Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 37

Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded

Vastu võetud 21.12.2015 nr 70

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 76 lõike 2 alusel.

§ 1.   Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamine

  Sotsiaalkindlustusamet peab erihoolekandeteenuste järjekorda maakonnapõhiselt iga erihoolekandeteenuse kohta eraldi, välja arvatud eelisjärjekorra ja kohtumääruse alusel ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isikute osas.

§ 2.   Järjekorra pidamise alused

  (1) Sotsiaalkindlustusamet paneb erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku taotletud teenuse järjekorda alates erihoolekandeteenuse osutamise otsuse tegemise kuupäevast, koostades sellekohase nimekirja, kuhu märgitakse:
  1) isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) teenuseosutaja, kelle juures isik soovib erihoolekandeteenust saada;
  3) sotsiaalhoolekande seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse järjekorda panna vähemalt 16-aastase isiku juhul, kui see isik vastab taotletud erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatavatele nõuetele.

§ 3.   Eelisjärjekorra pidamine

  Sotsiaalkindlustusamet paneb eelisjärjekorras erihoolekandeteenuse järjekorda:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 82 lõikes 4 nimetatud isikud lähtuvalt uue erihoolekandeteenust saama suunamise otsuse tegemise päevast;
  2) isikud, kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetatakse halduslepingu ennetähtaegse lõpetamise või halduslepingu lõppemise ja uue halduslepingu sõlmimata jäämise tõttu;
  3) isikud, kes saavad asenduskoduteenust või perekonnas hooldamise teenust ning vajavad pärast nimetatud teenuse lõppemist erihoolekandeteenust.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json