Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2013, 10

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Vastu võetud 20.12.2013 nr 47

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31)
lantsetid ja lantsetiseadmed;
ex 9018 39 00
ex 9018 90 84”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 18 asendatakse kood „ex 9619 00 19” koodiga „ex 9619 00 79”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 31 asendatakse kood „ex 4421 90 98” koodiga „ex 4421 90 97”.

Taavi Rõivas
Minister

Helen Tralla
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json