Teksti suurus:

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 59

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Vastu võetud 22.12.2015 nr 41

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis“ muutmine

  Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus või valdkond

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Vanglaametniku ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Juhiabi

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Relvastatud üksuse juht

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

24

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

11

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

30

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Teine üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Valvur

II klassi valvur

12

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Saateüksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemsaatja

I klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

3

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Saatja

II klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

76

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe juht

Vangla peainspektor

0,3

 

 

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Personal

Spetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

11

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

19

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Söökla juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Nooremspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laooperaator

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

8

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaalteenuste korraldaja

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkaplan

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Kaplan

Keskastmespetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Õendusjuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Perearst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Üldarst

Töötaja

 

 

1,85

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarst

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Pulmonoloog

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Terapeut

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Õde

Töötaja

 

 

20

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Gastroenteroloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Infektsionist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kirurg

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Neuroloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Psühhiaater

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Taastusraviarst

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloogiaõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

14

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

13

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

8

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

13,5

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

2,5

Tähtajatu

Tallinna Vangla

Praktikant

40

Tähtajaline

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

Juhtkond

 

4

Relvastatud üksus

 

2

Sisekontroll

 

3

Esimene üksus

 

45

Teine üksus

 

53

Kolmas üksus

 

30

Neljas üksus

 

34

Maardu üksus

 

25

 

Saateüksus

 

14

 

 

 

Järelevalveosakond

 

114

Teabe- ja uurimisosakond

 

13

Personal

 

9,3

Õigus

 

5

Kantselei

 

12

Finants- ja majandusosakond

 

43

Taasühiskonnastamine

 

24

Meditsiiniosakond

 

40,15

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

33

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

27

Pärnu kriminaalhooldusosakond

27

Praktikandid

40

Teenistuskohti kokku

557,45

- neist vanglaametniku ametikohti

329,3

- neist muid ametikohti ja töökohti

228,15

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Abitööline

119

KÕIK KOKKU

716,45

“.

§ 2.  Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” muutmine

  Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus või valdkond

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks,
ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Vanglaametniku ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Kaplan

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Tööhõive peaspetsialist

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Huvijuht

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

22

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

22

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Kvaliteedijuht

Tippspetsialist

 

 

1

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

28

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Sotsiaalpedagoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Viies üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Saateüksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemsaatja

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Saatja

II klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Valvur

II klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

11

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

54

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Laojuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Laohoidja

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Laotööline

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Personal

Projektijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalispetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

6

Tähtajatu

Kantselei

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kantselei

Nooremreferent

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

6

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laojuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Toitlustusjuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laohoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Arst

Töötaja

 

 

1,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Psühhiaater

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kliiniline psühholoog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Uroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarst

Töötaja

 

 

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Õde

Töötaja

 

 

11

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Laborant

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloogiaõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Infektsionist

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kirurg

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Neuroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

21

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

3

 

Tähtajatu

 

Viru Vangla

Praktikant

36

Tähtajaline

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

Juhtkond

4

Sisekontroll

3

Taasühiskonnastamine

15

Esimene üksus

33

Teine üksus

33

Kolmas üksus

77

Neljas üksus

35

Viies üksus

33

Saateüksus

10

Avavanglaosakond

12

Järelevalveosakond

89

Teabe- ja uurimisosakond

8

Personal

8

Õigus

4

Kantselei

11

Finants- ja majandusosakond

36

Meditsiiniosakond

25,5

Kriminaalhooldusosakond

31

Praktikandid

36

Teenistuskohti kokku

467,5

– neist vanglaametniku ametikohti

284

– neist muid ametikohti ja töökohti

183,5

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Abitööline

119

KÕIK KOKKU

622,5“.

§ 3.  Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

  Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus või valdkond

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Vanglaametniku ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

2

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajaline

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

2

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

Tähtajatu

Viies üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

1

 

Tähtajatu

Avavangla

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Avavangla

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

2

 

Tähtajatu

Avavangla

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

 

Tähtajatu

Avavangla

Valvur

II klassi valvur

5

 

Tähtajatu

Avavangla

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

2

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

14

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

36

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

2

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

Tähtajatu

Saateüksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Saateüksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Saateüksus

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

2

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemsaatja

I klassi valvur

2

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Saatja

II klassi valvur

3

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

Tähtajatu

Personal

Personali spetsialist

Töötaja

2

Tähtajatu

Personal

Sekretär

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

2

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

7

Tähtajatu

Kantselei

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

12

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laojuhataja

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Söökla juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kaupluse juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kaubatundja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

1

Tähtajaline

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

1

Tähtajaline

Taasühiskonnastamine

Sotsiaalteenuste korraldaja

Tippspetsialist

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

3

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkaplan

Tippspetsialist

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Kaplan

Keskastmespetsialist

3,5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

6

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Huvijuht

Keskastmespetsialist

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Psühholoog

Keskastmespetsialist

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Raamatukoguhoidja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Üldarst

Töötaja

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Psühhiaater

Töötaja

3,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kliiniline psühholoog

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloog

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Infektsionist

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloogiaõde

Töötaja

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Günekoloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarst

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarsti õde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Vanemõde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Õde

Töötaja

14

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Dermatoveneroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Sisearst

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kirurg

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Neuroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Oftalmoloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Laborant

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hooldaja

Töötaja

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

9

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

28

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

3,5

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

2,3

Tähtajatu

Tartu Vangla

Praktikant

36

Tähtajaline

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

Juhtkond

 

3

Sisekontroll

 

3

Registrite arendamine

 

1

Esimene üksus

 

34

Teine üksus

 

29

Kolmas üksus

 

31

Neljas üksus

 

34

Viies üksus

 

31

 

Avavangla

 

10

 

 

 

Teabe- ja uurimisosakond

 

11

Järelevalveosakond

 

69

Finants- ja majandusosakond

 

48

Meditsiiniosakond

 

31

Saateüksus

 

11

Kriminaalhooldusosakond

 

48,8

Personal

 

8

Õigus

 

4

Kantselei

 

10

Taasühiskonnastamine

 

20,5

 

 

 

Praktikandid

 

36

Teenistuskohti kokku

437,3

- neist vanglaametniku ametikohti

261

- neist muid ametikohti ja töökohti

176,3

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Abitööline

80

 

 

 

KÕIK KOKKU

553,3

“.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler