Teksti suurus:

Sisekaitseakadeemia töötajate koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 140

Sisekaitseakadeemia töötajate koosseis

Vastu võetud 27.12.2011 nr 29

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punkti 14 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määruse nr 12 „Sisekaitseakadeemia põhimäärus” § 6 lõike 2 punktiga 6.

§ 1.  Sisekaitseakadeemia töötajate koosseis

  (1) Sisekaitseakadeemia töötajate koosseisu ameti- ja töökohtade arvuks kinnitatakse 290, neist 37 politseiametniku, 26 päästeteenistuja ja 6 vanglaametniku ametikohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ameti- ja töökohad (välja arvatud rektor ja tema vahetus alluvuses olevate töötajate ameti- ja töökohad) jaotatakse Sisekaitseakadeemia põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel rektori käskkirjaga, millega määratakse ametikohtade nimetused ning vajaduse korral moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allüksused.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 6. oktoobri 2010. a määrus nr 52 „Sisekaitseakadeemia töötajate koosseis” (RT I, 14.10.2010, 575) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

/otsingu_soovitused.json