Teksti suurus:

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaselt väljaantavate patentidega seotud riigilõivude Eesti Patendiameti kontole kandmise ja Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude Euroopa Patendiametile ülekandmise kord

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaselt väljaantavate patentidega seotud riigilõivude Eesti Patendiameti kontole kandmise ja Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude Euroopa Patendiametile ülekandmise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 80

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaselt väljaantavate patentidega seotud riigilõivude Eesti Patendiameti kontole kandmise ja Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude Euroopa Patendiametile ülekandmise kord

Vastu võetud 11.07.2002 nr 89
RTL 2002, 84, 1295
jõustumine 02.08.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 3601.01.2012

Määrus kehtestatakse «Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse» § 20 lõike 2 alusel.

§ 1.   Riigilõivu Eesti Patendiameti kontole kandmine

  (1) Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni (edaspidi konventsioon) kohaselt väljaantavate patentidega seotud riigilõiv tasutakse Riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale Eesti Patendiameti kontole. Konto rekvisiidid teeb asjast huvitatud isikutele teatavaks Patendiamet, kes avalikustab rekvisiidid oma ametlikus väljaandes ja veebilehel ning edastab need ka Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole ja Euroopa Patendiametile.

  (2) Riigilõivu tasumisel lähtutakse «Riigilõivuseadusest» käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

§ 2.   Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude Euroopa Patendiametile ülekandmine

  (1) Patendiamet tasub Euroopa Patendiametile riigieelarves selleks ette nähtud vahendite arvelt summa, mille suurus vastab konventsiooni artikli 39 lõike 1 kohaselt Euroopa Patendiorganisatsioonile ülekandmisele kuuluvale summale.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulu suuruse määrab kindlaks Patendiameti peadirektor Patendiameti kontole laekunud Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude ja Euroopa Patendiorganisatsiooni Haldusnõukogu poolt konventsiooni artikli 39 lõike 1 kohaselt kehtestatud protsendimäära alusel.

  (3) Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivudest tulenev tasu kantakse Euroopa Patendiametile üle neli korda aastas kvartalile järgneva kuu jooksul, kui Euroopa Patendiorganisatsiooni Haldusnõukoguga ei ole kokku lepitud teisiti.

  (4) Patendiameti poolt lõikes 1 nimetatud summa ülekandmisel Euroopa Patendiametile lähtutakse rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määrusest nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri“.
[RT I, 29.12.2011, 36 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse Eesti Vabariigi konventsiooniga ühinemise päevast alates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json