Teksti suurus:

Lennuettevõtja poolt Politsei- ja Piirivalveametile reisijate andmete edastamise kord ja vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 210

Lennuettevõtja poolt Politsei- ja Piirivalveametile reisijate andmete edastamise kord ja vorm
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

Vastu võetud 07.06.2007 nr 36
RTL 2007, 48, 867
jõustumine 01.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 93 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühistransporditeenust osutavate lennuettevõtjate poolt Politsei- ja Piirivalveametile üle Euroopa Liidu välispiiri toimetatavate reisijate andmete edastamise kord ja vorm.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Lennuettevõtja poolt Politsei- ja Piirivalveametile reisijate andmete edastamise kord
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (1) Lennuettevõtja edastab reisijate andmed elektrooniliselt Eestis asuva sihtlennujaama piiripunkti:
  1) luues Politsei- ja Piirivalveametile juurdepääsu lennuettevõtja serveris olevatele andmetele või
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  2) veebirakenduse kaudu.

  (2) Erakorralistest asjaoludest tulenevalt lõikes 1 nimetatud meetodite kasutamise võimatuse puhul edastatakse andmed muul asjakohasel viisil.

  (3) Lennuettevõtja sõlmib Politsei- ja Piirivalveametiga vastavasisulise kokkuleppe selle kohta, millist lõikes 1 nimetatud elektroonilist kanalit kasutatakse ning millisel kontaktaadressil edastatakse andmed erakorralisel juhul.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Lennuettevõtja poolt Politsei- ja Piirivalveametile reisijate andmete edastamise vorm

  Lennuettevõtja edastab Politsei- ja Piirivalveametile «Riigipiiri seaduse» § 93 lõikes 1 nimetatud reisijate andmed CSV (comma separated) tekstifailina määruse lisas toodud vormis. Lennuettevõtja esitab andmed selliselt, et kõigepealt andmed lennuettevõtja kohta ja seejärel iga lennureisija kohta.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Siseministri 7. juuni 2007. a määruse nr 36 «Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise kord ja vorm»
lisa


LENNUETTEVÕTJA POOLT PIIRIVALVELE ESITATAVA LENNUREISIJATE ANDMETE NIMEKIRJA VORM1$ Nimekirja esitanud ettevõtte nimi
2$ Nimekirja esitanud ettevõtte registreerimisnumber
3$ Nimekirja esitanud ettevõtte registreerimisriigi kolmetäheline lühend vastavalt ISO-3166 standardile
4$ Nimekirja esitanud ettevõtte e-posti aadress
5$ Nimekirja esitanud ettevõtte telefoni number
6$ Nimekirja esitanud ettevõtte postiaadress
7$ – Ei kasutata
8$ – Ei kasutata
9$ Lennureisi Eestisse sisenemise kuupäev ja planeeritud maandumise kellaaeg kujul: pp.kk.aa tt:mm
10$ Lennureisi Eestisse sisenemise piiripunkt
11$ Lennureisi Eestisse saabumisel lähtekoht
1$ Lennu number
2$ – Ei kasutata
3$ Lennureisi reisijate koguarv
1# Isiku järjekorranumber nimekirjas
2# Isiku perekonnanimi (perekonnanimed)
3# Isiku eesnimi (eesnimed)
4# Isiku sünniaeg kujul pp.kk.aaaa
5# Isiku kodakondsusriigi kolmetäheline lühend vastavalt ISO-3166 standardile
6# Isiku dokumendi liik, vt klassifikaatorit
7# Isiku dokumendi number
8# Isiku dokumendi riigi kolmetäheline lühend vastavalt ISO-3166 standardile
9# Isiku sugu, M – mees, N või F – naine
1# Isiku järjekorranumber nimekirjas
2# Isiku perekonnanimi (perekonnanimed)
3# Isiku eesnimi (eesnimed)
4# Isiku sünniaeg kujul pp.kk.aaaa
5# Isiku kodakondsusriigi kolmetäheline lühend vastavalt ISO-3166 standardile

/otsingu_soovitused.json