Teksti suurus:

Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 64

Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri

Vastu võetud 27.12.2016 nr 87

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 45 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade nimekiri

  Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade nimekiri on kehtestatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 2.   Kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri

  Kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri on kehtestatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 3.   Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade kaart

  (1) Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade piirid on esitatud kaardil1 käesoleva määruse lisas 3.

  (2) Käesoleva määruse lisas 1 või 2 nimetatud alale võib maavara kaevandamise loa anda võrreldes käesoleva määruse lisas 3 esitatud kaardil esitatud ala piiridega täpsustatud piirides, kui on muutunud kaardi koostamisel aluseks võetud andmed looduskaitseliste väärtuste, maavara paiknemise või maardla piiride kohta.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Kaardi koostamisel on kasutatud keskkonnaregistri ja maakatastri andmeid ning Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000). Kaardiga saab tutvuda maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade nimekiri

Lisa 2 Kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri

Lisa 3 Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalad ning kaevandamiseks sobivad turbaalad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json