Teksti suurus:

Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 88

Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

Vastu võetud 21.12.2010 nr 65
RT I, 29.12.2010, 143
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 32 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Erivahendi ja relva väljastamine

  (1) Abipolitseinikule väljastab erivahendi ja relva Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või prefekti määratud isik.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Erivahend, gaasirelv ja külmrelv väljastatakse abipolitseinikule allkirja vastu. Erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise kohta tehakse sissekanne „Abipolitseinikule erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise raamatus”, kuhu märgitakse väljastatud erivahendi, gaasirelva ja külmrelva liik ja number, väljastamise kuupäev ning abipolitseiniku ees- ja perekonnanimi.

  (3) Tulirelv ja laskemoon väljastatakse abipolitseinikule „Tulirelva asenduskaardi” alusel, millel on väljastamise kuupäev, abipolitseiniku ees- ja perekonnanimi, tulirelva nimetus, mudel ja number, padrunite ja padrunisalvede arv ning tulirelva kandmise loa andja ja abipolitseiniku allkiri. Tulirelva asenduskaarti hoitakse relvakapis puuduva tulirelva asukohas.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Erivahendi ja relva tagastamine

  (1) Abipolitseinik tagastab pärast abipolitseiniku ülesande täitmist erivahendi ja relva Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või prefekti määratud isikule.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Erivahendi, gaasirelva ja külmrelva tagastamise kohta tehakse sissekanne „Abipolitseinikule erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise raamatus”, kuhu märgitakse tagastatud erivahendi, gaasirelva ja külmrelva liik ja number, tagastamise kuupäev, vastuvõtja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri.

  (3) Tulirelv tagastatakse „Tulirelva asenduskaardi” vastu.

  (4) Erivahendi või relva kadumisest teavitab abipolitseinik viivitamata Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või prefekti määratud isikut ja esitab selle kohta kirjaliku selgituse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile või prefektile.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.   Relva kandmine

  (1) Abipolitseinik kannab gaasirelva ja külmrelva vöörihmal vastavates hoidikutes ning tulirelva vöörihmal kabuuris.

  (2) Abipolitseinikul on keelatud relva anda kõrvalise isiku kätte või jätta seda valveta.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json