Teksti suurus:

Politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 217

Politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise ulatus ja kord

Vastu võetud 17.12.2009 nr 213
RT I 2009, 65, 447
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 73 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud sõidukulude ning vara veo kulude ja kolimiskulude (edaspidi ümberasumisega seotud kulud) kompenseerimise ulatus ja kord, kui ümberasumine on tingitud politseiametniku üleviimisest või nimetamisest teisele ametikohale, millega kaasneb elukohavahetus.

  (2) Politseiametniku perekonnaliikmete hulka, keda arvestatakse ümberasumisega seotud sõidukulude kompenseerimisel, kuuluvad temaga koos elavad perekonnaliikmed, kes asuvad ümber koos politseiametnikuga.

§ 2.  Kulude kompenseerimise taotlus ja selle läbivaatamine

  (1) Ümberasumisega seotud kulud kompenseerib Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia (edaspidi asutus) lähtuvalt sellest, kelle koosseisus olevale ametikohale politseiametnik nimetatakse.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Ümberasumisega seotud kulude kompenseerimiseks esitab politseiametnik asutuse juhile kirjaliku taotluse, millele lisab ümberasumisega seotud kulude tasumist tõendavad maksedokumendid.

  (3) Asutus kontrollib esitatud taotluse ja ümberasumisega seotud kulude põhjendatust ning asutuse juht teeb kahe nädala jooksul avalduse saamisest arvates otsuse ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise kohta.

§ 3.  Kulude kompenseerimise ulatus

  (1) Ümberasumisega seotud sõidukulusid ei kompenseerita, kui Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia võimaldas politseiametnikule ja tema perekonnaliikmetele tasuta sõidu uude elukohta asutuse transpordivahendiga. Samuti ei kompenseerita vara veo kulusid, kui Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia võimaldas tasuta vara veo uude elukohta asutuse transpordivahendiga.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Ümberasumisega seotud kulud kompenseeritakse vastavalt tegelikele kulutustele, kuid mitte rohkem kui 320 eurot kokku politseiametniku ja tema perekonnaliikmete kohta (edaspidi kompenseerimisele kuuluv summa).
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.  Kompenseerimisele kuuluva summa väljamaksmine

  Kompenseerimisele kuuluv summa makstakse välja asutuse juhi käskkirja alusel vastavalt asutuses kehtivale korrale.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json