Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 5

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” muutmine

Vastu võetud 18.12.2014 nr 191

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” § 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Registri volitatud töötleja annab halduslepingu alusel põllumajandusloomade identifitseerimisvahendeid väljastavale isikule juurdepääsuõiguse tema ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Ivari Padar
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json