Teksti suurus:

Elektroonilise teemaksu kogumissüsteemi tehnoloogilised lahendused

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 70

Elektroonilise teemaksu kogumissüsteemi tehnoloogilised lahendused

Vastu võetud 23.12.2015 nr 147

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 62 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse elektroonilise teemaksu kogumissüsteemi tehnoloogilised lahendused (edaspidi tehnoloogilised lahendused) lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitusvõime kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 124–143) ja komisjoni otsusest 2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta (ELT L 268, 13.10.2009, lk 11–29).

§ 2.   Tehnoloogilised lahendused

  Elektroonilise teemaksu kogumissüsteemi tehnoloogiline lahendus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/52/EÜ ja komisjoni otsuses 2009/750/EÜ sätestatud nõuetele.

§ 3.   Tehnoloogiliste lahenduste nõuetele vastavuse kontrollimine

  Tehnoloogiliste lahenduste nõuetele vastavuse kontrollimiseks hindab Maanteeamet, kes on lepitusorganiks komisjoni otsuse 2009/750/EÜ III peatüki mõistes, elektroonilist maksukogumisteenust osutada sooviva isiku vastavust komisjoni otsuse 2009/750/EÜ artikli 3 nõuetele ning nõuetele vastavuse korral registreerib ja avaldab isiku kohta komisjoni otsuse 2009/750/EÜ artikli 19 lõikes 1 nimetatud andmed oma veebilehel www.mnt.ee.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json