Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 39

Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2015 nr 72

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 83 lõike 2 alusel.

§ 1.   Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavad ja säilitatavad erihoolekandeteenust saava isiku dokumendid

  (1) Erihoolekandeteenuse osutaja kogub ja säilitab teenust saava isiku kohta järgmisi dokumente või nende ärakirju:
  1) isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  2) isikule väljastatud suunamisotsus;
  3) sotsiaalhoolekande seaduse § 69 lõike 1 alusel koostatud rehabilitatsiooniplaani ärakiri;
  4) sotsiaalhoolekande seaduse § 85 alusel isikule koostatud tegevusplaan;
  5) sotsiaalhoolekande seaduse § 84 lõike 2 kohane tõend isiku terviseseisundi kohta;
  6) muud dokumendid või nende ärakirjad, mis on seotud isikule erihoolekandeteenuste osutamisega.

  (2) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja kogub ja säilitab lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ja nende ärakirjadele sotsiaalhoolekande seaduse § 107 lõikes 8 nimetatud eraldamise protokolle.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json