Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 2

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.12.2016 nr 37

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” muutmine

Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku teabe ja dokumentide edastamine Häirekeskuse finantsarvestuse teenuse osutajale ning infovahetuse korraldamine;”;

2) paragrahvi 15 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) personaliarvestuse korraldamine ning personali- ja palgaarvestuseks vajalike andmete edastamine Häirekeskuse personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale;”.

§ 2.   Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” muutmine

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruses nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja tekstiosa „ning politsei ja piirivalve seaduse § 62”;

2) paragrahvi 18 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 42 „Päästeameti põhimäärus” muutmine

Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 42 „Päästeameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) teenistus- ja töösuhete korraldamine ning personali- ja palgaarvestuseks vajalike andmete edastamine asutuse personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale;”;

2) paragrahvi 22 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 23 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine;
3) raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku teabe ja dokumentide edastamine asutuse finantsarvestuse teenuse osutajale ning infovahetuse korraldamine;”;

4) paragrahvi 26 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) reageerimine keemia- ja kiirgusohule ning keemia- ja kiirgusründele.”.

§ 4.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json