Teksti suurus:

Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 44

Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid1

Vastu võetud 27.12.2016 nr 75

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 ning § 48 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse:
  1) õhukvaliteedi piirväärtused;
  2) õhukvaliteedi piirväärtuse lubatud ületamise määr;
  3) õhukvaliteedi sihtväärtused;
  4) õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtuse ületamise lubatud kordade arv kalendriaastas;
  5) õhukvaliteedi kriitiline tase;
  6) õhukvaliteedi häiretase;
  7) õhukvaliteedi teavitamistase ja kaugem eesmärk;
  8) õhukvaliteedi hindamispiirid;
  9) peenete osakeste (PM2,5) keskmise kokkupuute näitaja vähendamise eesmärk baasaasta suhtes ja selle saavutamise tähtaeg;
  10) kohustuslikult saavutatav õhukvaliteedi tase.

§ 2.   Õhukvaliteedi piirväärtused, kriitiline tase, teavitamis- ja häiretase

  Välisõhu saasteainetele kehtestatavad õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, kriitilised tasemed, teavitamis- ja häiretasemed on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.   Eriti peenete osakestega (PM2,5) kokkupuute näitaja ja kohustuslikult saavutatav õhukvaliteedi tase

  (1) Riigi territooriumi eriti peenete osakestega (PM2,5) kokkupuute näitaja vähendamise eesmärgi määramine on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Eriti peenete osakestega (PM2,5) kokkupuute näitaja määratakse kolme kalendriaasta eriti peenete osakeste (PM2,5) sisalduse libiseva aasta keskväärtusena, milleks keskmistatakse nende osakeste sisaldus kõigis riigi rajatud proovivõtukohtades.

  (3) Eriti peenete osakeste (PM2,5) kohta rakendatav kohustuslikult saavutatav õhukvaliteedi tase ja kokkupuutenäitaja aastaks 2015 on 20 mikrogrammi kuupmeetris, mis on määratud 2013., 2014. ja 2015. aasta andmete alusel.

  (4) 2020. aasta keskmine kokkupuute näitaja määratakse 2018., 2019. ja 2020. aasta andmete alusel.

§ 4.   Õhukvaliteedi ülemine ja alumine hindamispiir

  (1) Õhukvaliteedi ülemised ja alumised hindamispiirid on esitatud lisas 3.

  (2) Eriti peenete osakeste (PM2,5) ülemist ja alumist hindamispiiri ei kohaldata mõõtmistele, mille eesmärk on hinnata inimese tervise kaitseks kehtestatud eriti peenete osakestega (PM2,5) osakestega kokkupuute näitaja vähendamise eesmärgi täitmist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 152, 11.06.2008, lk 1–44).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, teavitamis- ja häiretasemed ning kriitilised tasemed

Lisa 2 PM2,5-osakestega kokkupuute näitaja vähendamise eesmärk aastaks 2020

Lisa 3 Õhukvaliteedi ülemised ja alumised hindamispiirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json