Teksti suurus:

Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine

Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 38

Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2015 nr 71

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lõike 7 alusel.

§ 1.   Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituse kavad

  Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 86 nimetatud tegevusjuhendaja 260-tunnise koolituse kava ja sama seaduse § 86 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud täienduskoolituste kavad on dokumendid, mis määravad kindlaks koolituste täpsustatud mahud ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimused.

§ 2.   Koolituste täpsustatud mahud ja sisu

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusjuhendaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb neljast moodulist, praktilisest väljaõppest ja lõputööst. Auditoorset tööd peab koolituse kavas olema 176 tundi, praktilist väljaõpet ja iseseisvat tööd 84 tundi, sealhulgas 16 tundi lõputööd.

  (2) Koolituse moodulite nõutav maht on:
  1) moodul I „Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused” – 34 tundi;
  2) moodul II „Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad” – 84 tundi;
  3) moodul III „Põhioskused – klienditöö alused” – 78 tundi;
  4) moodul IV „Spetsiifilised oskused klienditöös” – 48 tundi.

  (3) Sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lõikes 4 ja lõikes 6 nimetatud täienduskoolituste maht on 40 tundi ning sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lõikes 5 nimetatud täienduskoolituse maht on 60 tundi, sealhulgas 20 tundi praktilist väljaõpet.

  (4) Tunni pikkus on 45 minutit.

  (5) Koolituse moodulite ja lõputöö sisu on kehtestatud lisas 1. Täienduskoolituste sisu on kehtestatud lisas 2.

  (6) Koolituse lõpetamise tingimusteks on lõputöö kirjalik ja suuline esitamine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Tegevusjuhendajate koolituse õppekava

Lisa 2 Täienduskoolituste kavad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json