Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 59

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping

Tallinn, 19. detsember 2014. a nr 14-010


EESTI VABARIIK, mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium minister Urve Palo isikus, edaspidi nimetatud Tellija, kes tegutseb põhimääruse ja Vabariigi Valitsuse seaduse alusel,

ja

AS EESTI LIINIRONGID, registrikood 10520953, edaspidi nimetatud Vedaja, juhatuse esimehe Andrus Ossip’i isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,

edaspidi koos nimetatud Pooled,

leppisid Pooled kokku, et muudetakse Eesti Vabariigi ja ASi Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013.a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingut” alljärgnevalt:


Lepingule lisatakse punkt 3.12 järgmises sõnastuses:

„Vedajale eraldatakse 2014. aasta riigieelarve seaduse ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.02.2014. a käskkirja 14-0047 alusel 2 624 990 (kaks miljonit kuussada kakskümmend neli tuhat üheksasada üheksakümmend) eurot sihtotstarbelist toetust diiselrongide liisingmaksete tasumiseks.”


POOLTE REKVISIIDID:

Eesti Vabariik

AS Eesti Liinirongid

Esindaja

Vabaduse pst 176

Eesti Vabariigi Majandus- ja

10917 Tallinn

Kommunikatsiooniministeerium

Reg. kood 10520953

   

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Urve Palo

Andrus Ossip

majandus- ja taristuminister

juhatuse esimees

/otsingu_soovitused.json