Teksti suurus:

Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 14

Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine

Vastu võetud 17.06.2010 nr 75
RT I 2010, 34, 187
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2015RT I, 29.12.2015, 801.01.2016

Määrus kehtestatakse «Perekonnaseaduse» § 165 lõike 2 alusel.

§ 1.  Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine

  (1) Rahvusvahelise lapsendamise komisjon (edaspidi komisjon) on kolmeliikmeline.

  (2) Komisjoni liikmeteks on üks Sotsiaalkindlustusameti, üks maavalitsuse ja üks kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna või lastekaitse spetsialist. Komisjoni esimeheks on Sotsiaalkindlustusameti esindaja. Ettepaneku liikmete nimetamiseks teevad maavalitsused ja kohalikud omavalitsused, liikmed nimetab Sotsiaalkindlustusameti peadirektor käskkirjaga.
[RT I, 29.12.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

§ 2.  Komisjoni pädevus

  Komisjoni pädevusse kuulub:
  1) lapse Eestist välisriiki lapsendamise taotluse heakskiitmine;
  2) lapse välisriigist Eestisse lapsendamise heakskiitmine;
  3) rahvusvahelises lapsendamises koostööpartnerite heakskiitmine vastavalt Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi 1993. a riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsioonile.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

/otsingu_soovitused.json