Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 121 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 9

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 121 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” muutmine

Vastu võetud 18.12.2015 nr 142

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 103 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruses nr 121 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „«Jäätmeseaduse»” sõnaga „jäätmeseaduse”;

2) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) käideldavate jäätmeliikide nimistu vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud jäätmenimistule, jäätmete kogused ning jäätmekäitlustoimingud vastavalt jäätmeseaduse § 15 lõike 8 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud taaskasutamistoimingute ja kõrvaldamistoimingute nimistutele;”;

3) lisa tabeli „Jäätmeliigid ja -kogused, mida on lubatud käidelda” allmärkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

1 Vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud jäätmenimistule; jäätmeliigi nimetus kantakse tabelisse koos kõrgemalseisvate liigitustasandite (jaotis ja alajaotis) koodinumbrite ja nimetustega”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json