Teksti suurus:

Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 2

Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord

Vastu võetud 09.11.2010 nr 54
RT I, 17.11.2010, 4
jõustumine 20.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
29.06.2020RT I, 07.07.2020, 115.07.2020

Määrus kehtestatakse „Päästeseaduse” § 39 lõike 3 alusel.

§ 1.   Vabatahtliku päästja tunnistuse kirjeldus

  (1) Vabatahtliku päästja tunnistus (edaspidi tunnistus) on roosa plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,6 mm × 53,98 mm (ISO 7810, CR-80).

  (2) Tunnistuse vorm peab vastama määruse lisale.

§ 2.   Tunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Tunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) VABATAHTLIK PÄÄSTJA;
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) isikukood;
  5) väljaandja;
  6) kehtiv kuni.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (2) Tunnistuse esiküljel on koht vabatahtliku päästja fotokujutisele.

§ 3.   Tunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Tunnistuse tagaküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) VABATAHTLIKU PÄÄSTJA TUNNISTUS;
  2) [Kehtetu - RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (2) Tunnistuse tagaküljel on koht vabatahtlikku päästetegevust iseloomustavale logo kujutisele.

§ 4.   Tunnistusele kantavad andmed

  (1) Tunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) VABATAHTLIK PÄÄSTJA;
  2) vabatahtliku päästja eesnimi;
  3) vabatahtliku päästja perekonnanimi;
  4) vabatahtliku päästja isikukood;
  5) vabatahtliku päästja fotokujutis;
  6) tunnistuse väljaandja;
  7) tunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (2) Tunnistuse esikülje parema serva alanurka trükitakse vabatahtliku päästja värvitrükis fotokujutis.

  (3) Tunnistuse tagaküljel on vabatahtlikku päästetegevust iseloomustav logo.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (4) Kanded trükitakse musta värviga. Sõnad „VABATAHTLIK PÄÄSTJA” ja „VABATAHTLIKU PÄÄSTJA TUNNISTUS” trükitakse punase värviga.

§ 5.   Tunnistuse andmine

  Päästeamet annab vabatahtliku päästja tunnistuse isikule, kes on täitnud kõik alljärgnevad tingimused:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) vastab vabatahtliku päästja kutsesobivuse ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele;
  2) vastab vabatahtlikule päästjale kehtestatud terviseseisundi nõuetele;
  3) on positiivselt sooritanud vabatahtliku päästja esimese või teise astme õppe ja arvestuse;
  4) on kinnitatud Päästeameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku käskkirjaga päästeametniku juurde või on arvatud Päästeameti juures asuva vabatahtlike päästjate üksuse koosseisu.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.   Tunnistuse tagastamine

  Vabatahtlik päästja peab Päästeametile tunnistuse tagastama:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) kui ta on Päästeameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku käskkirjaga vabastatud vabatahtliku päästja kohustustest;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  2) uue tunnistuse väljaandmisel.

§ 7.   Eritunnuse kirjeldus ja kandmine

  (1) Vabatahtliku päästja eritunnus on sõnad „VABATAHTLIK PÄÄSTE” (edaspidi eritunnus). Eritunnus kirjutatakse kontrastvärvis ja trükitähtedes ning kirjutamisel kasutatakse HelveticaNeueLTPro-Hv Bold kirja tüüpi.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (2) Vabatahtlik päästja kannab eritunnust ülariietuse selja osal. Eritunnuse tähe kõrgus peab olema vähemalt 25 mm.

  (3) Kui vabatahtlik päästja ennetustööl osalemisel ei saa kanda eritunnust ülariietusel, siis peab ta kandma vabatahtliku päästja tunnistust nähtaval kohal.

  (4) Eritunnus ülariietusel peab olema selgesti nähtav ning eristatav ennetustöö ja päästetöö lõppemiseni.

  (5) Vabatahtliku päästja eritunnust võib kasutada kujunduselemendina trükistel, suveniiridel ja muudel identiteeti kandvatel esemetel.

§ 8.   Kulude katmine

  Vabatahtliku päästja tunnistuse väljaandmisega ja eritunnuse ülariietusele kandmisega seotud kulud kannab Päästeamet.

§ 9.   Rakendussätted
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (1) Olemasolevale vabatahtliku päästja ülariietusele peab eritunnuse kandma hiljemalt 31. detsembriks 2011. a.

  (2) Kuni 15. juulini 2020. aastal kehtinud ülariietuse eritunnust, mis erineb käesolevas määruses kirjeldatust, võib kanda ülariietuse kandmiskõlbmatuks muutumiseni.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (3) Kuni 15. juulini 2020. aastal väljastatud tunnistused vahetab Päästeamet välja hiljemalt 15. juuliks 2030.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

Lisa Vabatahtliku päästja tunnistus
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

/otsingu_soovitused.json