Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 75 „Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 8

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 75 „Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine” muutmine

Vastu võetud 18.12.2015 nr 137

Määrus kehtestatakse perekonnaseaduse § 165 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 75 „Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine” § 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjoni liikmeteks on üks Sotsiaalkindlustusameti, üks maavalitsuse ja üks kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna või lastekaitse spetsialist. Komisjoni esimeheks on Sotsiaalkindlustusameti esindaja. Ettepaneku liikmete nimetamiseks teevad maavalitsused ja kohalikud omavalitsused, liikmed nimetab Sotsiaalkindlustusameti peadirektor käskkirjaga.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json