Teksti suurus:

Tulirelva, tulirelva olulise osa ja laskemoona markeerimise nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 224

Tulirelva, tulirelva olulise osa ja laskemoona markeerimise nõuded

Vastu võetud 22.07.2010 nr 98
RT I 2010, 50, 316
jõustumine 28.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 731 lõike 4 alusel.

§ 1.  Tulirelva markeerimine

 (1) Eestis valmistatud tulirelva markeerib selle valmistaja pärast relva katsetamist ja laskekõlblikkuse kontrollimist.

 (2) Tulirelva markeerimisel kannab markeerija relvaraamile ja tulirelva olulisele osale vähemalt järgmised andmed:
 1) identifitseerimisnumber;
 2) Eesti rahvusvaheline tähis (EST).

§ 2.  Tulirelva olulise osa markeerimine

 (1) Eestis valmistatud tulirelva olulise osa markeerib selle valmistaja.

 (2) Tulirelva olulisele osale kannab markeerija § 1 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 3.  Markeerimata tulirelva markeerimine

  Tsiviilkäibes oleva, kuid seni markeerimata tulirelva markeerimise korraldab Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt § 1 lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.  Sõjaväe- või teenistusrelva markeerimine võõrandamisel

  Sõjaväe- või teenistusrelva võõrandamisel tsiviilkäibesse kannab Politsei- ja Piirivalveamet relvaraamile ja tulirelva olulisele osale markeeringu «EST-CIV».

§ 5.  Laskemoona markeerimine

 (1) Eestis valmistatud laskemoona markeerib selle valmistaja.

 (2) Laskemoona markeerimisel kannab markeerija laskemoona väikseimale üksikpakendile järgmised andmed:
 1) valmistaja nimi;
 2) partii number;
 3) kaliiber;
 4) laskemoona liik.

§ 6.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. juulil 2010. a.