Teksti suurus:

Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2013, 41

Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine

Vastu võetud 26.04.2011 nr 25
RT I, 28.04.2011, 6
jõustumine 01.08.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2013RT I, 05.02.2013, 115.05.2013
20.12.2013RT I, 29.12.2013, 3901.01.2014

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 15 lõike 2, § 25 lõike 8 ja § 31 lõike 6 ja § 672 lõike 4 alusel.
[RT I, 05.02.2013, 1 - jõust. 15.05.2013]

§ 1.   Avalduse vormide kehtestamine

  Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised avalduste vormid:
  1) valikuavalduse vorm (lisa 1);
  2) kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse vorm (lisa 2);
  3) avalduse vorm päritud kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks ja kandmiseks pensionikontole (lisa 3).
  4) kohustusliku kogumispensioni makse määra tõstmise avalduse vorm (lisa 4).
[RT I, 05.02.2013, 1 - jõust. 15.05.2013]

§ 2.   Pensionifondide loetelu

  Käesoleva määruse § 1 punktis 1 nimetatud avalduse vormi neljandas punktis ning punktis 2 nimetatud avalduse vormi viiendas punktis peavad olema tähestikulises järjekorras ja võrdsetel alustel toodud kõikide kohustuslike pensionifondide ametlikud nimetused, mis on Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud ning mille tingimused on Finantsinspektsioonis registreeritud.

§ 3.   Avalduse elektrooniline kuju

  Elektroonilist avaldust peab olema võimalik kirjalikult taasesitada kujul, mis vastab käesolevas määruses sätestatule, arvestades elektroonilise vormi eripärasid.

§ 4.   Avalduste täitmine

  Paberkandjal avaldused täidetakse ja allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb avalduse vastu võtnud kontohaldurile ning teine eksemplar avalduse esitajale.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 1. augustil.

Lisa 1 Valikuavalduse vorm

Lisa 2 Kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse vorm

Lisa 3 Avalduse vorm päritud kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks ja kandmiseks pensionikontole
[RT I, 29.12.2013, 39 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 4 Kohustusliku kogumispensioni makse määra tõstmise avalduse vorm
[RT I, 05.02.2013, 1 - jõust. 15.05.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json