Teksti suurus:

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 156

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord

Vastu võetud 17.01.2006 nr 14
RT I 2006, 5, 23
jõustumine 30.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» § 27 lõike 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu (edaspidi tasu) maksmise korra, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise korra.

§ 2.   Tasu maksmise kord salvestusseadmete ja -kandjate tootmise, impordi ning Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse toomise korral

  (1) Tootja, importija ja isik, kes toob Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse salvestusseadmeid ja -kandjaid, teavitavad 20 päeva jooksul pärast iga kalendrikuu lõppu kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tasu kogujaks määratud organisatsiooni §-s 3 nimetatud salvestusseadmete ja -kandjate kogusest ja ostuhinnast. Tasu kogujaks määratud organisatsiooniga võib kokku leppida teistsuguse tähtaja suhtes.

  (2) Tasu maksavad tootja, importija ja isik, kes toob Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse salvestusseadmeid ja -kandjaid, tasu kogujaks määratud organisatsiooni poolt esitatud arve alusel.

§ 3.   Salvestusseadmete ja -kandjate loetelu

  (1) Tasu tuleb maksta järgmiste salvestusseadmete ja -kandjate eest:
  1) videokassetid (VHS) – salvestuseta;
  2) audiokassetid – salvestuseta;
  3) CD-R, CD-RW, DVD-R ja DVD-RW – salvestuseta;
  4) minidiskid (MD) – salvestuseta;
  5) VHS ja DVD videosalvestusseadmed;
  6) audiokassettidele, CD-R-le ja CD-RW-le salvestavad audiosalvestusseadmed.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata seadmete suhtes, mis on integreeritud arvutiga või on kasutatavad ainult arvuti vahendusel, ning mikrokassettide suhtes.

§ 4.   Muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks avalduste esitamine

  (1) «Autoriõiguse seaduse» § 27 lõikes 10 nimetatud tegevusteks raha taotlemisel tuleb avaldus esitada Justiitsministeeriumile 1. veebruariks.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Avaldus peab olema vormistatud kirjalikult ning sisaldama tegevuse lühikirjeldust ja eelarvet.

  (3) Avalduse alusel eraldatud raha sihtotstarbelise kasutamise kohta on raha saaja kohustatud esitama Justiitsministeeriumile aruande hiljemalt 2 kuu jooksul pärast projekti lõppemist.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json