Teksti suurus:

Rahandusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 55 „Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 19

Rahandusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 55 „Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rahandusministri 18. detsembri 2014. a määruses nr 55 „Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks“ tehakse järgmine muudatus:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 58 järgmises sõnastuses:
„58. Vietnami Sotsialistlik Vabariik“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json