Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 38

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid“ muutmine

Vastu võetud 27.12.2016 nr 77

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid“ tehakse järgmine muudatus:
1) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 6. Siseveelaeva laevapere liikmete koolituse õppekava
Siseveelaeva laevapere liikmete koolituse õppekavad koostab koolituse korraldaja lähtudes täienduskoolituse standardi õppekavale esitatud nõuetest, käesoleva määruse 4. peatükis esitatud erialaste teadmiste loetelust ning kooskõlastades need Veeteede Ametiga.“.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json