Teksti suurus:

Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise erimeetodid, religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded ning religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 53

Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise erimeetodid, religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded ning religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kord

Vastu võetud 27.12.2012 nr 93

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 17 lõike 8 alusel.

§ 1.   Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise erimeetodid

  (1) Religioossel eesmärgil võib põllumajanduslooma tappa kasutades järgmisi erimeetodeid:
  1) pead läbiva elektrivooluga eelnevalt pöörduvalt uimastatud põllumajanduslooma tapmine;
  2) eelnevalt uimastamata põllumajanduslooma tapmine.

  (2) Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmisel arvestatakse usulise ühenduse religioosset traditsiooni.

§ 2.   Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmine eelnevalt elektrilise uimastamisega

  (1) Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmiseks uimastatakse loom eelnevalt pead läbiva elektrivooluga, mille järel tuleb viivitamata teha loomale mõlemaid karotiidartereid ja jugulaarveene läbistav katkematu lõige.

  (2) Tapetava looma edasine käitlemine on keelatud kuni järelevalveametnik on tuvastanud looma surma.

§ 3.   Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmine ilma eelneva uimastamiseta

  (1) Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmiseks ilma teda eelnevalt uimastamata tuleb looma liikumist piirata selliselt, et looma kannatused ja valu oleksid võimalikult väikesed.

  (2) Pärast looma liikumise piiramist või paigutamist liikumist piiravasse seadmesse, tuleb teha viivitamata loomale mõlemaid karotiidartereid ja jugulaarveene läbistav katkematu lõige.

  (3) Lõikele peab usulise ühenduse traditsiooni arvesse võttes järgnema viivitamata looma uimastamine nõukogu määruse (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel (ELT L 303, 18.11.2009, lk 1–30) lisa 1 kohaselt.

  (4) Tapetava looma uimastamisele järgnev edasine käitlemine on keelatud kuni järelevalveametnik on tuvastanud looma surma.

§ 4.   Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kord

  (1) Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmist võib läbi viia vaid sellises tunnustatud tapamajas, kus on olemas asjakohased seadmed ja vahendid religioossel eesmärgil tapmise ja sellega seotud toimingute läbiviimiseks.

  (2) Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmist ja sellega seotud toiminguid läbiviival isikul peavad olema asjakohased teadmised ja oskused ning ta peab olema läbinud vastava koolituse ja omama nõukogu määruse (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel (ELT L 303, 18.11.2009, lk 1–30) artiklites 7 ja 21 sätestatud nõuete kohast tunnistust.

  (3) Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise juures viibib järelevalveametnik.

  (4) Looma liikumise piiramiseks kasutatav vahend peab olema sobiv, võttes arvesse tapetava looma liiki ja suurust. Köied ja nöörid peavad olema pehmest materjalist, et oleks välistatud valu tekitamine loomale.

  (5) Veise liikumist piiratakse sellel eesmärgil toodetud mehaanilise seadmega, mis võimaldab säilitada loomal seisva asendi kuni teadvuse kaotuseni.

  (6) Lamba ja kitse liikumist piiratakse selliselt, et oleks välistatud looma kukkumine ja sellest tekitatud valu ja vigastused.

  (7) Tapmise kohas peavad olema kättesaadavad töökorras uimastamise varuvahendid.

  (8) Lõikevahend peab olema terav ja sobiv tapetava looma jaoks. Lõiketera pikkus peab olema vähemalt kaks korda pikem, kui tapetava looma kaela diameeter.

  (9) Lõiget tegev isik peab veenduma kasutatava vahendi lõiketera teravuses vahetult enne iga lõike sooritamist.

§ 5.   Religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded

  Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise loa saamiseks esitab usuline ühendus Veterinaar- ja Toiduametile lisas esitatud vormi kohase taotluse, mis sisaldab andmeid tappa kavatsetavate põllumajandusloomade, tapmise koha ja tapmise erimeetodi kohta ning muid lisas nimetatud andmeid.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json