Teksti suurus:

Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm

Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm - sisukord
  Väljaandja:Sotsiaalminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 68

  Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm

  Vastu võetud 31.12.2001 nr 163
  RTL 2002, 8, 83
  jõustumine 01.01.2002

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  05.12.2002RTL 2002, 138, 202601.01.2003
  17.02.2003RTL 2003, 26, 39528.02.2003
  16.02.2007RTL 2007, 18, 28401.03.2007
  15.01.2009RTL 2009, 10, 12301.02.2009
  27.12.2012RT I, 29.12.2012, 5901.01.2013

  Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 31 lõike 2 ja § 35 alusel.

  § 1.   Kehtestada pensioniavalduse vorm (lisa 1).

  § 2.   Pensionitunnistuse vormi kehtestamine ja pensionitunnistuse väljaandmine.

    (1) Kehtestada pensionitunnistuse vorm (lisa 2).

    (2) Pensionitunnistus on pensionäri fotoga dokument.

    (3) Pensionitunnistus on 8-leheküljeline, mille iga lehekülje mõõtmed on 74 x 100 mm.

    (4) Pensionitunnistuse kaaned on halli värvi. Tunnistuse esikaane tekst ja riigivapi kujutis on kullavärvi. Esikaane keskel on sõna PENSIONITUNNISTUS ning selle kohal on Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis.

    (5) Pensionitunnistuse esikaane siseküljel on väljavõtted «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» sätetest ja pensionäri allkiri.

    (6) Pensionitunnistuse iga lehekülje alanurgas on lehekülje number.

    (7) Pensionitunnistuse 1. leheküljele kantakse järgmised andmed:
    1) pensionitunnistuse väljaandja;
  [RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
    2) pensionitunnistuse number;
    3) pensionäri ees- ja perekonnanimi;
    4) pensionäri isikukood või sünniaeg;
    5) pensionitunnistuse väljaandmise aeg.Esimesel leheküljel on pensionäri foto, mis kinnitatakse pitseriga.

    (8) Pensionitunnistuse 2., 3., 4. ja 5. leheküljel on andmed pensioni liigi ja määramise tähtaja kohta. Andmed kinnitab Sotsiaalkindlustusameti peadirektori volitatud isik allkirja ja pitseriga.
  [RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

    (9) Pensionitunnistuse 6. ja 7. leheküljel on andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta. Andmed kinnitab Sotsiaalkindlustusameti peadirektori volitatud isik allkirja ja pitseriga.
  [RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

    (10) Pensionitunnistuse annab pensionärile välja Sotsiaalkindlustusamet pärast pensioni määramist.
  [RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

    (11) Pensionitunnistuse duplikaat väljastatakse, kui :
    1) tunnistusse kantud andmed on ebaõiged;
    2) tunnistus on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinenud või kaotsi läinud;
    3) tunnistuse lehed on täitunud.

    (12) Pensionitunnistuse duplikaadi saamiseks esitab pensionär pensioniametile kirjaliku avalduse.

    (13) Pensionitunnistuse duplikaat väljastatakse pensionärile koos märkega «duplikaat».

    (14) Pensionitunnistuse või duplikaadi väljaandmisel teeb väljaandja kande «Pensionitunnistuste väljaandmise registreerimise raamatusse».

    (15) Pensionitunnistus või duplikaat antakse pensionärile välja allkirja vastu.
  [RTL 2003, 26, 395 - jõust. 28.02.2003]

  § 3.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

  Lisa 1 Pensioniavalduse vorm
  [RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  Lisa 2 Pensionitunnistuse vorm
  [RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  /otsingu_soovitused.json