Teksti suurus:

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 156

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord

Vastu võetud 17.01.2006 nr 14
RT I 2006, 5, 23
jõustumine 30.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» § 27 lõike 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu (edaspidi tasu) maksmise korra, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise korra.

§ 2.   Tasu maksmise kord salvestusseadmete ja -kandjate tootmise, impordi ning Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse toomise korral

  (1) Tootja, importija ja isik, kes toob Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse salvestusseadmeid ja -kandjaid, teavitavad 20 päeva jooksul pärast iga kalendrikuu lõppu kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tasu kogujaks määratud organisatsiooni §-s 3 nimetatud salvestusseadmete ja -kandjate kogusest ja ostuhinnast. Tasu kogujaks määratud organisatsiooniga võib kokku leppida teistsuguse tähtaja suhtes.

  (2) Tasu maksavad tootja, importija ja isik, kes toob Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse salvestusseadmeid ja -kandjaid, tasu kogujaks määratud organisatsiooni poolt esitatud arve alusel.

§ 3.   Salvestusseadmete ja -kandjate loetelu

  (1) Tasu tuleb maksta järgmiste salvestusseadmete ja -kandjate eest:
  1) videokassetid (VHS) – salvestuseta;
  2) audiokassetid – salvestuseta;
  3) CD-R, CD-RW, DVD-R ja DVD-RW – salvestuseta;
  4) minidiskid (MD) – salvestuseta;
  5) VHS ja DVD videosalvestusseadmed;
  6) audiokassettidele, CD-R-le ja CD-RW-le salvestavad audiosalvestusseadmed.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata seadmete suhtes, mis on integreeritud arvutiga või on kasutatavad ainult arvuti vahendusel, ning mikrokassettide suhtes.

§ 4.   Muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks avalduste esitamine

  (1) «Autoriõiguse seaduse» § 27 lõikes 10 nimetatud tegevusteks raha taotlemisel tuleb avaldus esitada Justiitsministeeriumile 1. veebruariks.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Avaldus peab olema vormistatud kirjalikult ning sisaldama tegevuse lühikirjeldust ja eelarvet.

  (3) Avalduse alusel eraldatud raha sihtotstarbelise kasutamise kohta on raha saaja kohustatud esitama Justiitsministeeriumile aruande hiljemalt 2 kuu jooksul pärast projekti lõppemist.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json