Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2013, 14

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal

Vastu võetud 20.12.2013 nr 77

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.  Püük nakkevõrkudega

 (1) Kaldast arvates ühe kilomeetri laiusel veealal Peipsi järvel, ning kaldast arvates 500 meetri laiusel veealal Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud:
 1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 29. veebruarini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
 2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

 (2) Kaldast arvates kaugemal kui üks kilomeeter Peipsi järvel ning kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini.

 (3) Kaldast arvates kaugemal kui üks kilomeeter Peipsi järvel ning kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kasutada püügil nakkevõrkudega, kaasa arvatud siiapüügil, väiksemat silmasuurust kui 110 millimeetrit.

§ 2.  Mõrrapüük

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on mõrrapüügil, sealhulgas tindipüügil, keelatud kasutada mõrra juht- ja karjaaias väiksemat silmasuurust kui 24 millimeetrit ning päras väiksemat silmasuurust kui 20 millimeetrit, välja arvatud alal, mis on kaldast arvates kaugemal kui 5 kilomeetrit, kus on keelatud kasutada mõrra ja kastmõrra juht- ja karjaaias või päras väiksemat silmasuurust kui 60 millimeetrit.

§ 3.  Püügikeelud

 (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga.

 (2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud rääbise püük 1.augustist 20. augustini.

 (3) Peipsi järvel on keelatud kalapüük Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m 1. maist 25. maini.

§ 5.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler