Teksti suurus:

Kogemusnõustaja koolituskava

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 35

Kogemusnõustaja koolituskava

Vastu võetud 21.12.2015 nr 68

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse kogemusnõustaja koolituse täpsustatud maht ja koolituse sisu.

§ 2.   Koolituse täpsustatud maht ja sisu

  (1) Kogemusnõustaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb neljast ainest, juhendatud praktikast ja lõputööst.

  (2) Koolituse kavas on 32,5 tundi auditoorset tööd ja 84,5 tundi iseseisvat tööd õppematerjalidega, lugemist ja kodutööde ettevalmistamist, juhendatud praktikat ning lõputööd kogemusnõustamise valdkonnas.

  (3) Koolituse nõutav maht on 117 tundi. Koolituse täpsustatud sisu on kehtestatud määruse lisas.

  (4) Tunni pikkus on 45 minutit.

§ 3.   Täiendavad õppekava nõuded

  (1) Kogemusnõustaja koolituskava õppekavarühmaks on sotsiaaltöö ja nõustamine.

  (2) Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid on:
  1) tunnistuse väljastamise tingimuseks on täies ulatuses õpiväljundite saavutamine;
  2) lõpetamisel väljastatakse isikule tunnistus.

  (3) Õpet läbi viivatest õppejõududest vähemalt ühel peab olema psühholoogia, sotsiaaltöö või eripedagoogika alane kõrgharidus.

  (4) Sotsiaalkindlustusametil on õigus hinnata ja tunnustada varem läbitud õpinguid ning nende vastavust määrusega kinnitatud täiendusõppekava nõuetele.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrust kohaldatakse koolitusele, mida alustatakse pärast määruse jõustumist.

§ 5.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Kogemusnõustaja täienduskoolitus 117 tundi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json