Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 131

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 173

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” (RT I, 08.08.2011, 3) kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) tööstusomandiõigus.”;

2) punkti 41 alapunkti 2 täiendatakse pärast sõna „autori-” lauseosaga „, tööstusomandi-”;

3) punkti 41 alapunkti 9 täiendatakse pärast sõnu „Andmekaitse Inspektsiooni” sõnadega „ja Patendiameti”;

4) punkti 41 täiendatakse alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) tööstusomandiõiguse valdkonna korraldamine.”;

5) punkti 46 täiendatakse pärast sõna „pankrotimenetluse” lauseosaga „, patendivolinike”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Kristen Michal
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json