Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 28

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 19.12.2014 nr 77

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt, ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

  (2) Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mille väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.   Kindlustatud isiku omaosaluse määr

  Paragrahvides 3–64 nimetatud meditsiiniseadmete puhul on kindlustatud isiku omaosaluse määr ostetava meditsiiniseadme piirhinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe. Juhul kui ostetava meditsiiniseadme jaehind on alla piirhinna on kindlustatud isiku omaosaluse määr jaehinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe.

§ 3.   Glükomeetri testribad

  (1) Häälfunktsioonita glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7002087

Accu-Chek Active 50 tk*

18,65

90%

7000209

Omnitest Plus 50 tk*

17,90

90%

7000221

FreeStyle Optium 50 tk*

19,70

90%

7000232

FreeStyle Optium 25 tk*

10,00

90%

7000287

Glucocard X-Sensor 50 tk*

19,36

90%

7002155

Entrust 50 tk*

20,75

90%

7002166

CareSens 50 tk*

17,90

90%

7002177

Accu-Chek Go 50 tk*

18,65

90%

7002683

Contour TS 50 tk*

18,65

90%

7003077

CareSens N 50 tk*

17,90

90%

7003000

Accu-Chek Performa 50 tk*

18,65

90%

7002997

MediSmart Sapphire 50 tk*

18,85

90%

7002942

MediSmart Sapphire 25 tk*

  9,55

90%

7002920

On-Call Plus 50 tk

17,19

90%

7004753

BGStar glükomeetri testribad 50 tk*

20,75

90%

7004359

iBGStar glükomeetri testribad 50 tk*

20,75

90%

7005024

OneTouch® Select® 50 tk

17,74

90%

7005035

Mendor Discreet 50 tk*

17,90

90%

7006205

MediSmart Ruby glükomeetri testribad N50

17,20

90%

7006216

MediSmart Ruby glükomeetri testribad N25

  8,60

90%

7006171

Alphacheck professional glucose test strips N50*

18,65

90%

7006182

Evercare Test Strips N50*

19,80

90%

7006193

Evercare Test Strips N25*

10,10

90%

7011380

Contour Plus® veresuhkru testribad N50*

18,65

90%

7012628

BeneCheck GLU veresuhkru testribad N50*

20,50

90%

7012639

BeneCheck Premium GLU veresuhkru testribad N50*

20,50

90%

7014608

BSICare glükomeetri testribasid N50*

18,60

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (OneTouch® Select® 50 tk) piirhinnast, milleks on 17,74 eurot, arvutatud ühe glükomeetri testriba hind 0,355 eurot.

  (2) Häälfunktsiooniga glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005923

AutoSense 50 tk

22,90

90%

  (3) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 testriba eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
  4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  5) I tüübi diabeedi haigele kuni 900 testriba eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 testriba eest kalendripoolaastas;
  7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;
  8) täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  9) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  10) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas.

§ 4.   Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad

  (1) 4 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005710

MicroFine 0,23 × 4 mm – 32G N100

14,20

90%

7007262

Unifine Pentips pensüsteli nõelad 4 mm N100

13,60

90%

7007318

Unifine Pentips Plus pensüsteli nõelad 4 mm N100

14,20

90%

  (2) 5 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005721

MicroFine 0,25 × 5 mm – 31G N100*

13,95

90%

7007240

FeelFine Pen Needles 5 mm 31G N100*

13,95

90%

7007273

Unifine Pentips pensüsteli nõelad 5 mm N100

13,60

90%

7007329

Unifine Pentips Plus pensüsteli nõelad 5 mm N100*

14,20

90%

7012741

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,23 × 5 mm 32G N110

12,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Unifine Pentips pensüsteli nõelad 5 mm N100) piirhinnast, milleks on 13,60 eurot, arvutatud ühe insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõela hind 0,1360 eurot.

  (3) 6 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005965

Insupen sensitive 6 mm 32G N100*

14,91

90%

7007251

FeelFine Pen Needles 6 mm 31G N100*

13,95

90%

7007284

Unifine Pentips pensüsteli nõelad 6 mm N100

13,60

90%

7007330

Unifine Pentips Plus pensüsteli nõelad 6 mm N100*

14,20

90%

7012752

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 × 6 mm 31G N110

12,50

90%

7012796

NovoFine 0,25 × 6 mm – 31G N100*

18,48

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Unifine Pentips pensüsteli nõelad 6 mm N100) piirhinnast, milleks on 13,60 eurot, arvutatud ühe insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõela hind 0,1360 eurot.

  (4) 8 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005765

Insupen 8 mm 31G N100*

14,01

90%

7005732

MicroFine 0,25 × 8 mm – 31G N100

12,87

90%

7005855

NovoFine 0,3 × 8 mm – 30G N100*

14,81

90%

7007239

FeelFine Pen Needles 8 mm 31G N100*

13,60

90%

7007295

Unifine Pentips pensüsteli nõelad 8 mm N100*

13,60

90%

7007341

Unifine Pentips Plus pensüsteli nõelad 8 mm N100*

14,20

90%

7012763

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 × 8 mm 31G N110

12,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (MicroFine 0,25 × 8 mm – 31G N100) piirhinnast, milleks on 12,87 eurot, arvutatud ühe insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõela hind 0,1287 eurot.

  (5) 12 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005204

MicroFine 0,33 × 12,7 mm – 29G N100

12,87

90%

7007307

Unifine Pentips pensüsteli nõelad 12 mm N100*

13,60

90%

7007352

Unifine Pentips Plus pensüsteli nõelad 12 mm N100*

14,20

90%

7012785

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 × 12 mm 29G N110

12,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (MicroFine 0,33 × 12,7 mm – 29G N100) piirhinnast, milleks on 12,87 eurot, arvutatud ühe insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõela hind 0,1287 eurot.

  (6) 10 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7012774

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 × 10 mm 29G N110

12,50

90%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 500 nõela eest kalendripoolaastas;
  4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas;
  5) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid (v.a insuliin), kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas.

§ 5.   Lantsetid

  (1) Lantsettide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006766

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28G N200

12,26

90%

7006777

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 32G N200

12,26

90%

7006632

Evercare lantsetid 30G N100

  6,20

90%

7006788

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28G N100

  6,20

90%

7006687

SMS lansetid N100*

  6,25

90%

7006643

BD Micro-FineTM+ lantsetid 0,3 mm 30G N200*

12,54

90%

7006654

BD Micro-FineTM+ lantsetid 0,2 mm 33G N200*

12,54

90%

7006665

BD Micro-FineTM+ lantsetid 0,2 mm 33G N100*

  6,27

90%

7006799

OneTouch Delica Lantsetid N100*

  6,27

90%

7006711

Omnican Lance Soft lantsetid N200*

12,54

90%

7006698

Medismart lansetid N200*

12,54

90%

7006621

Evercare lantsetid 30G N25*

  1,57

90%

7006676

CareSens lantsetinõelad N50*

  3,30

90%

7006700

Mendor Discreet lantsetid N100*

  6,62

90%

7006744

Unilet lantsetid N200*

13,40

90%

7006610

Accu-Chek Softclix lantsetid N200*

13,50

90%

7006755

Unilet lantsetid N100*

  6,80

90%

7006586

Digitest lantsetid 30G N200*

13,60

90%

7006597

BGStar ultra thin lantsetid 33 G N100*

  6,80

90%

7006609

BGStar ultra thin lantsetid 33G N50*

  3,40

90%

7012808

Medismart lansetid N50*

  3,35

90%

7012820

MyStar SylkFeel lansetid 33G N100*

  6,80

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Evercare lantsetid 30G N100) piirhinnast, milleks on 6,20 eurot, arvutatud ühe lantseti hind 0,062 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike lantsettide eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 lantseti eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
  4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  5) I tüübi diabeedi haigele kuni 900 lantseti eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 lantseti eest kalendripoolaastas;
  7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;
  8) täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  9) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  10) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas.

§ 6.   Stoomirõngad

  (1) Stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003493

Eakin Cohesive Seals Large 98 mm (839001) 10 tk

47,20

90%

7004742

Eakin Cohesive Seals Small 48 mm (839002) 20 tk

71,80

90%

7004438

Eakin Cohesive SLIMS 48 mm (839005) 30 tk

81,50

90%

7007194

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 48 mm N10

35,47

90%

7007206

SensiCare Ostomy Seal õhukesed stoomirõngad 48 mm N10

26,90

90%

7007217

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 98 mm N10

45,45

90%

  (2) Haigekassa võtab üle stoomirõngaste eest tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolo-, ileo- või urostoom järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) ileostoomi, urostoomi, allavajunud kolostoomi ja kolostoomi stoomiümbruse sügavate ebatasasuste korral, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, kuni 52 stoomirõnga eest kalendripoolaastas;
  2) kolostoomi korral kiiritusravi ja infektsioonhaiguste ajal, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, kuni 52 stoomirõnga eest kuue kuu jooksul.

§ 7.   Kolostoomi alusplaadid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011740

ConvaTec alusplaadid 38 mm N5

16,05

90%

7011751

ConvaTec alusplaadid 45 mm N5

16,05

90%

7011762

ConvaTec alusplaadid 57 mm N5

16,05

90%

7011773

ConvaTec alusplaadid 70 mm N5

16,05

90%

7000311

ConvaTec alusplaadid Little Ones, laste 32 mm N5

19,17

90%

7000322

ConvaTec alusplaadid 100 mm 5 tk

19,17

90%

7011784

ConvaTec alusplaadid, kumerad 22/45 mm N5

20,90

90%

7011795

ConvaTec alusplaadid, kumerad 25/45 mm N5

20,90

90%

7011807

ConvaTec alusplaadid, kumerad 28/45 mm N5

20,90

90%

7011818

ConvaTec alusplaadid, kumerad 32/45 mm N5

20,90

90%

7011829

ConvaTec alusplaadid, kumerad 35/45 mm N5

20,90

90%

7002559

Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk

23,88

90%

7011942

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 13/45 N5

23,88

90%

7011953

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 22/45 N5

23,88

90%

7011964

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 33/57 N5

23,88

90%

7012022

Esteem Synergy jäigad alusplaadid 48 mm N5

18,91

90%

7012033

Esteem Synergy jäigad alusplaadid 61 mm N5

18,91

90%

7012044

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 13/22 mm N5

24,88

90%

7012055

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 22/35 mm N5

24,88

90%

7012066

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5

24,88

90%

7012088

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 35 mm N5

18,91

90%

7012099

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 48 mm N5

18,91

90%

7012101

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 61 mm N5

18,91

90%

7002616

Esteem Synergy pediaatrilised alusplaadid 5 tk

21,23

90%

7002672

Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk

22,89

90%

7012112

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 22/45 mm N5

22,89

90%

7012123

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5

22,89

90%

7012134

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 45/57 mm N5

22,89

90%

7012145

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 57/70 mm N5

22,89

90%

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011526

Alterna stoomi alusplaat, 50 mm N5

16,05

90%

7011537

Alterna stoomi alusplaat, 60 mm N5

16,05

90%

7011548

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 40 mm N5

16,05

90%

7011559

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 50 mm N5

16,05

90%

7011560

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 60 mm N5

16,05

90%

7011571

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 40 mm N5

20,90

90%

7011582

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 50 mm N5

20,90

90%

7011593

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 60 mm N5

20,90

90%

  (3) B. Braun Medicali kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006801

Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5

16,04

90%

7006812

Flexima Key alusplaat (lame) 50/12-45 N5

16,04

90%

7006823

Flexima Key alusplaat (lame) 60/12-55 N5

16,04

90%

7006834

Flexima Key alusplaat (lame) 80/12-75 N5

16,04

90%

  (4) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 8.   Kolostoomi stoomikotid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011830

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 38 mm N30

23,88

90%

7011841

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 45 mm N30

23,88

90%

7011852

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 57 mm N30

23,88

90%

7011863

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 70 mm N30

23,88

90%

7011975

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 35 mm N30

43,19

90%

7011986

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 48 mm N30

43,19

90%

7011997

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 61 mm N30

43,19

90%

7002593

Esteem Synergy pediaatrilised sisseehitatud sulguriga stoomikotid, filtriga N10

58,38

90%

7002605

Esteem Synergy pediaatrilised kinnised stoomikotid N10

37,13

90%

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000568

Alterna kolostoomikott, filtriga, kinnine, alusplaadile 50 mm N30

23,88

90%

  (3) B. Braun Medicali kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006845

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm beež N30

41,68

90%

7006856

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm beež N30

41,68

90%

7006867

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm beež N30

41,68

90%

7006878

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm beež N30

41,68

90%

7006889

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm läbipaistev N30

41,68

90%

7006890

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm läbipaistev N30

41,68

90%

7006902

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm läbipaistev N30

41,68

90%

7006913

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm läbipaistev N30

41,68

90%

  (4) ConvaTeci üheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7012156

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 19 mm N30

37,82

90%

7012167

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 25 mm N30

37,82

90%

7012178

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 32 mm N30

37,82

90%

7012189

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 38 mm N30

37,82

90%

7012190

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 50 mm N30

37,82

90%

7012202

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 45 mm N30

37,82

90%

7015384

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 20 mm N30

48,52

90%

7015395

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 30 mm N30

48,52

90%

7015407

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 40 mm N30

48,52

90%

7015418

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 50 mm N30

48,52

90%

7015429

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 20 mm N10

32,39

90%

7015430

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 30 mm N10

32,39

90%

7015441

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 40 mm N10

32,39

90%

7012831

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 13/22 mm N30

62,10

90%

7012842

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 22/33 mm N30

62,10

90%

7012853

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 33/45 mm N30

62,10

90%

  (5) Coloplasti üheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011683

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30

91,05

90%

7011694

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, maxi, N30

91,05

90%

7011605

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, mini, N30

45,78

90%

7011616

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, midi, N30

45,78

90%

7011627

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, maxi, N30

45,78

90%

  (6) B. Braun Medicali üheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006924

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) beež midi N30

35,21

90%

7006935

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–70 mm) beež maxi N30

35,21

90%

7006946

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) läbipaistev N30

35,21

90%

  (7) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide või ileostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 9.   Kolostoomi pastad, pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Kolostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000467

Stomahesive pasta 60 g N1

9,16

90%

7000478

Stomahesive pulber 25 g N1

3,98

90%

7003785

SensiCare stoomiümbruse kaitsekreem 85 g

4,63

90%

7000704

Coloplast pasta 60 g N1

9,16

90%

7000715

Coloplast kaitsekreem 60 ml N1

5,97

90%

7005697

Coloplasti stoomi pulber 25 g N1

3,98

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 10.   Kolostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Kolostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003954

Eakin Cohesive® Paste 60 g Tube x 1

13,52

90%

  (2) Haigekassa võtab üle alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe alla 15-aastase kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 11.   Kolostoomi stoomikotivöö

  (1) Kolostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000456

ConvaTec stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

7005507

ConvaTec stoomivöö Carefix Stomaplus 1 tk

8,61

90%

7000647

Coloplast stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

7006957

Flexima Key stoomikotivöö (120 cm, lateksivaba)

3,64

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 12.   Kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000489

ConvaTec nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrise kaitse padjakesed N100

12,61

90%

7007183

ConvaTec Silesse mitteärritav nahakaitse vahend (sprei) 50 ml

10,45

90%

7007824

Askina Barrier Film Spray 28 ml

  9,30

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 100 stoomiümbrise kaitse padjakese või ühe nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 13.   Kolostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Kolostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk

12,61

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml

10,45

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 100 nahapuhastuspadjakese või ühe nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 14.   Stoomiväljutuse kontrolli seade

  (1) Convatec stoomiväljutuse kontrolli seadme kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005125

Vitala stoomiväljutuse kontrolli seade 1 tk

19,04

90%

  (2) Haigekassa võtab üle stoomiväljutuse kontrolli seadme eest tasu maksmise kohustuse kuni 24 stoomiväljutuse kontrolli seadme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 15.   Ileostoomi alusplaadid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõikes 1.

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõikes 2.

  (3) B. Braun Medicali kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõikes 3.

  (4) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 16.   Ileostoomi stoomikotid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000344

Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

10,66

90%

7000366

ConvaTec ileostoomikotid 100 mm alusplaadile N10

13,93

90%

7000355

ConvaTec ileostoomikotid alusplaadile Little Ones, laste 32 mm N10

19,17

90%

7002526

Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk

23,06

90%

7015306

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 38 mm N10

23,06

90%

7015317

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 45 mm N10

23,06

90%

7015328

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 57 mm N10

23,06

90%

7015339

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 70 mm N10

23,06

90%

7015340

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 100 mm N10

23,06

90%

7012000

Esteem Synergy alt lahtised stoomikotid 48 mm N10

20,90

90%

7012011

Esteem Synergy alt lahtised stoomikotid 61 mm N10

20,90

90%

7002593

Esteem Synergy pediaatrilised sisseehitatud sulguriga stoomikotid, filtriga N10

58,38

90%

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011638

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 50 mm, N30

69,18

90%

7011649

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 60 mm, N30

69,18

90%

7011650

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 40 mm, N30

69,18

90%

7011661

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 50 mm, N30

69,18

90%

7011672

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 60 mm, N30

69,18

90%

  (3) B. Braun Medicali kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006968

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm beež N30

45,00

90%

7006979

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

45,00

90%

7006980

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm beež N30

45,00

90%

7006991

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm beež N30

45,00

90%

7007004

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007015

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007026

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007037

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007048

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

58,86

90%

7007059

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 60 mm beež N30

58,86

90%

7007060

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

58,86

90%

  (4) B. Braun Medicali üheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7007071

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15–60 mm) beež N30

46,60

90%

7007082

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15–60 mm) läbipaistev N30

46,60

90%

  (5) ConvaTeci üheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7012864

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 13/22 mm N10

41,45

90%

7012875

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 22/33 mm N10

41,45

90%

7012886

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 33/45 mm N10

41,45

90%

  (6) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide või kolostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 17.   Ileostoomi pastad, pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Ileostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 9 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 18.   Ileostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Ileostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 10 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe alla 15-aastase kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 19.   Ileostoomi stoomikotivöö

  (1) Ileostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 11 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 20.   Ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 12 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 100 stoomiümbrise kaitse padjakese või ühe nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 21.   Ileostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Ileostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 13 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 100 nahapuhastuspadjakese või ühe nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 22.   Urostoomi alusplaadid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõikes 1.

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõikes 2.

  (3) B. Braun Medicali kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõikes 3.

  (4) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 23.   Urostoomi stoomikotid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000399

ConvaTec urostoomikotid alusplaadile C2S N10

18,25

90%

7011874

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 38 mm N10

18,25

90%

7011885

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 45 mm N10

18,25

90%

7011896

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 57 mm N10

18,25

90%

7011908

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 70 mm N10

18,25

90%

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011706

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 50 mm, N20

37,82

90%

7011717

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 60 mm, N20

37,82

90%

  (3) B. Braun Medicali kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7007093

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

56,70

90%

7007105

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

56,70

90%

7007116

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

56,70

90%

7007127

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

56,70

90%

7007138

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

56,70

90%

7007149

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

56,70

90%

  (4) ConvaTeci üheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7012213

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 19 mm N10

29,86

90%

7012224

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 25 mm N10

29,86

90%

7012235

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 32 mm N10

29,86

90%

7012246

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 38 mm N10

29,86

90%

7012257

Esteem urostoomikotid (standardne) 13 mm N10

44,20

90%

7012268

Esteem urostoomikotid (standardne) 25 mm N10

44,20

90%

7012279

Esteem urostoomikotid (standardne) 30 mm N10

44,20

90%

  (5) Coloplasti üheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011728

Coloplast urostoomikott, midi, N20

59,71

90%

7011739

Coloplast urostoomikott, maxi, N20

59,71

90%

  (6) B. Braun Medicali üheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7007150

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) beež 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7007161

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) läbipaistev 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

  (7) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 24.   Urostoomi öine uriinikogumiskott

  (1) Urostoomi öise uriinikogumiskoti kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000490

ConvaTec öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

7005709

Coloplast öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi öise uriinikogumiskoti eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 öise uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 25.   Urostoomi pastad, pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Urostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 9 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 26.   Urostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Urostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 10 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe alla 15-aastase kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 27.   Urostoomi stoomikotivöö

  (1) Urostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 11 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 28.   Urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 12 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 100 stoomiümbrise kaitse padjakese või ühe nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 29.   Urostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Urostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 13 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 100 nahapuhastuspadjakese või ühe nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 30.   Trahheostoomi kaitse

  (1) Trahheostoomi kaitsme kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000748

Atos Provox ShowerAid trahheostoomi kaitse N1

26,47

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi kaitsme eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi kaitsme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 31.   Trahheostoomi plaastrid

  (1) Trahheostoomi plaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011504

Atos Adhesive FlexiDerm Round trahheostoomi plaastrid N20

71,75

90%

7011515

Atos Adhesive FlexiDerm Oval trahheostoomi plaastrid N20

71,75

90%

7005192

Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm 1 tk

  2,54

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi plaastrite eest tasu maksmise kohustuse kuni 60 trahheostoomi plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 32.   Trahheostoomi filtrid

  (1) Trahheostoomi filtrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003730

Provox XtraFlow HME 7298 5 tk

11,44

90%

7004269

Provox XtraMoist HME 7297 5 tk

11,44

90%

7003303

Provox XtraFlow HME 7291 30 tk

68,67

90%

7003202

Provox XtraMoist HME 7290 30 tk

68,67

90%

7003347

Pharma Neo 1 tk

  1,05

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi filtrite eest tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom, järgmises ulatuses:
  1) kuni 365 Provox XtraMoist HME või Provox XtraFlow HME trahheostoomi filtri eest kalendriaastas;
  2) kuni 420 Pharma Neo trahheostoomi filtri eest kalendriaastas.

§ 33.   Trahheostoomi nahapuhastusplaastrid

  (1) Trahheostoomi nahapuhastusplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000737

Atos Remove nahapuhastusplaastrid N50

25,78

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi nahapuhastusplaastrite eest tasu maksmise kohustuse kuni 50 nahapuhastusplaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 34.   Sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid

  (1) Sisemise vahetatava kanüüliga mansetiga trahheakanüülide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7014888

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 4,0

16,80

90%

7014899

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 3,5

16,80

90%

7014901

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 4,5

16,80

90%

7014912

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 5,0

16,80

90%

7014923

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 5,5

16,80

90%

7014934

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 6,0

16,80

90%

7014945

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 6,5

16,80

90%

7014956

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 7,0

16,80

90%

7014967

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 7,5

16,80

90%

7014978

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 8,0

16,80

90%

7014989

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 8,5

16,80

90%

7014990

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 9,0

16,80

90%

7015003

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 9,5

16,80

90%

7015014

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 10,0

16,80

90%

  (2) Sisemise vahetatava kanüüliga mansetita trahheakanüülide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7015025

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 4,0

11,40

90%

7015036

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 3,5

11,40

90%

7015047

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 4,5

11,40

90%

7015058

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 5,0

11,40

90%

7015069

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 5,5

11,40

90%

7015070

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 6,0

11,40

90%

7015081

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 6,5

11,40

90%

7015092

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 7,0

11,40

90%

7015104

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 7,5

11,40

90%

7015115

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 8,0

11,40

90%

7015126

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 8,5

11,40

90%

7015137

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 9,0

11,40

90%

7015148

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 9,5

11,40

90%

7015159

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 10,0

11,40

90%

  (3) Haigekassa võtab üle sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse kuni 24 sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 35.   Sisemised trahheakanüülid

  (1) Sisemiste trahheakanüülide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7015160

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 3,5

2,95

90%

7015171

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 4,0

2,95

90%

7015182

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 4,5

2,95

90%

7015193

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 5,0

2,95

90%

7015205

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 5,5

2,95

90%

7015216

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 6,0

2,95

90%

7015227

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 6,5

2,95

90%

7015238

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 7,0

2,95

90%

7015249

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 7,5

2,95

90%

7015250

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 8,0

2,95

90%

7015261

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 8,5

2,95

90%

7015272

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 9,0

2,95

90%

7015283

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 9,5

2,95

90%

7015294

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 10,0

2,95

90%

  (2) Haigekassa võtab üle sisemiste trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse kuni 365 sisemise trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 36.   Aspiratsioonisondid

  (1) Aspiratsioonisondide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003583

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH10/53 cm 1 tk

0,30

90%

7003932

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH14/53 cm 1 tk

0,30

90%

7004337

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH16/53 cm 1 tk

0,30

90%

7003291

Vacutip Metric aspiratsioonisondid CH05/35 cm 1 tk

0,56

90%

7004292

Vacutip Metric aspiratsioonisondid CH06/35 cm 1 tk

0,56

90%

7003763

Vacutip Metric aspiratsioonisondid CH08/35 cm 1 tk

0,56

90%

  (2) Haigekassa võtab üle aspiratsioonisondide eest tasu maksmise kohustuse kuni 1440 aspiratsioonisondi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 37.   Esmased varased tallatoed

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate tallatugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7010660

Kohaldatavad postoperatiivsed Thuasne tallatoed Pedi PRO

18,64

90%

7010671

Kohaldatavad postoperatiivsed Medi tallatoed Protect Insoles

18,64

90%

7008050

Kohaldatavad postoperatiivsed Schein Orthopädie tallatoed nahast 957419-201

18,64

90%

7008061

Kohaldatavad postoperatiivsed Schein Orthopädie tallatoed õhukesest plastist riidest kattega 986010-000

18,64

90%

7008072

Kohaldatavad postoperatiivsed Schein Orthopädie tallatoed Hallux Rigidus 985336

18,64

90%

7008083

Kohaldatavad postoperatiivsed Schein Orthopädie tallatoed EVA-st 955543

18,64

90%

7008094

OÜ Ortopeediakeskus kohaldatavad postoperatiivsed tallatoed

18,64

90%

7008106

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Proactiv High Arch 93800

18,64

90%

7008117

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Proactiv Medium Arch 93810

18,64

90%

7008128

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Proactiv Low Arch 93820

18,64

90%

7008139

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Hardboot High Arch 93830

18,64

90%

7008140

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Hardboot Medium Arch 93840

18,64

90%

7008151

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Hardboot Low Arch 93850

18,64

90%

7007374

Kohaldatavad Rehan postoperatiivsed tallatoed, O0-014 Silicone Full Insole Pad

18,35

90%

7001581

AS Gadox valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7001592

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7001682

OÜ Ortopeediakeskus valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7003538

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad individuaalsed postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7004708

OÜ Jalaexpert valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7007363

Itbit Medical OÜ valmistatavad tallatoed Custom Insole

25,00

90%

7015597

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase tallatoe eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala postoperatiivse tallatoe eest;
  2) üks kord vasaku jala postoperatiivse tallatoe eest.

§ 38.   Esmased varased kämblaortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kämblaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7010682

Kohaldatav Thuasne kämblaluude murdejärgne ortoos Ligaflex

20,70

90%

7010693

Kohaldatav Thuasne kämblaluude murdejärgne ortoos Ligaflex Immo

20,70

90%

7010705

Kohaldatav Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Rhizomed

20,70

90%

7010716

Kohaldatav Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Medi CTS

20,70

90%

7010727

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-RING

20,70

90%

7010738

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Flexible Daumen-Orthese

20,70

90%

7010749

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Mittelhand-Daumenschiene

20,70

90%

7008162

Spetsiaalne sõrmelahas Sporlastic Oval-8ring

20,70

90%

7008173

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Flexible Daumenstütze

20,70

90%

7008184

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-HIT

20,70

90%

7008195

Össur Nordic sõrme vedrulahas

20,70

90%

7008207

Mediroyal käelahas 325

20,70

90%

7008218

Mediroyal käelaba ortoos TH1000

20,70

90%

7008229

Mediroyal käelaba ortoos pehmendusega 415

20,70

90%

7008230

Mediband sõrmeortoos 1x

20,70

90%

7008252

Kohaldatav Mediroyal kämblaluude murdejärgne ortoos TH1012

20,70

90%

7008263

Kohaldatav Mediroyal kämblaluude murdejärgne ortoos TH1600-P

20,70

90%

7008274

Kohaldatav Mediroyal kämblaluude murdejärgne ortoos TH1004

20,70

90%

7008285

Kohaldatav Mediroyal kämblaluude murdejärgne ortoos TH1005

20,70

90%

7008308

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Wrist Support Child 4067

20,70

90%

7008319

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Wrist/Thumb Support Child 4068

20,70

90%

7008320

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D 4142

20,70

90%

7008331

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Wristform 4088

20,70

90%

7008342

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Comfort Stable 4058

20,70

90%

7008353

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Comfort 4055

20,70

90%

7008364

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Thumboform X-Long 4086

20,70

90%

7008375

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Basic 4143

20,70

90%

7008386

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Pollex 4146

20,70

90%

7008397

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Rheuma 4023

20,70

90%

7001503

AS Gadox valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7001604

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7008241

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav käeortoos

41,40

90%

7001693

OÜ Ortopeedikeskus valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos, staatiline

41,40

90%

7008296

OÜ Ortopeedikeskus valmistatav kämblaluude traumajärgne ortoos, dünaamiline

41,40

90%

7002335

OÜ Tervise Abi valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7004113

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7003910

OÜ Jalaexpert valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7013876

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos, Orliman, art. 710

41,40

90%

7015564

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7015553

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav käeortoos

41,40

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase kämblaortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema käe kämblaortoosi eest;
  2) üks kord vasaku käe kämblaortoosi eest.

§ 39.   Esmased varased randmeortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7010750

Kohaldatav randmeortoos Medi Manumed Active

18,96

90%

7010761

Kohaldatav randmeortoos Medi Manumed Plus

18,96

90%

7010772

Kohaldatav randmeortoos Medi CTS

18,96

90%

7010783

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic Manu Cast

18,96

90%

7010794

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic Manu-HIT

18,96

90%

7008409

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic MANU-HIT CLASSIC

18,96

90%

7010806

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic ManuDYN

18,96

90%

7010817

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic Handgelenk bandage

18,96

90%

7008410

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic Handgelenk 22 cm

18,96

90%

7008421

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic Handgelenkstütze 18 cm

18,96

90%

7008432

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic Handgelenk- und Unterarmstütze 22 cm

18,96

90%

7008443

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic MANU-HIT-S Handgelenkorthese

18,96

90%

7008454

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic MANU-HIT DIGITUS

18,96

90%

7008465

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic MANU-X

18,96

90%

7008476

Kohaldatav Thuasne randmeortoos Ligaflex Immo

18,96

90%

7010828

Kohaldatav Thuasne randmeortoos Dynastab Dual

18,96

90%

7010839

Kohaldatav Thuasne randmeortoos Ligaflex Manu

18,96

90%

7010840

Kohaldatav Thuasne randmeortoos ACCESS

18,96

90%

7008487

DJO Global operatsioonijärgne randmeortoos 79-9796X

18,96

90%

7008498

DJO Global operatsioonijärgne randme/pöidla ortoos 79-9772X

18,96

90%

7008500

DJO Global operatsioonijärgne randmelahas 79-7220X

18,96

90%

7008511

DJO Global ComfortForm™ randme/pöidla ortoos 79-8730X

18,96

90%

7008522

DJO Global universaalne randme/käe ortoos 79-870XX

18,96

90%

7008533

DJO Global Stabilair™ randme ortoos (õhuga) 05FXX

18,96

90%

7008544

Mediroyal Manex Optima randme ortoos EU204X

18,96

90%

7008555

Mediroyal Manex OpusWT randme ortoos

18,96

90%

7008566

Mediband kohaldatav randmeortoos

18,96

90%

7008599

Kohaldatav Mediroyal randmeortoos EU2050

18,96

90%

7008601

Kohaldatav Mediroyal randmeortoos MR2085

18,96

90%

7008612

Kohaldatav Mediroyal randmeortoos MR2086

18,96

90%

7008623

Kohaldatav Mediroyal käelaba-randmeortoos kinnitusega TH1004

18,96

90%

7008634

Kohaldatav Mediroyal käelaba-randmeliigese ortoos kinnitusega, reguleeritav 4415

18,96

90%

7008678

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Wrist Support 9010

18,96

90%

7008689

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Wrist Support 7910

18,96

90%

7008690

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Diagonal Comfort 4026

18,96

90%

7008702

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Diagonal EQ Lycra 4064

18,96

90%

7008713

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Thumboform Short 4084

18,96

90%

7008724

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Thumboform Long 4085

18,96

90%

7008735

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Manu 3D Short 4103

18,96

90%

7008746

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Diagonal Short 4074

18,96

90%

7008757

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Diagonal Long 4075

18,96

90%

7007385

Kohaldatav randmeortoos, Rehan O4-001, Wrist w/ Thumb Splint

18,45

90%

7007396

Kohaldatav randmeortoos, Rehan O4-002, Wrist Splint

18,45

90%

7007408

Kohaldatav randmeortoos, Rehan B4-004, Weaving 8” Wrist Splint

18,45

90%

7007419

Kohaldatav randmeortoos, Rehan C4-002 Neoprene Wrist w/ Thumb Splint

18,45

90%

7007420

Kohaldatav randmeortoos, Rehan A4-050 8” Airmesh Wrist Splint

18,45

90%

7007442

Kohaldatav randmeortoos, Rehan C4-001 Neoprene Wrist Support

18,45

90%

7007453

Kohaldatav randmeortoos, Rehan A4-045 (vasak) Active Elastic Gel Pad Elbow Support

18,45

90%

7007464

Kohaldatav randmeortoos, Rehan A4-053 (parem) Active Elastic Gel Pad Elbow Support

18,45

90%

7001570

AS Gadox valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7001671

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7008577

Eesti Ortoosikeskus OÜ valmistatav DJO Global randmeortoos

53,14

90%

7008588

Eesti Ortoosikeskus OÜ valmistatav Pol'ax randmeortoos

53,14

90%

7001761

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7008645

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randme ekspressortoos kinnitusega, lastele – T-TAPE

53,14

90%

7008656

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randme ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

53,14

90%

7008667

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randmeortoos, dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

53,14

90%

7002403

OÜ Tervise Abi valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7004854

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav randme langett kinnitusega

53,14

90%

7008768

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav käelaba langett kinnitusega

53,14

90%

7004797

OÜ Jalaexpert valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7007431

Itbit Medical OÜ valmistatav randmeortoos Wrist Custom

51,00

90%

7013696

Kohaldatav randmeortoos Orliman, MF-60

18,96

90%

7013708

Kohaldatav randmeortoos Orliman, MF-50

18,96

90%

7013731

Valmistatav randmeortoos Orliman käelaba ja randme fikseerimiseks, art. M-710

53,14

90%

7013742

Valmistatav randmeortoos Orliman, Manutec Fix M760

53,14

90%

7013775

Valmistatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1153 (parem)

50,00

90%

7013786

Valmistatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1152 (vasak)

50,00

90%

7013797

Valmistatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1151(vasak)

53,00

90%

7013809

Valmistatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1150 (parem)

53,00

90%

7013832

Kohaldatav Orliman randmetugi lastele art. OP1133

17,00

90%

7013843

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav randmeortoos

53,40

90%

7015643

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav randmeortoos

53,14

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase postoperatiivse randmeortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema käe randmeortoosi eest;
  2) üks kord vasaku käe randmeortoosi eest.

§ 40.   Esmased varased õla- ja küünarliigese ortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7010851

Kohaldatav epikondüliidiortoos Medi Elbow Strap

12,41

90%

7010862

Kohaldatav epikondüliidiortoos Medi Epicomed

12,41

90%

7010873

Kohaldatav epikondüliidiortoos Medi EPI

12,41

90%

7010884

Kohaldatav epikondüliidiortoos Medi EPICON

12,41

90%

7010895

Kohaldatav Thuasne epikondüliidiortoos SILISTAB EPI

12,41

90%

7010907

Kohaldatav Thuasne epikondüliidiortoos CONDYLEX

12,41

90%

7010918

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic Epicondylitis-Bandage

12,41

90%

7010929

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic Olecranonbandage

12,41

90%

7010930

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic EPI-HIT Classic

12,41

90%

7008779

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic Cubidyn

12,41

90%

7008780

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic Epicondylitis-Bandage Pelotiga

12,41

90%

7008791

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic CUBIDYN Epicondylitis

12,41

90%

7008803

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic EPI-HIT Epicondylitis

12,41

90%

7008814

Kohaldatav õhkpadjaga epikondüliidi ortoos 05A DJO Global

12,41

90%

7008825

Kohaldatav Condilax epiortoos elastne 5400 DJO Global

12,41

90%

7010941

Kohaldatav Mediroyal epikondüliidi ortoos Epicon EU2511

12,41

90%

7008836

Kohaldatav Mediroyal küünarnuki ortoos ribaga EpiCon Temp EU2510

12,41

90%

7008847

Kohaldatav Mediroyal epikondüliidiortoos EU2610

12,41

90%

7008858

Kohaldatav Otto Bock epikondüliidiortoos Epi Support 7923

12,41

90%

7008869

Kohaldatav Otto Bock epikondüliidiortoos Elbow Support 9015

12,41

90%

7008870

Kohaldatav Rehan epikondüliidiortoos B3-004, Self-adhesive Elbow Wrap

12,22

90%

7008881

Kohaldatav Rehan epikondüliidiortoos D3-002, Airprene Tennis Elbow

12,22

90%

7008892

Kohaldatav Rehan epikondüliidiortoos D3-006, Superior Airprene Tennis Elbow with Pad

12,22

90%

7010952

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos SAK-Medi

91,09

90%

7010963

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Medi SLK

91,09

90%

7010974

Kohaldatav Medi õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omomed

91,09

90%

7010985

Kohaldatav Thuasne õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Immo Vest

91,09

90%

7010996

Kohaldatav Sporlastic ROM reguleeritav õlaortoos

91,09

90%

7011009

Kohaldatav Sporlastic OMO-LUX õlaortoos

91,09

90%

7011010

Kohaldatav Sporlastic õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Neuro-LUX

91,09

90%

7008904

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic OMO-HIT

91,09

90%

7008915

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic NeuroLux II

91,09

90%

7008926

Kohaldatav Mediroyal küünarvarre ortoos EB5000

91,09

90%

7008937

Kohaldatav DJO Global Quadrant™ õlaortoos 11-011X

91,09

90%

7008948

Kohaldatav DJO Global rangluumurru ortoos 79-8500X

91,09

90%

7008959

Kohaldatav DJO Global õla/käekott 79-8401X

91,09

90%

7008960

Kohaldatav DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos 79-9795X

91,09

90%

7008971

Kohaldatav DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos koos küünarnuki ortoosiga 11-011X

91,09

90%

7008982

Kohaldatav DJO Global ROM küünarnuki ortoos 11-0520-x

91,09

90%

7008993

Kohaldatav DJO Global küünarliigese immobilisatsiooni ortoos 79-9151X

91,09

90%

7009006

Kohaldatav Mediroyal õlavarre ortoos 8010

91,09

90%

7009017

Kohaldatav Mediroyal ErixOne õlavarre ortoos MR990

91,09

90%

7009039

Kohaldatav Mediroyal küünarliigese ortoos, reguleeritav 4125

91,09

90%

7009040

Kohaldatav Mediroyal õla-küünarliigese ortoos MR8011

91,09

90%

7009051

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese ortoos 5065

91,09

90%

7009095

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7126

91,09

90%

7009107

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Acro Comfort 5055

91,09

90%

7009118

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling 50A8

91,09

90%

7009129

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling, Abduction 50A9

91,09

90%

7009130

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Epi Sensa 50A7

91,09

90%

7009141

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Epi Ulna 7122

91,09

90%

7009152

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Elbow Brace Ulnaris 4823

91,09

90%

7009163

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Hyper-ex Warm 7124

91,09

90%

7009174

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7726

91,09

90%

7009185

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Neurexa 5065

91,09

90%

7007475

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, O3-003, Elbow Splint

86,05

90%

7007486

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, O4-021 Arm Sling w/ Swathe

86,05

90%

7007497

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, D2-003 Airprene Shoulder Support

86,05

90%

7007509

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, D3-001 Airprene Elbow Support

86,05

90%

7007510

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, A3-014 Active Elastic Gel Pad Elbow Support

86,05

90%

7007521

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, C3-009 Neoprene Elbow w/ Strap Support

86,05

90%

7007532

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, O4-003 Arm Sling

86,05

90%

7001514

AS Gadox valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7001547

AS Gadox valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7001615

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7001648

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7009028

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav Mediroyal õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7001738

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav õla-küünarliigese ortoos

82,80

90%

7001705

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7009062

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarvarre ortoos, funktsionaalne, jõumooduliga – DIRAME

82,80

90%

7009073

OÜ Ortopeediskeskus valmistatav küünarvarre ekspressortoos, kinnitusega – T-TAPE

82,80

90%

7009084

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarliigese ortoos, kinnitusega

82,80

90%

7002346

OÜ Tervise Abi valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7002379

OÜ Tervise Abi valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7003426

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7003336

OÜ Rehabilitatsiooniabi kombineeritav õlatugi

82,80

90%

7004090

OÜ Jalaexpert valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7003796

OÜ Jalaexpert valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7013562

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-45

91,00

90%

7013573

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-46

91,00

90%

7013584

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-47

91,00

90%

7013595

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman Humertec, art. 94300

91,00

90%

7013607

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. TP-6300

91,00

90%

7013652

Kohaldatav Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1130

80,00

90%

7013663

Kohaldatav Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1131

80,00

90%

7013674

Kohaldatav Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1140

80,00

90%

7013685

Kohaldatav Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1141

80,00

90%

7015520

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase õla- ja küünarliigese ortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord vasaku kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest;
  2) üks kord parema kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest.

§ 41.   Esmased varased põlveortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011021

Kohaldatav põlvetugi Medi M.4 (universaalne tüüp)

105,16

90%

7011032

Kohaldatav põlvetugi Medi Protect

105,16

90%

7011043

Kohaldatav põlvetugi Medi ROM

105,16

90%

7011054

Kohaldatav põlvetugi Medi Stabimed

105,16

90%

7011065

Kohaldatav põlvetugi Medi Collamed Long

105,16

90%

7011076

Kohaldatav põlvetugi Medi PTS universaal

105,16

90%

7011087

Kohaldatav Thuasne põlvetugi Ligaflex Evolution

105,16

90%

7011098

Kohaldatav Thuasne põlvetugi Ligaflex ROM

105,16

90%

7011100

Kohaldatav Thuasne põlvetugi Ligaflex POST-OP

105,16

90%

7011111

Kohaldatav Thuasne põlvetugi Ligaflex

105,16

90%

7011122

Kohaldatav Sporlastic põlvetugi Genu-HIT

105,16

90%

7011133

Kohaldatav Sporlastic põlvetugi Patelladyn

105,16

90%

7011144

Kohaldatav Sporlastic põlvetugi X-Force

105,16

90%

7011155

Kohaldatav Sporlastic põlvetugi Genustabil IMMOB-SCHIENE

105,16

90%

7009196

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic ROM knee brace Version

105,16

90%

7009208

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENU-HIT GS

105,16

90%

7009219

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic SUPER-GENUPLUS

105,16

90%

7009220

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic SPORLASTIC ROM 3/3

105,16

90%

7009231

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic SPORLASTIC ROM 2/3

105,16

90%

7009242

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic V-FORCE Knieorthese

105,16

90%

7009253

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0° 50 cm

105,16

90%

7009264

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20° 50 cm

105,16

90%

7009275

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0° 60 cm

105,16

90%

7009286

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20° 60 cm

105,16

90%

7009297

Kohaldatav Össur Nordic põlvetugi Trainer Powernet

105,16

90%

7009309

Kohaldatav DJO Global ACL põlveortoos 11-160X

105,16

90%

7009310

Kohaldatav DJO Global Deluxe lukkudega põlvetugi 81-0758

105,16

90%

7009321

Kohaldatav DJO Global Reddie™ põlveortoos 79-8239

105,16

90%

7009332

Kohaldatav DJO Global Tru-Pull™ põlveortoos 11-0260X

105,16

90%

7009343

Kohaldatav DJO Global Patella ortoos 79-8032X

105,16

90%

7009354

Kohaldatav DJO Global Patella ortoos 08A

105,16

90%

7009365

Kohaldatav Mediroyal põlveortoos 8050

105,16

90%

7009376

Kohaldatav Mediroyal põlveortoos 8052

105,16

90%

7009387

Kohaldatav Mediroyal Patella ortoos 8054

105,16

90%

7009398

Kohaldatav Mediroyal põlveortoos Genum T3 EU04120

105,16

90%

7009400

Kohaldatav Mediroyal Genum T3 Liga X-ease põlveortoos EU04314

105,16

90%

7009411

Kohaldatav Mediband põlveortoos Genu Syncro S595

105,16

90%

7009466

Kohaldatav Mediroyal põlvetugi 4115

105,16

90%

7009477

Kohaldatav Mediroyal põlveortoos, termoplastist 87000

105,16

90%

7009499

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Tendon 8385

105,16

90%

7009501

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Chondro 8386

105,16

90%

7009512

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Combi 8387

105,16

90%

7009523

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma 8361

105,16

90%

7009534

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Basis 7151

105,16

90%

7009545

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Basis Open 7154

105,16

90%

7009556

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Patella 8364

105,16

90%

7009567

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Fit 8354

105,16

90%

7009578

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Elastic Knee Support 2041

105,16

90%

7009589

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Carezza Patella Stabilizer 8360

105,16

90%

7009590

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Carezza 8358

105,16

90%

7009602

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Carezza, wrapparound 8362

105,16

90%

7009613

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Comfort 8255

105,16

90%

7009624

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Direxa 8356

105,16

90%

7009635

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Direxa, wraparound 8353

105,16

90%

7009646

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Stable 7159

105,16

90%

7009657

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Knee Support Relieving Pad 7782

105,16

90%

7009668

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Knee X-Stable with Patellar Support 7781

105,16

90%

7009679

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi C7-004, Neoprene Knee Support w/ Spiral Stays

101,55

90%

7009680

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi C7-002, Neoprene Open Knee Brace w/ Hinge

101,55

90%

7009691

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi D7-008, Superior Airprene Knee Stabilizer

101,55

90%

7009703

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi D7-010, Superior Airprene Knee Brace w/ ROM Hinge

101,55

90%

7009714

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi D7-011, Superior Airprene Knee Brace with Hinge

101,55

90%

7007543

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi, A7-025 Active Elastic Gel Pad Knee Stabilizer

101,55

90%

7001525

AS Gadox valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7001626

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7009422

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav Defiance põlveortoos 11-7422X

327,75

90%

7009433

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav Armor põlveortoos 11-144X

327,75

90%

7009444

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav FullForce põlveortoos 11-322X

327,75

90%

7009455

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav 4Titude põlveortoos 11-083X

327,75

90%

7001716

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7009488

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

327,75

90%

7002357

OÜ Tervise Abi valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7003673

OÜ Jalaexpert valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7004315

OÜ Rehabilitatsiooniabi funksionaalne põlveortoos kinnitusega

327,75

90%

7007554

Itbit Medical OÜ valmistatav põlvetugi Unloader One Custom

325,00

90%

7013191

Kohaldatav Orliman põlveortoos Rodisil art. 8104

101,55

90%

7013214

Kohaldatav Orliman põlveortoos Rodisil art. 8106

101,55

90%

7013315

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7013326

Kohaldatav Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1180

  95,00

90%

7013337

Kohaldatav Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1181

  95,00

90%

7013348

Kohaldatav Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1182

  95,00

90%

7013359

Kohaldatav Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1184

  95,00

90%

7015621

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav põlvetugi

327,75

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase põlveortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala põlveortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala põlveortoosi eest.

§ 42.   Esmased varased jalaortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011166

Kohaldatav Otto Bock Healthcare kogujalaortoos Genu Immobil Vario

272,55

90%

7009725

Össur Nordic Innovator Cool, Regular 60 cm

272,55

90%

7009736

Össur Nordic Innovator DLX Cool

272,55

90%

7009770

Kohaldatav Camp Scandinavia tugiaparaat 28780

272,55

90%

7009893

Kohaldatav Mediroyal kogujalaortoos (tugiaparaat) KB2040-00

272,55

90%

7009905

Kohaldatav Mediroyal kogujalaortoos 4105

272,55

90%

7009972

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, low 50S11-1

272,55

90%

7009983

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, low 50S14-1

272,55

90%

7009994

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, high 50S10-1

272,55

90%

7010008

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, high 50S12-1

272,55

90%

7010019

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil ROM Walker 50S15-1

272,55

90%

7010020

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable 8357

272,55

90%

7010031

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable, wraparound 8367

272,55

90%

7010042

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long 8359

272,55

90%

7010053

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long, wraparound 8368

272,55

90%

7010064

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Neurexa 8165

272,55

90%

7010075

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil 8060

272,55

90%

7010086

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario 8065

272,55

90%

7010097

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario T 8066

272,55

90%

7007565

Kohaldatav Rehan kogujalaortoos, O7-001 Pull-Lock ROM Splint

262,68

90%

7007576

Kohaldatav Rehan kogujalaortoos, O7-002 ROM Splint

262,68

90%

7007587

Kohaldatav Rehan kogujalaortoos, O9-012 Ankle Walker with Pull-Lock ROM

262,68

90%

7011177

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Medi Achimed/Levamed

  71,06

90%

7011188

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Medi ROM Walker Control

  71,06

90%

7011199

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Medi M.step

  71,06

90%

7011201

Kohaldatav Thuasne korrigeeriv jalatugi Dynastab

  71,06

90%

7011212

Kohaldatav Thuasne korrigeeriv jalatugi Ligastrap IMMO

  71,06

90%

7011223

Kohaldatav Thuasne korrigeeriv jalatugi Walker Comtrol ROM

  71,06

90%

7011234

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic SWEDE-O-UNIVERSAL

  71,06

90%

7011245

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic NEURODYN

  71,06

90%

7011256

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic ARTHROFIX AIR

  71,06

90%

7011267

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sprlastic ACHILLO-HIT

  71,06

90%

7009747

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic FIBULO-TAPE

  71,06

90%

7009758

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic ARTHROFIX

  71,06

90%

7009769

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic Neurodyn Comfort

  71,06

90%

7009781

DJO Global Plantar Fasciitis öölahas 79-9772X

  71,06

90%

7009792

DJO Global Dorsiwedge™ öölahas 79-8140X

  71,06

90%

7009804

Schein Orthopädie Hallux Valgus saabas 322047

  71,06

90%

7009815

DJO Global MaxTrax™ Air Rom 79-9543X

  71,06

90%

7009826

DJO Global Aircast SP walker (lühike õhuga) 01A

  71,06

90%

7009837

DJO Global Aircast FP walker (pikk õhuga) 01F

  71,06

90%

7009848

DJO Global MaxTrax™ Rom Walker (pikk, õhuga, reguleeritava nurgaga) 11-138X

  71,06

90%

7009859

DJO Global Aircast A60 hüppeliigesetugi 02T

  71,06

90%

7009860

Operatsioonijärgne DJO Global jalaortoos 79-7228X

  71,06

90%

7009871

Kohaldatav Mediband korrigeeriv jalatugi Swede-O Tarsal Lok™ 511X

  71,06

90%

7009916

Kohaldatav Mediroyal korrigeeriv jalatugi SL1202

  71,06

90%

7009927

Kohaldatav Otto Bock fikseeriv jalatugi art. 50S20-1

  71,06

90%

7009938

Kohaldatav Otto Bockkorrigeeriv jalatugi art. 50S1

  71,06

90%

7009949

Kohaldatav Otto Bockkorrigeeriv jalatugi art. 28U9

  71,06

90%

7010109

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Hallux Valgus Comfort 509

  71,06

90%

7010110

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Hallux Valgus Combo Comfort 510

  71,06

90%

7010121

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 502

  71,06

90%

7010132

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 504

  71,06

90%

7010143

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sensa 50S5

  71,06

90%

7010154

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleoform 7175

  71,06

90%

7010165

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Brace 7772

  71,06

90%

7010176

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Active Ancle 7680

  71,06

90%

7010187

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sprint 50S3

  71,06

90%

7010198

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Force Ankle Brace Light 7774

  71,06

90%

7010200

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo TriStep 50S8

  71,06

90%

7010211

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Direxa Stirrup 50S9

  71,06

90%

7010222

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Lace Up Ankle 7771

  71,06

90%

7010233

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Receptor X-Stable 7761

  71,06

90%

7007598

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-008 Walker

  67,24

90%

7007600

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-009 Walker

  67,24

90%

7007611

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-010 Ankle Walker

  67,24

90%

7007622

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-011 Ankle Walker

  67,24

90%

7007633

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-001 Ankle Brace

  67,24

90%

7007644

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, D9-001 Airprene Ankle Supports

  67,24

90%

7007655

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-001 Ankle brace w/ Adj. Lace

  67,24

90%

7007666

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, B9-009 Lace Up Ankle Brace

  67,24

90%

7007677

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-006 (vasak) Drop Foot Ortosis

  67,24

90%

7007688

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-007 (parem) Drop Foot Ortosis

  67,24

90%

7007699

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, A9-017 Active Elastic Gel Pad Ankle Support

  67,24

90%

7001536

AS Gadox valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7001569

AS Gadox valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7001637

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav kogujalaortoos

583,05

90%

7001660

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7009882

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav ToeOff ortoos 28405

151,80

90%

7001727

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7001750

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi, ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

151,80

90%

7009950

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav hüppeliigese jalaortoos, dünaamiline mooduliga – DIRAME

151,80

90%

7009961

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi lastele, ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

151,80

90%

7002368

OÜ Tervise Abi valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7002391

OÜ Tervise Abi valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7004472

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav dünaamiline kogujalaortoos

583,05

90%

7004304

OÜ Rehabilitatsiooniabi hüppeliigest fikseeriv ortoos kinnitusega

151,80

90%

7003516

OÜ Jalaexpert valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7004360

OÜ Jalaexpert valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7007701

Itbit Medical OÜ valmistatav kogujalaortoos CTI Custom

579,00

90%

7007712

Itbit Medical OÜ valmistatav korrigeeriv jalatugi AFO Dynamic Custom

150,00

90%

7013360

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobiplus, EST-090

  71,06

90%

7013371

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Orliman, TOB-500

  67,24

90%

7013382

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobisil, art. 8401

  71,06

90%

7013416

Valmistatav kogujalaortoos, Orliman, art. 94261

450,00

90%

7013483

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

580,00

90%

7013506

Kohaldatav Orliman jalatugi lastele, art. OP1190

  69,00

90%

7015508

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7015531

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav kogujalaortoos

583,05

90%

7015542

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala jalaortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala jalaortoosi eest.

§ 43.   Esmased varased selja- ja nimmepiirkonna ortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7011278

Kohaldatav tugikorsett Medi Lumbamed Stabil

104,89

90%

7011289

Kohaldatav tugikorsett Medi 3C/CASH

104,89

90%

7011290

Kohaldatav tugikorsett Medi 4C

104,89

90%

7010244

Kohaldatav Medi tugikorsett protect Dorsofix

104,89

90%

7011313

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Dynacross Activity

104,89

90%

7011324

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Lombacross Activity

104,89

90%

7011335

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Lombax Dorso

104,89

90%

7011346

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Lombax H

104,89

90%

7010255

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Lombax Activity

104,89

90%

7011357

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-SENSO

104,89

90%

7011368

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STRONG

104,89

90%

7011379

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STABIL

104,89

90%

7010266

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-AKTIV

104,89

90%

7010277

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic Vertebradyn X-Strong

104,89

90%

7010288

Kohaldatav Sporlastic tugikorsett Spine-X

104,89

90%

7010299

Mediroyal seljaortoos lisarihmadega 8041

104,89

90%

7010301

Mediroyal seljaortoos EU300X

104,89

90%

7010312

Mediroyal Prolign Lumbaar ortoos 1350

104,89

90%

7010323

DJO Global Sacro-lumbaar ortoos lisarihmadega 79-8926X

104,89

90%

7010334

Mediroyal seljaortoos MR8830

104,89

90%

7010345

Mediband ristkorsett 1000

104,89

90%

7010356

Mediroyal Ultralign™ TLSO korsett UPT1XXX

104,89

90%

7010378

Kohaldatav Mediroyal tugikorsett EU 3000

104,89

90%

7010389

Kohaldatav Mediroyal tugikorsett EU 3001

104,89

90%

7010390

Kohaldatav Mediroyal tugikorsett EU 3002

104,89

90%

7010402

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett art. 28R140

104,89

90%

7010435

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Herniaplast EQ Basic 1081

104,89

90%

7010446

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Therma 50R8

104,89

90%

7010457

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dorso Carezza Posture 50R49

104,89

90%

7010468

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza 50R40

104,89

90%

7010479

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi Anatomic 1035

104,89

90%

7010480

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa 50R50

104,89

90%

7010491

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa Women 50R51

104,89

90%

7010503

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza High 50R42

104,89

90%

7010514

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi Comfort 1055

104,89

90%

7010525

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa High 50R52

104,89

90%

7010536

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi Comfort Stable 1056

104,89

90%

7010547

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dorso Direxa Posture 50R59

104,89

90%

7010558

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ 1121

104,89

90%

7010569

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ Abdo Low 1124

104,89

90%

7010570

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ Abdo High 1125

104,89

90%

7010581

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Philadelphia Cervical Orthosis 50C40

104,89

90%

7010592

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi Eq Universal 9030

104,89

90%

7010604

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi EQ X 1069

104,89

90%

7010615

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi EQ SI 1079

104,89

90%

7010626

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi EQ High 1070

104,89

90%

7010637

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi EQ X Stabil 1064

104,89

90%

7007723

Kohaldatav tugikorsett, A5-004 Ind. Back Support

  99,35

90%

7007734

Kohaldatav tugikorsett, A5-005 Ventilative Back Support

  99,35

90%

7007745

Kohaldatav tugikorsett, A5-067 Breathable Lumbar Support w/ 6 stays

  99,35

90%

7007756

Kohaldatav tugikorsett, B5-018 Elastic Loop Back Support w/ 4 stays

  99,35

90%

7007767

Kohaldatav tugikorsett, B5-019 Elastic Loop Lumbar Support w/ 4 stays

  99,35

90%

7007778

Kohaldatav tugikorsett, B5-029 Lumbar Support

  99,35

90%

7007789

Kohaldatav tugikorsett, A5-065 Comfort Back Support

  99,35

90%

7007790

Kohaldatav tugikorsett, B5-017 Elastic Loop Binder

  99,35

90%

7007802

Kohaldatav tugikorsett, B2-001 Ventilative Vertebra Brace

  99,35

90%

7001558

AS Gadox valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7001659

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7010367

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav tugikorsett 77581

476,10

90%

7001749

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett termoplastist, toestav

476,10

90%

7010413

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett termoplastist, toestav – CENTRI

476,10

90%

7010424

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett, elastne

476,10

90%

7002380

OÜ Tervise Abi valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7004045

OÜ Rehabilitatsiooniabi individuaalselt valmistatav nimme-ristluu osa toetav tugikorsett

476,10

90%

7004405

OÜ Jalaexpert valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7007813

Itbit Medical OÜ valmistatav tugikorsett Lumbar Custom

455,00

90%

7013090

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. LTG-285

104,89

90%

7013102

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. LTG-275

104,89

90%

7013113

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-305

104,89

90%

7013124

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-375

104,89

90%

7013135

Kohaldatav seljaortoos, Orliman Immobilisers, art. IC-30

  99,35

90%

7013146

Valmistatav seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-320

390,00

90%

7013157

Valmistatav seljaortoos Orliman, Dorso Evotec art. EV-303

455,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 44.   Esmased varased puusa- ja jalaproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7001198

AS Gadox sääreprotees

  745,20

90%

7001200

AS Gadox reieprotees

1238,55

90%

7001211

AS Gadox puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001244

AS Gadox põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7001312

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sääreprotees

  745,20

90%

7001323

Eesti Ortoosikeskuse OÜ reieprotees

1238,55

90%

7001334

Eesti Ortoosikeskuse OÜ puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001367

Eesti Ortoosikeskuse OÜ põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7001435

OÜ Ortopeediakeskus sääreprotees

  745,20

90%

7001446

OÜ Ortopeediakeskus reieprotees

1238,55

90%

7001457

OÜ Ortopeediakeskus puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001480

OÜ Ortopeediakeskus põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7004180

OÜ Rehabilitatsiooniabi sääreprotees lamineeritud hülsiga

  745,20

90%

7003460

OÜ Rehabilitatsiooniabi reieprotees lamineeritud hülsiga

1238,55

90%

7004416

OÜ Rehabilitatsiooniabi puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7003606

OÜ Rehabilitatsiooniabi põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7004102

OÜ Jalaexpert sääreprotees

  745,20

90%

7004720

OÜ Jalaexpert reieprotees

1238,55

90%

7004450

OÜ Jalaexpert puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7004551

OÜ Jalaexpert põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7015687

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sääreprotees

  745,20

90%

7015654

AS Ida-Tallinna Keskhaigla reieprotees

1238,55

90%

7015609

AS Ida-Tallinna Keskhaigla puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7015610

AS Ida-Tallinna Keskhaigla põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase puusa- ja jalaproteesi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest.

§ 45.   Esmased varased õla- ja käeproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7001154

AS Gadox randmeliigese eksartikulatsioonijärgneprotees

451,95

90%

7001165

AS Gadox küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001176

AS Gadox küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001187

AS Gadox õlavarreprotees

634,80

90%

7001277

Eesti Ortoosikeskuse OÜ randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7001288

Eesti Ortoosikeskuse OÜ küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001299

Eesti Ortoosikeskuse OÜ küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001301

Eesti Ortoosikeskuse OÜ õlavarreprotees

634,80

90%

7001390

OÜ Ortopeediakeskus randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7001402

OÜ Ortopeediakeskus küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001413

OÜ Ortopeediakeskus küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001424

OÜ Ortopeediakeskus õlavarreprotees

634,80

90%

7003594

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7004371

OÜ Rehabilitatsiooniabi küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7003392

OÜ Rehabilitatsiooniabi küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7003729

OÜ Rehabilitatsiooniabi õlavarreprotees (kosmeetiline)

634,80

90%

7003820

OÜ Jalaexpert randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7003718

OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7003527

OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7004652

OÜ Jalaexpert õlavarreprotees

634,80

90%

7015575

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7015586

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7015632

AS Ida-Tallinna Keskhaigla randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7015700

AS Ida-Tallinna Keskhaigla õlavarreprotees

634,80

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase õla- ja käeproteesi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest.

§ 46.   Esmased varased sõrmeproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7001143

AS Gadox sõrmeprotees

31,05

90%

7001266

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sõrmeprotees

31,05

90%

7001389

OÜ Ortopeediakeskus sõrmeprotees

31,05

90%

7004270

OÜ Rehabilitatsiooniabi sõrmeprotees

31,05

90%

7003325

OÜ Jalaexpert sõrmeprotees

31,05

90%

7015676

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sõrmeprotees

31,05

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase sõrmeproteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) kuni 5 parema käe sõrmeproteesi eest;
  2) kuni 5 vasaku käe sõrmeproteesi eest.

§ 47.   Esmased varased käimisraamid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate käimisraamide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7001255

AS Gadox käimisraam Argo

3381,01

90%

7001378

Eesti Ortoosikeskuse OÜ käimisraam Argo

3381,01

90%

7001491

OÜ Ortopeediakeskus käimisraam Argo

3381,01

90%

7004449

OÜ Rehabilitatsiooniabi käimisraam Argo

3381,01

90%

7004281

OÜ Jalaexpert käimisraam Argo

3381,01

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase käimisraami eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 48.   Esmased varased proteesi kordushülsid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7001222

AS Gadox sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

7001233

AS Gadox reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7001345

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

7001356

Eesti Ortoosikeskuse OÜ reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7001468

OÜ Ortopeediakeskus sääreproteesi kordushülss

462,30

90%

7001479

OÜ Ortopeediakeskus reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7004663

OÜ Rehabilitatsiooniabi sääreproteesi kordushülss lamineeritud

462,30

90%

7003617

OÜ Rehabilitatsiooniabi reieproteesi kordushülss, lamineeritud

614,10

90%

7003976

OÜ Jalaexpert sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

7003213

OÜ Jalaexpert reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7015665

AS Ida-Tallinna Keskhaigla reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7015698

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sääreproteesi kordushülss

462,30

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse üheksa kuu jooksul pärast operatsiooni järgmises ulatuses:
  1) kuni kaks korda parema kehapoole sääre- või reieproteesi kordushülsi eest;
  2) kuni kaks korda vasaku kehapoole sääre- või reieproteesi kordushülsi eest.

§ 49.   Ravikontaktläätsed

  (1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000861

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft

198,77

90%

7000850

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex

  79,61

90%

7000849

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP

  79,61

90%

7000816

Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson

  19,91

90%

7000827

Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

141,32

90%

7000838

Kontaktlääts PMMA Keratoconus

101,18

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  2) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 48 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas;
  3) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  4) keratopaatia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas.

§ 50.   Põletushaigete surverõivad

  (1) OÜ Preante põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000793

Kehakate: varrukatega

106,15

90%

7000872

Kehakate: varrukateta

  91,56

90%

7000883

Särk: varrukatega

  84,59

90%

7000894

Särk: lühikeste varrukatega

  75,97

90%

7000906

Särk: varrukateta

  57,39

90%

7000917

Rinnakutugi

  51,75

90%

7000928

Korsett

  26,54

90%

7000939

Pikad püksid

  76,30

90%

7000940

„Jalgratturi püksid”

  62,36

90%

7000951

Sukk: vöökinnitusega

  61,04

90%

7000962

Sukk

  42,80

90%

7000973

Põlvik

  29,86

90%

7000984

Sokk

  25,87

90%

7000995

Varrukas: pikk

  28,20

90%

7001008

Varrukas: lühike

  20,57

90%

7001019

Varrukas: rindkere kinnitusega

  45,12

90%

7001020

Säär: lühike

  20,57

90%

7001031

Säär: pikk

  38,15

90%

7001042

Säär: vöökinnitusega

  61,37

90%

7001053

Sõrmkinnas

  48,43

90%

7001064

Poolkinnas

  21,23

90%

7001075

Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni

  55,07

90%

7001086

Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni

  33,51

90%

7001097

Näomask: kinnine

  53,08

90%

7001109

Näomask: avatud

  34,37

90%

7001110

Lõua-kaela tugiside

  32,84

90%

7001121

Survepael

    7,63

90%

7001132

Rühiparandaja

  18,89

90%

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhind on üle 12-aastase kindlustatud isiku sama nimetusega kordussurverõiva korral 10% madalam.

  (3) Lõikes 1 sätestatud piirhind on alla 12-aastase kindlustatud isiku esimese surverõiva korral 10% madalam ja sama nimetusega kordussurverõiva piirhind esimese surverõiva piirhinnast veel 10% madalam.

  (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
  1) põletusjärgsete armide raviks;
  2) sügavate põletushaavade korral nahasiirdamisoperatsioonijärgseks raviks;
  3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle kolme nädala;
  4) korrigeerivate operatsioonide järel põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodil (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 51.   Vahemahutid

  (1) Vahemahutite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7000771

Babyhaler®

20,53

90%

7000782

Volumatic®

  5,99

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele lapsele kahe Babyhaler®’i eest;
  2) 4–10-aastasele lapsele ühe Volumatic®’u eest kalendriaastas.

§ 52.   Ühekordsed põiekateetrid

  (1) Ühekordsete hüdrofiilsete põiekateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7012280

LoFricNelation kateeter CH08, 40 cm

1,35

90%

7012291

LoFricNelation kateeter CH10, 40 cm

1,35

90%

7012303

LoFricNelation kateeter CH12, 40 cm

1,35

90%

7012314

LoFricNelation kateeter CH14, 40 cm

1,35

90%

7012325

LoFricNelation kateeter CH16, 40 cm

1,35

90%

7012336

LoFricNelation kateeter CH18, 40 cm

1,35

90%

7012347

LoFricNelation kateeter CH20, 40 cm

1,35

90%

7012358

LoFricNelation kateeter CH22, 40 cm

1,35

90%

7012369

LoFricNelation kateeter CH24, 40 cm

1,35

90%

7012370

LoFric Origo Nelation kateeter CH10, 40 cm

1,35

90%

7012381

LoFric Origo Nelation kateeter CH12, 40 cm

1,35

90%

7012392

LoFric Origo Nelation kateeter CH14, 40 cm

1,35

90%

7012404

LoFric Origo Nelation kateeter CH16, 40 cm

1,35

90%

7012415

LoFric Origo Nelation kateeter CH18, 40 cm

1,35

90%

7012426

LoFric naiste kateeter, suurused CH06, 20 cm

1,35

90%

7012437

LoFric naiste kateeter, suurused CH08, 20 cm

1,35

90%

7012448

LoFric naiste kateeter, suurused CH10, 20 cm

1,35

90%

7012459

LoFric naiste kateeter, suurused CH12, 20 cm

1,35

90%

7012460

LoFric naiste kateeter, suurused CH14, 20 cm

1,35

90%

7012471

LoFric naiste kateeter, suurused CH16, 20 cm

1,35

90%

7012482

LoFric naiste kateeter, suurused CH18, 20 cm

1,35

90%

7012493

LoFric Sense naiste kateeter, suurused CH08, 15 cm

1,35

90%

7012505

LoFric Sense naiste kateeter, suurused CH10, 15 cm

1,35

90%

7012516

LoFric Sense naiste kateeter, suurused CH12, 15 cm

1,35

90%

7012527

LoFric Sense naiste kateeter, suurused CH14, 15 cm

1,35

90%

7012538

LoFric laste kateeter, suurused CH06, 20 cm

1,35

90%

7012549

LoFric laste kateeter, suurused CH06, 30 cm

1,35

90%

7012550

LoFric laste kateeter, suurused CH08, 30 cm

1,35

90%

7012561

LoFric laste kateeter, suurused CH08, 20 cm

1,35

90%

7012572

LoFric laste kateeter, suurused CH10, 20 cm

1,35

90%

7012583

LoFric laste kateeter, suurused CH10, 30 cm

1,35

90%

7012594

LoFric Origo Nelation kateeter CH08, 30 cm

1,35

90%

7012606

LoFric Origo Nelation kateeter CH10, 30 cm

1,35

90%

7012617

LoFric Origo Nelation kateeter CH12, 30 cm

1,35

90%

  (2) Ühekordsete libiainega katmata põiekateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7014619

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH6 Ø 2.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014620

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH8 Ø 2.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014631

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH10 Ø 3.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014642

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH12 Ø 4.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014653

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH14 Ø 4.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014664

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH16 Ø 5.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014675

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH18 Ø 6.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014686

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH20 Ø 6.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014697

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH22 Ø 7.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014709

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH24 Ø 8.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014710

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH6 Ø 2.00 mm, 23 cm

0,23

90%

7014721

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH8 Ø 2.66 mm, 23 cm

0,23

90%

7014732

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH10 Ø 3.33 mm, 23 cm

0,23

90%

7014743

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH12 Ø 4.00 mm, 23 cm

0,23

90%

7014754

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH14 Ø 4.66 mm, 23 cm

0,23

90%

7014765

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH16 Ø 5.33 mm, 23 cm

0,23

90%

7014776

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH10

0,35

90%

7014787

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH12

0,35

90%

7014798

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH16

0,35

90%

7014800

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH18

0,35

90%

7014811

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH06

0,30

90%

7014822

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH08

0,30

90%

7014833

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH10

0,30

90%

7014844

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH12

0,30

90%

7014855

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH14

0,30

90%

7014866

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH16

0,30

90%

7014877

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH18

0,30

90%

  (3) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule, kellel on kusepõie funktsiooni häired, vajaliku ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuue kuu jooksul kuni 650 kateetri eest;
  2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral kuue kuu jooksul pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni kuni 350 kateetri eest;
  3) ureetra striktuuride korral kuue kuu jooksul pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil kuni 30 kateetri eest;
  4) mujal klassifitseerimata neuropaatilise kusepõiepidamatuse (RHK 10 diagnoosikood N31.0) korral kuni 1000 käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud libiainega katmata ühekordse põiekateetri eest kalendripoolaastas.

§ 53.   Insuliinipumbad

  (1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7002841

Accu-Chek Spirit insuliinipump

1095,11

90%

7003639

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-754

1972,00

50%

7003965

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-554

1972,00

50%

7010648

Insuliinipump Paradigm MMT-715

1035,50

90%

7010659

Insuliinipump Paradigm MMT-515

1035,50

90%

  (2) Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;
  2) 5–18-aastasele isikule, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest 5 kalendriaasta jooksul.

§ 54.   Insuliinipumba infusioonivahendid

  (1) Insuliinipumba infusioonivahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7002199

Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk

146,73

90%

7002201

Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk

146,73

90%

7002212

Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk

146,73

90%

7002739

Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk

127,48

90%

7002740

Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk

127,48

90%

7002751

Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk

127,48

90%

7002762

Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk

127,48

90%

7011403

Accu-Chek FlexLink I 6 mm / 60 cm infusioonivahendid N10

141,33

90%

7011425

Accu-Chek FlexLink I 8 mm / 60 cm infusioonivahendid N10

141,33

90%

7011436

Accu-Chek FlexLink I 10 mm / 60 cm infusioonivahendid N10

141,33

90%

7011447

Accu-Chek FlexLink I 6 mm / 70 cm infusioonivahendid N10

141,33

90%

7011458

Accu-Chek FlexLink I 8 mm / 70 cm infusioonivahendid N10

141,33

90%

7011469

Accu-Chek FlexLink I 10 mm / 70 cm infusioonivahendid N10

141,33

90%

7011470

Accu-Chek FlexLink 6 mm kanüülid N10

  86,99

90%

7011481

Accu-Chek FlexLink 8 mm kanüülid N10

  86,99

90%

7011492

Accu-Chek FlexLink 10 mm kanüülid N10

  86,99

90%

7005440

Silhouette MMT-368 infusioonikomplekt (13mm/45cm) 10 tk

100,28

90%

7005451

Silhouette MMT-377 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005462

Silhouette MMT-381 infusioonikomplekt (13mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

7005473

Silhouette MMT-382 infusioonikomplekt (13mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005484

Silhouette MMT-383 infusioonikomplekt (13mm/80cm) 10 tk

100,28

90%

7005844

Silhouette MMT-384 infusioonikomplekt (17mm/80cm) 10 tk

100,28

90%

7005877

Silhouette MMT-378 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

7005013

Silhouette MMT-371 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005529

Silhouette MMT-373 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

7005776

Sure-T MMT-862 infusioonikomplekt (6mm/45cm) 10 tk

  86,75

90%

7005541

Sure-T MMT-864 infusioonikomplekt (6mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

7005552

Sure-T MMT-866 infusioonikomplekt (6mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

7005563

Sure-T MMT-874 infusioonikomplekt (8mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

7005530

Sure-T MMT-876 infusioonikomplekt (8mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

7005787

Sure-T MMT-884 infusioonikomplekt (10mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

7005596

Sure-T MMT-886 infusioonikomplekt (10mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

7005608

Sure-T MMT-863 infusioonikomplekt (29G/6mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

7005619

Sure-T MMT-865 infusioonikomplekt (29G/6mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

7005620

Sure-T MMT-873 infusioonikomplekt (29G/8mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

7005631

Sure-T MMT-875 infusioonikomplekt (29G/8mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

7005642

Sure-T MMT-883 infusioonikomplekt (29G/10mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

7005653

Sure-T MMT-885 infusioonikomplekt (29G/10mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set ja Silhouette eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

  (4) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

§ 55.   Insuliinipumba reservuaarid

  (1) Insuliinipumba reservuaaride kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7002223

MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk

34,05

90%

7002773

Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml

28,91

90%

7002784

Reservuaar MMT-332/A 3 ml

28,91

90%

7002830

Accu-Chek insuliinipumba reservuaar 25 tk

71,13

90%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 100 reservuaari eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 75 Accu-Chek Spirit insuliinipumba reservuaari eest kalendriaastas.

§ 56.   Insuliinipumba glükoosisensorid

  (1) Insuliinipumba glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003774

Glükoosisensor Sof-Sensor MMT-7002C 10 tk

459,65

90%

7004898

Glükoosisensorid MMT-7002D 4 tk

187,13

90%

7005428

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008A 5 tk

233,08

90%

7005439

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008B 1 tk

  46,60

90%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba glükoosisensorite eest tasu maksmise kohustuse Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
  1) kuni 4-aastase (kaasa arvatud) lapse puhul kuni 48 glükoosisensori eest kalendriaastas;
  2) 5–18-aastase insuliinipumba ravil oleva isiku puhul, kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 10,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kes mõõdavad veresuhkrut üle 10 korra päevas, kuni 12 glükoosisensori eest kalendriaastas.

§ 57.   Haavaplaastrid ja haavasidemed venoossete haavade raviks

  (1) Venoossete haavade raviks mõeldud spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005743

Askina® Foam 20 × 20 cm

8,09

50%

7005158

Askina® Foam 10 × 20 cm

4,46

50%

7005361

Biatain Non-Adhesive 10 × 10 cm

2,23

50%

7005327

Biatain Non-Adhesive 15 × 15 cm

5,02

50%

7005136

Askina® Foam 5 × 7 cm*

2,28

50%

7005147

Askina® Foam 10 × 10 cm

2,23

50%

7004540

Suprasorb P haavapadi 10 × 10 cm mittekleepuv

2,23

50%

7003369

Suprasorb P haavapadi 15 × 15 cm mittekleepuv

5,02

50%

7004089

Suprasorb P haavapadi 15 × 20 cm mittekleepuv

6,69

50%

7003662

Suprasorb P haavapadi 7,5 × 7,5 cm mittekleepuv*

1,33

50%

7003987

Suprasorb P haavapadi 5 × 5 cm mittekleepuv*

0,78

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina Foam 10 × 20 cm) piirhinnast, milleks on 4,46 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0223 eurot.

  (2) Venoossete haavade raviks mõeldud silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003853

Mepilex Lite 10 × 10 cm N5*

17,64

50%

7004573

Askina Dressil 20 × 20 cm

13,89

50%

7004775

Mepilex Lite 15 × 15 cm N5

39,07

50%

7003921

Askina Dressil 10 × 10 cm

  3,47

50%

7006362

Mepilex 20 × 20 cm N5

69,40

50%

7004696

Mepilex 15 × 15 cm N5

39,07

50%

7004258

Mepilex 10 × 10 cm N5

17,36

50%

7003909

Askina Dressil 15 × 15 cm

  7,81

50%

7004157

Askina Dressil 10 × 20 cm

  6,95

50%

7006351

Mepilex 10 × 20 cm N5

34,70

50%

7006429

Mepilex Transfer 20 × 50 cm N2*

82,46

50%

7006418

Mepilex Lite 20 × 50 cm N2*

82,46

50%

7003224

Mepilex Transfer 15 × 20 cm N5*

63,15

50%

7004607

Mepilex Lite 6 × 8,5 cm N5*

12,39

50%

7003875

Askina Dressil 5 × 7 cm*

  1,22

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina Dressil 10 × 20 cm) piirhinnast, milleks on 6,95 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0348 eurot.

  (3) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7004225

Mepilex Border 15 × 15 cm N5

38,75

50%

7004809

Mepilex Border 10 × 10 cm N5*

18,70

50%

7004214

Askina Dressil Border 10 × 10 cm

  3,44

50%

7004843

Askina Dressil Border 15 × 15 cm

  7,75

50%

7006373

Mepilex Border 15 × 20 cm N5*

62,40

50%

7006384

Mepilex Border 10 × 20 cm N5*

41,60

50%

7004067

Mepilex Border 7,5 × 7,5 cm N5*

11,47

50%

7004146

Askina Dressil Border 7,5 × 7,5 cm

  1,94

50%

7006227

Aquacel Foam vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10

86,77

50%

7012640

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 10 × 10 cm*

43,38

50%

7012651

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm*

54,23

50%

7012662

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 21 × 21 cm

75,95

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 21 × 21 cm) piirhinnast, milleks on 75,95 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0344 eurot.

  (4) Venoossete haavade raviks mõeldud hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7007992

HydroTac 12,5 × 12,5 cm N10

44,04

50%

7008005

HydroTac 15 × 15 cm N3

19,44

50%

7007981

HydroTac 10 × 20 cm N3

17,28

50%

7007970

HydroTac 10 × 10 cm N10

28,80

50%

  (5) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7008016

HydroTac comfort 8 × 8 cm N10

11,46

50%

7008027

HydroTac comfort 10 × 20 cm N10

33,25

50%

7008038

HydroTac comfort 12,5 × 12,5 cm N10

28,04

50%

7008049

HydroTac comfort 15 × 20 cm N10

49,81

50%

  (6) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005192

Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm

2,54

50%

7005226

Askina® Foam Cavity 2,5 × 40 cm

3,15

50%

7005237

Askina® Cavity Strips 2,5 × 40 cm

3,15

50%

7005349

Askina® Heel 225 cm²

7,08

50%

7003448

Suprasorb X hydrobalance riba-haavaside 2 × 21 cm

4,85

50%

  (7) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste sakraalpiirkonna haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003404

Mepilex Border Sacrum 18 × 18 cm N5

40,82

50%

7006395

Mepilex Border Sacrum 15 × 15 cm N5

31,61

50%

7006407

Mepilex Border Sacrum 23 × 23 cm N5

74,31

50%

7006317

Askina Dressil Sacrum haavaside 16 cm × 17,5 cm / 13 cm × 14,5 cm N1

  7,13

50%

7003314

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 14 × 16 cm, sacrum

  6,29

50%

  (8) Venoossete haavade raviks mõeldud õhukeste hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003268

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20 × 20 cm, standard

5,61

50%

7005260

Comfeel Plus Ulcer 20 × 20 cm*

6,49

50%

7003257

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 15 × 15 cm, standard

3,65

50%

7003235

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 10 × 10 cm, standard

1,62

50%

7005800

Comfeel Plus Ulcer 10 × 10 cm*

1,72

50%

7005259

Comfeel Plus Ulcer 15 × 15 cm*

4,10

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 10 × 10 cm, standard) piirhinnast, milleks on 1,62 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0162 eurot.

  (9) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7007947

Hydrosorb comfort 21,5 × 24 cm N3

35,61

50%

7007936

Hydrosorb comfort 12,5 × 12,5 cm N5

21,63

50%

7007925

Hydrosorb comfort 7,5 × 10 cm N5

10,38

50%

  (10) Venoossete haavade raviks mõeldud biosünteetiliste haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006328

Askina THINsite haavaside 10 × 10 cm N1

  1,91

50%

7006339

Askina THINsite haavaside 15 × 15 cm N1

  3,98

50%

7006340

Askina THINsite haavaside 20 × 20 cm N1

  7,65

50%

7004764

Suprasorb X hydrobalance haavaside 14 × 20 cm*

10,79

50%

7004685

Suprasorb X hydrobalance haavaside 9 × 9 cm*

  4,21

50%

7004191

Suprasorb X hydrobalance haavaside 5 × 5 cm*

  2,18

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina THINsite haavaside 20 × 20 cm N1) piirhinnast, milleks on 7,65 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0191 eurot.

  (11) Venoossete haavade raviks mõeldud kaltsiumalginaatsidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7004326

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm

2,20

50%

7004629

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 20 cm

4,80

50%

7007969

Sorbalgon 10 × 10 cm N3

7,20

50%

7005271

Biatain® Alginate 10 × 10 cm*

3,27

50%

7005282

Biatain® Alginate 15 × 15 cm*

7,10

50%

7003471

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 5 × 5 cm*

0,82

50%

7004731

Suprasorb A kaltsiumalginaat riba-haavaside 30 cm / 2 g

3,60

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 20 cm) piirhinnast, milleks on 4,80 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0240 eurot.

  (12) Venoossete haavade raviks mõeldud hüdrofiibersidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7002953

Aquacel Extra 5 × 5 cm N10 (endine nimetus Aquacel)*

11,65

50%

7003033

Aquacel Extra 10 × 10 cm N10 (endine nimetus Aquacel)

39,64

50%

7003022

Aquacel Extra 15 × 15 cm N5 (endine nimetus Aquacel)

44,45

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Extra 10 × 10 cm N10) piirhinnast, milleks on 39,64 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0396 eurot.

  (13) Venoossete haavade raviks mõeldud polümeerkiudsidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006283

Askina Absorb+ haavaside 10 × 10 cm N1

1,93

50%

7006294

Askina Absorb+ haavaside 10 × 20 cm N1

3,85

50%

7006306

Askina Absorb+ haavaside 20 × 20 cm N1

7,25

50%

  (14) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003707

Askina Calgitrol Ag 20 × 20 cm

17,46

50%

7004012

Askina Calgitrol Ag 10 × 10 cm

  4,89

50%

7004382

Askina Calgitrol Ag 15 × 15 cm

11,00

50%

7005372

Biatain AG Non-adhesive 15 × 15 cm*

13,82

50%

7005383

Biatain AG Non-adhesive 20 × 20 cm*

28,30

50%

7004528

Mepilex Ag 15 × 15 cm N5*

76,39

50%

7005316

Biatain AG Non-adhesive 10 × 10 cm*

  6,90

50%

7003819

Mepilex Ag 10 × 10 cm N5*

40,01

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina Calgitrol Ag 10 × 10 cm) piirhinnast, milleks on 4,89 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0489 eurot.

  (15) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006452

Mepilex Border Ag 7,5 × 7,5 cm N5*

  34,47

50%

7006463

Mepilex Border Ag 10 × 10 cm N5*

  50,40

50%

7006474

Mepilex Border Ag 15 × 15 cm N5*

112,82

50%

7006485

Mepilex Border Ag 15 × 20 cm N5*

151,17

50%

7006496

Mepilex Border Ag 10 × 20 cm N5*

102,29

50%

7006238

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 10 × 10 cm N10

  44,50

50%

7006249

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm N10

  69,53

50%

7006261

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10

136,25

50%

7006272

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 21 × 21 cm N5

  98,12

50%

7005406

Biatain AG Adhesive 18 × 18 cm

  19,48

50%

7005394

Biatain AG Adhesive 12,5 × 12,5 cm

    9,39

50%

7005417

Biatain AG Adhesive 15 × 15 cm*

  13,77

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Biatain AG Adhesive 18 × 18 cm) piirhinnast, milleks on 19,48 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0601 eurot.

  (16) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006430

Mepilex Heel Ag 13 × 20 cm N5

  94,76

50%

7006441

Mepilex Heel Ag 15 × 22 cm N5

106,80

50%

  (17) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006508

Mepilex Border Sacrum Ag 18 × 18 cm N5

  99,28

50%

7006519

Mepilex Border Sacrum Ag 20 × 20 cm N5

122,60

50%

7006520

Mepilex Border Sacrum Ag 23 × 23 cm N5

150,42

50%

  (18) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate alginaathaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7004865

Suprasorb A+Ag antimikroobnekaltsiumalginaat haavaside 10 × 20 cm

  8,96

50%

7005305

Biatain® Alginate Ag 15 × 15 cm

10,15

50%

7004124

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm

  4,51

50%

7003808

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat riba-haavaside 30 cm / 2 g

  6,77

50%

7005293

Biatain® Alginate Ag 10 × 10 cm*

  5,16

50%

7004876

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 5 × 5 cm*

  1,29

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm) piirhinnast, milleks on 4,51 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0451 eurot.

  (19) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate eriomadustega haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7004247

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 6,5 × 10 cm

3,11

50%

7003640

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 10 × 10 cm

4,14

50%

7003549

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 10 ×10 cm

4,78

50%

7004674

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 10 × 20 cm*

9,57

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 10 × 10 cm) piirhinnast, milleks on 4,78 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0478 eurot.

  (20) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate hüdrofiiber haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003011

Aquacel Extra Ag 5 × 5 cm N10 (endine nimetus Aquacel Ag)*

  12,75

50%

7003088

Aquacel Extra Ag 10 × 10 cm N10 (endine nimetus Aquacel Ag)

  45,28

50%

7002986

Aquacel Extra Ag 15 × 15 cm N5 (endine nimetus Aquacel Ag)*

  51,95

50%

7003044

Aquacel Extra Ag 20 × 30 cm N5 (endine nimetus Aquacel Ag)

114,36

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Extra Ag 10 × 10 cm N10) piirhinnast, milleks on 45,28 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0453 eurot.

  (21) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat ja kaltsiumalginaati sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7004427

Askina Calgitrol Thin 10 × 10 cm

  4,69

50%

7004641

Askina Calgitrol Thin 15 × 15 cm

10,55

50%

7003943

Askina Calgitrol Thin 20 × 20 cm

16,69

50%

7006575

Askina Calgitrol Paste 15 g

  8,30

50%

  (22) Venoossete haavade raviks mõeldud polüheksaniidiga immutatud haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7007835

TenderWet plus round 5,5 cm N10

41,06

50%

7007868

TenderWet plus cavity 4 cm N10

28,73

50%

7003561

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 14 × 2 cm

16,01

50%

7004236

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 9 × 9 cm*

  4,95

50%

7007857

TenderWet plus 10 × 10 cm N10

57,20

50%

7003550

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 5 × 5 cm*

  2,51

50%

7003572

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance riba-haavaside 2 × 21 cm*

  5,68

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (TenderWet plus cavity 4 cm N10) piirhinnast, milleks on 28,73 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0572 eurot.

  (23) Venoossete haavade raviks mõeldud silikoonvõrkude kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7003752

Askina Silnet 10 × 7,5 cm

  3,20

50%

7003695

Askina Silnet 10 × 18 cm

  7,69

50%

7004595

Askina Silnet 20 × 30 cm

17,42

50%

7004584

Mepitel 5 × 7,5 cm N10*

20,54

50%

7004483

Mepitel 7,5 × 10 cm N10*

36,83

50%

7003415

Mepitel 10 × 18 cm N10

76,87

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepitel 10 × 18 cm N10) piirhinnast, milleks on 76,87 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0427 eurot.

  (24) Venoossete haavade raviks mõeldud haavakilede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7006531

Mepitel Film 6 × 7 cm N10*

14,48

50%

7006542

Mepitel Film 10 × 12 cm N10

33,36

50%

7006553

Mepitel Film 10 × 25 cm N10

69,49

50%

7006564

Mepitel Film 15 × 20 cm N10

72,20

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepitel Film 10 × 25 cm N10) piirhinnast, milleks on 69,49 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0278 eurot.

  (25) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7005350

Biatain Adhesive 18 × 18 cm

7,09

50%

7005338

Biatain Adhesive 12,5 × 12,5 cm

3,67

50%

7005585

Biatain Adhesive 15 × 15 cm*

5,29

50%

7004461

Suprasorb P haavapadi 7,5 × 7,5 cm kleepuv

1,32

50%

7003279

Suprasorb P haavapadi 10 × 10 cm kleepuv

2,35

50%

7003437

Suprasorb P haavapadi 15 × 15 cm kleepuv*

5,29

50%

7003628

Suprasorb P haavapadi 15 × 20 cm kleepuv*

7,05

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb P haavapadi 7,5 × 7,5 cm kleepuv) piirhinnast, milleks on 1,32 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,02347 eurot.

  (26) Venoossete haavade raviks mõeldud paksude hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7002975

Granuflex 20 × 20 cm N5

52,46

50%

7002964

Granuflex 15 × 15 cm N10

58,82

50%

7003055

Granuflex 10 × 10 cm N10*

26,92

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex 20 × 20 cm N5) piirhinnast, milleks on 52,46 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0262 eurot.

  (27) Venoossete haavade raviks mõeldud tahkete hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7007903

Hydrosorb 20 × 20 cm N3

19,47

50%

7007891

Hydrosorb 10 × 10 cm N5

  8,11

50%

  (28) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7002908

Granuflex Bordered 10 × 13 cm N5

31,55

50%

7002919

Granuflex Bordered 10 × 10 cm N5

24,20

50%

7003066

Granuflex Bordered 6 × 6 cm N5*

10,45

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex Bordered 10 × 13 cm N5) piirhinnast, milleks on 31,55 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0485 eurot.

  (29) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast venoosse haavandi diagnoosimist kuni 24 haavaplaastri või haavasideme eest ühe venoosse jalahaavandi kohta.

§ 58.   Haavaplaastrid ja haavasidemed diabeetiliste haavandite raviks

  (1) Diabeetiliste haavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 57 lõigetes 1–28.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast diabeetilise haavandi diagnoosimist kuni 28 haavaplaastri või haavasideme eest ühe diabeetilise jalahaavandi kohta.

§ 59.   Haavaplaastrid ja haavasidemed lamatishaavandite raviks

  (1) Lamatishaavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 57 lõigetes 1–28.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast lamatishaavandi diagnoosimist kuni 20 haavaplaastri või haavasideme eest ühe lamatishaavandi kohta.

§ 60.   Haavaplaastrid ja haavasidemed põletushaavade raviks

  (1) Põletushaavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 57 lõigetes 1–28.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast põletushaava tekkimist kuni 8 haavaplaastri või haavasideme eest ühe põletushaava kohta.

§ 61.   Haavaplaastrid ja haavasidemed kiiritusjärgsete haavade raviks

  (1) Kiiritusjärgsete haavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 57 lõigetes 1–28.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast kiiritushaava tekkimist kuni 8 haavaplaastri või haavasideme eest ühe kiiritusjärgse haava kohta.

§ 62.   Haavaplaastrid ja haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks

  (1) Haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär Epidermolysis bullosa raviks on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7004258

Mepilex 10 × 10 cm N5

17,36

50%

7004696

Mepilex 15 × 15 cm N5

39,07

50%

7004607

Mepilex Lite 6 × 8,5 cm N5

12,39

50%

7003853

Mepilex Lite 10 × 10 cm N5

17,64

50%

7004775

Mepilex Lite 15 × 15 cm N5

39,07

50%

7003224

Mepilex Transfer 15 × 20 cm N5

63,15

50%

7004191

Suprasorb X hydrobalance haavaside 5 × 5 cm

  2,18

50%

7004685

Suprasorb X hydrobalance haavaside 9 × 9 cm

  4,21

50%

7004764

Suprasorb X hydrobalance haavaside 14 × 20 cm

10,79

50%

7003448

Suprasorb X hydrobalance riba-haavaside 2 × 21 cm

  4,85

50%

7003550

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 5 × 5 cm

  2,51

50%

7004236

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 9 × 9 cm

  4,95

50%

7003561

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 14 × 2 cm

16,01

50%

7006351

Mepilex 10 × 20 cm N5

34,70

50%

7006362

Mepilex 20 × 20 cm N5

69,40

50%

7006418

Mepilex Lite 20 × 50 cm N2

82,46

50%

7006429

Mepilex Transfer 20 × 50 cm N2

82,46

50%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule Epidermolysis Bullosa raviks vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 60 haavaplaastri või haavasideme eest kalendriaastas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud haavaplaastrite ja haavasidemete haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on § 57 lõigetes 2, 6, 10 ja 22 sätestatud piirhinnad.

§ 63.   Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7004618

ResMed S9 AutoSet

550,45

90%

7006159

CPAP seade REMstar Auto A-Flex System One 60 Series

587,54

90%

  (2) Haigekassa võtab üle automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, üks kord viie kalendriaasta jooksul järgmistel tingimustel:
  1) alla 16-aastastel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia;
  2) 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

§ 64.   Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

7004494

Ninamask Ultra Mirage II 21 × 35 × 10

136,25

90%

7003831

Ninamask Mirage Micro 25,5 × 40 × 8

145,33

90%

7004393

Ninamask Activa LT 25,5 × 40 × 8,5

145,33

90%

7004001

Ninamask Vista 25,5 ×40 × 8

145,33

90%

7004506

Ninamask Swift LT (sõõrmemask) 25,5 × 48 × 6

145,33

90%

7004203

Ninamask Swift FX (sõõrmemask) 21 × 30 × 5

145,33

90%

7004887

Ninamask Mirage FX 21 × 38 × 8,5

136,25

90%

7004056

Täisnäomask Mirage Quattro 25 × 40 × 10

240,71

90%

7004034

Täisnäomask Quattro FX 27 × 44 × 10

240,71

90%

7004539

Ninamask Comfort Gel (S, M, L)

  94,33

90%

7004179

Suu-ninamask ComfortGel Full (S, M, L)

226,70

90%

7003370

Mask Comfort Lite 2 komplekt

242,67

90%

7005811

EasyLife Nasal Mask

  94,33

90%

7005822

EasyLife Fitback

112,27

90%

7005833

ComfortGel Blue Nasal

  94,33

90%

7005967

TrueBlue Nasal Mask

  94,33

90%

7005103

FitLife Total Face Mask

261,60

90%

7006104

Täisnäomask P Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006115

Täisnäomask S Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006126

Täisnäomask S Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006137

Täisnäomask M Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006148

Täisnäomask L Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7014002

Täisnäomask Quatro Air

240,71

90%

7014013

Ninamask Swift FX Nano

145,33

90%

7012987

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus S/M

  94,33

90%

7012976

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus L

  94,33

90%

7012998

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus XL

  94,33

90%

7015351

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus S/M

  94,33

90%

7015362

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus L

  94,33

90%

7015373

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus XL

  94,33

90%

7013001

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus S/M

  94,33

90%

7013012

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus L

  94,33

90%

7013023

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus P

  94,33

90%

7013034

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus S

  94,33

90%

7013045

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M

  94,33

90%

7013056

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus L

  94,33

90%

7013067

Ninasõõrmemask Nuance suurus S

  94,33

90%

7013078

Ninasõõrmemask Nuance suurus M

  94,33

90%

7013089

Ninasõõrmemask Nuance suurus L

  94,33

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maski eest tasu maksmise kohustuse üks kord kalendriaastas § 63 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

§ 65.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

  (1) Arst, kellel on meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigus, on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses. Meditsiiniseadet väljastav isik on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema retseptikeskuses, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses.

  (2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest, mille kohta arst on vormistanud retseptikeskuses meditsiiniseadme kaardi meditsiiniseadme väljakirjutamisega seotud järgmiste andmetega:
  1) meditsiiniseadme kaardi kohta;
  2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta.

  (3) Andmed meditsiiniseadme kaardi kohta on järgmised:
  1) liik;
  2) väljakirjutamise kuupäev;
  3) meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi antava volituse liik.

  (4) Andmed tervishoiuteenuse osutaja kohta on järgmised:
  1) tervishoiuteenuse osutaja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
  2) tervishoiutöötaja registreerimistõendi number;
  3) tervishoiutöötaja eriala;
  4) tervishoiutöötaja telefoninumber.

  (5) Andmed patsiendi kohta on järgmised:
  1) ees- ja perekonnanimi (Eesti isikukoodi puudumise või Eesti kindlustuskaitse kehtetuse korral);
  2) Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood;
  3) sünniaeg (Eesti isikukoodi puudumisel);
  4) sugu (Eesti isikukoodi puudumisel);
  5) elukohariik;
  6) teise Euroopa Liidu liikmesriigi kehtiva kindlustuskaitse korral kindlustuskaitset tõendava dokumendi liik; Euroopa ravikindlustuskaardi number; Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud riik; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastamise kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse alguse kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse lõppemise kuupäev ja Euroopa ravikindlustuskaardi, asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud asutus.

  (6) Andmed meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta on järgmised:
  1) meditsiiniseade;
  2) soodustuse protsent;
  3) lubatud kogus;
  4) lubatud koguse väljaostmise perioodi alguskuupäev;
  5) lubatud koguse väljaostmise perioodi lõppkuupäev.

  (7) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust §-des 3–64 nimetatud tingimustele ning kandma retseptikeskusesse järgmised meditsiiniseadme müügi andmed:
  1) apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta;
  2) patsiendi kohta;
  3) meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta.

  (8) Andmed apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta on järgmised:
  1) tegevuskoht;
  2) farmatseudi või proviisori registreerimistõendi number või meditsiiniseadme väljastanud muu isiku asjakohase tõendi number.

  (9) Andmed patsiendi kohta on Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

  (10) Andmed meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta on järgmised:
  1) meditsiiniseadme nimetus;
  2) kogus;
  3) hind;
  4) haigekassa tasutav summa;
  5) soodustuse protsent;
  6) väljastamise kuupäev;
  7) ostja Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

  (11) Kui välja on kirjutatud meditsiiniseade, mis meditsiiniseadme müüjal hetkel puudub, peab meditsiiniseadme müüja meditsiiniseadme hankima mõistliku aja jooksul arvates meditsiiniseadme väljaostja pöördumisest meditsiiniseadme müüja poole.

  (12) Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikule meditsiiniseadme müümisel saadab apteegiteenuse osutaja haigekassale samaaegselt koondarve esitamisega koopia nimetatud isiku kehtivast Euroopa ravikindlustuskaardist, selle asendussertifikaadist või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohasest tõendist (E112, E123, S2, DA1).

§ 66.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 13. juuni 2014. a määrus nr 33 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 67.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json