Teksti suurus:

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 68

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” muutmine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 25

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seaduse” § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” (RT I, 29.12.2010, 56) § 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Raamatukogu arhiiv korraldatakse „Arhiiviseaduse” ja „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja nõuete ning korra kohaselt.”.

§ 2.  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json