Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 266 „Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 3

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 266 „Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord” muutmine

Vastu võetud 18.12.2014 nr 189

Määrus kehtestatakse karistusseadustiku rakendamise seaduse § 32 lõike 3 ja kohtuekspertiisiseaduse § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 266 „Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruses nr 266 „Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse kooskõlas karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustikuga tervisekahjustuse kohtuarstliku ekspertiisi tegemise ja ekspertiisiakti koostamise kord.”;

2) paragrahvis 4 asendatakse sõnad „„Kriminaalmenetluse koodeksiga”” sõnadega „kriminaalmenetluse seadustikuga”;

3) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ekspert kirjeldab tervisekahjustuse kestust, arvestades tervisekahjustusest paranemise keskmist aega, järgmiselt:
1) tervisekahjustus, mis kestab kuni neli nädalat;
2) tervisekahjustus, mis kestab rohkem kui neli nädalat ja vähem kui neli kuud;
3) tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud.”;

4) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Tervisehäire

(1) Tervisehäire käesoleva määruse tähenduses on selline tervisekahjustus, mis seisneb organismi elutegevuse häires, mida hinnatakse sellest paranemise kestuse või üldise püsiva töövõime kaotuse protsendiga.

(2) Töövõime kaotuse kindlaksmääramisel lähtutakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 16 lõike 11 alusel kehtestatud töövõime kaotuse protsendi määramise korrast.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json