Teksti suurus:

Karistusregistri vormide ja tasumäära kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 139

Karistusregistri vormide ja tasumäära kehtestamine

Vastu võetud 27.12.2011 nr 58

Määrus kehtestatakse „Karistusregistri seaduse” § 2 lõike 3 ja § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Registrikaardi vorm

  (1) Karistusregistri registrikaarti peetakse elektrooniliselt e-toimiku süsteemis. Registrikaarte ei väljastata paberil. Registrikaart koosneb „Karistusregistri seaduse” §-des 11 ja 12 sätestatud andmetest.

  (2) Karistusregister talletab füüsilise isiku kohta määrusega kehtestatud lisas 1 ja juriidilise isiku kohta lisas 2 sätestatud andmed.

§ 2.  Karistuse täitmise andmete esitamise vorm

  (1) Kui kohtutäituril, arestimajal, vanglal, kohtul või otsuse teinud või kohtuotsuse täitmist kontrollinud kohtuvälisel menetlejal ei ole võimalik esitada andmeid karistuse täitmise kohta elektrooniliselt e-toimiku süsteemi kaudu, edastatakse andmed karistusregistrile e-posti vahendusel.

  (2) Karistuse täitmise andmed esitatakse määruse lisas 3 kehtestatud vormil.

§ 3.  Registriteadete väljastamise kord

  (1) Karistusregistri volitatud töötlejale saab karistusregistri päringu esitada e-toimiku süsteemi, posti ja e-posti vahendusel.

  (2) Karistusregistri volitatud töötleja kontrollib registriteate andmete korrektsust ja õigsust enne registriteate väljastamist päringu teinud isikule. Registriteate andmed väljastatakse e-toimiku süsteemi, posti või e-posti vahendusel. E-toimiku süsteemi kaudu väljastatud registriteatel ei ole koostaja nime ja seda ei allkirjastata.

  (3) Registriteade esitatakse määruse lisas 4 kehtestatud vormil.

§ 4.  Elektrooniliste päringute tasumäär

  Elektroonilise päringu tasumäär on neli eurot ühe päringu kohta.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Füüsilise isiku registrikaardi vorm

Lisa 2 Juriidilise isiku registrikaardi vorm

Lisa 3 Karistuse täitmise andmete esitamise vorm

Lisa 4 Registriteade

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json