Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine

Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2019, 5

Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2015 nr 73
RT I, 29.12.2015, 40
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2019RT I, 22.03.2019, 301.04.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 70 lõike 7 ja § 74 lõike 10 alusel.

§ 1.   Taotluses esitatavate andmete koosseis

  Määrusega kehtestatakse erihoolekandeteenuste taotluses ja isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseis.

§ 2.   Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavad andmed

  Erihoolekandeteenuste taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) nimi ja isikukood, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
  2) [kehtetu - RT I, 22.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]
  3) seadusliku esindaja korral esinduse alus, esindaja nimi ja isikukood, esindaja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
  4) [kehtetu - RT I, 22.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]
  5) eelistatud erihoolekandeteenuse osutaja, kelle juures isik sooviks teenust saada, märge vastava asutuse nime ja asukoha aadressiga või eelistatud maakond teenuse saamiseks;
  51) kuupäev, millal soovitakse hakata erihoolekandeteenust kasutama;
[RT I, 22.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]
  6) märge, mil viisil ja mis aadressil soovitakse Sotsiaalkindlustusametilt dokumente ja teateid saada (e-postiga, e-postiga krüpteeritult, posti teel tähtkirjaga, posti teel lihtkirjaga, klienditeeninduses, iseteenindusportaalis);
  7) isiku nõusolek, et Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse osutamise otsustamisel kasutada isiku kohta tervise infosüsteemis olevaid psüühikahäire diagnoosi andmeid;
[RT I, 22.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]
  71) isiku nõusolek, et Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse vajaduse tuvastamise ja teenuse osutamise raames edastada erihoolekandeteenuse osutajale isikuandmeid;
[RT I, 22.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]
  8) taotluse esitamise kuupäev;
  9) taotleja allkiri.

§ 3.   Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitavad andmed

  Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses märgitakse käesoleva määruse § 2 punktides 1, 3, 6, 8 ja 9 nimetatud andmed.
[RT I, 22.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 4.   Erihoolekandeteenuste taotlusega esitatavad dokumendid
[Kehtetu - RT I, 22.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 5.   Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotlusega esitatavad dokumendid
[Kehtetu - RT I, 22.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json