektori abi

  Kõrgem ametnik

  1

  4.

  Julgeolekunõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  5.

  Siseauditi nõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  6.

  Avalike suhete nõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  7.

  Asendusteenistuse nõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  8.

  Infohaldusnõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  I

  Registrite osakond

   

   

  9.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

   

  Registrite büroo

   

   

  10.

  Büroojuhataja – osakonnajuhataja asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  11.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  2

  12.

  Peaspetsialist

  Vanemametnik

  2

  13.

  Registriametnik

  Vanemametnik

  4

   

  Infotehnoloogia büroo

   

   

  14.

  Büroojuhataja – osakonnajuhataja asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  15.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  5

  II

  Kaitseväekohustuslaste arvestuse Tallinna osakond

   

   

  16.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

  17.

  Osakonnajuhataja asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  18.

  Peaspetsialist

  Vanemametnik

  9

  III

  Mobilisatsiooniressursside osakond

   

   

  19.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

  20.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  2

  21.

  Peaspetsialist

  Vanemametnik

  2

  IV

  Arstlike komisjonide ja kutsesobivuse hindamise osakond

   

   

  22.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

   

  Arstlike komisjonide büroo

   

   

  23.

  Büroojuhataja – osakonnajuhataja asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  24.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  25.

  Peaspetsialist

  Vanemametnik

  3

   

  Testimisbüroo

   

   

  26.

  Büroojuhataja – osakonnajuhataja asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  27.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  V

  Õigusosakond

   

   

  28.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

  29.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  4

  VI

  Personaliosakond

   

   

  30.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

  31.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  VII

  Tugistruktuuride osakond

   

   

  32.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

   

  Eelarve-ja raamatupidamise büroo

   

   

  33.

  Büroojuhataja – osakonnajuhataja asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  34.

  Raamatupidaja

  Vanemametnik

  1

   

  Asjaajamisbüroo

   

   

  35.

  Büroojuhataja – osakonnajuhataja asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  36.

  Spetsialist

  Vanemametnik

  1

  37.

  Arhivaar

  Vanemametnik

  1

  38.

  Arhivaar-referent

  Vanemametnik

  1

  39.

  Sekretär-referent

  Vanemametnik

  4

  40.

  Sekretär-registripidaja

  Vanemametnik

  1

   

  Haldusbüroo

   

   

  41.

  Büroojuhataja – osakonnajuhataja asetäitja

  Kõrgem ametnik

  1

  42.

  Autojuht-remonditööline

  Abiteenistuja

  1

  43.

  Autojuht-haldustööline

  Abiteenistuja

  1

  44.

  Koristaja-perenaine

  Abiteenistuja

  1

  45.

  Koristaja-kojamees

  Abiteenistuja

  3

  VIII

  Kaitseväekohustuslaste arvestuse Tartu osakond

   

   

  46.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

  47.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  1

  48.

  Peaspetsialist

  Vanemametnik

  10  

  IX

  Värbamiskeskus

   

   

  49.

  Osakonnajuhataja

  Kõrgem ametnik

  1

  50.

  Nõunik

  Kõrgem ametnik

  2

  51.

  Peaspetsialist

  Vanemametnik

  6

   

  KOKKU KAITSERESSURSSIDE AMETIS AMETI- JA ABITEENISTUSKOHTI

   

  95  

  § 2.  Kaitseministri 17. juuni 2011. a määrus nr 11 „Kaitseressursside Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine” (RT I, 22.06.2011, 10) tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  Mart Laar
  Minister

  Mikk Marran
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json