Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 70

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 28.12.2016 nr 76

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt, ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

  (2) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.   Kindlustatud isiku omaosaluse määr

  Paragrahvides 3–78 nimetatud meditsiiniseadmete puhul on kindlustatud isiku omaosaluse määr ostetava meditsiiniseadme piirhinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe. Kui ostetava meditsiiniseadme jaehind on alla piirhinna on kindlustatud isiku omaosaluse määr jaehinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe.

§ 3.   Glükomeetri testribad

  (1) Häälfunktsioonita glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001484

CareSens N testiribad, ühekaupa fooliumisse pakendatud N50*

17,90

90%

7017094

Beurer GL44/50 glükomeetri testribad N50

17,70

90%

7017083

Beurer GL42 glükomeetri testribad N50

17,70

90%

7016082

Glucolab AC glükomeetri testribad N50

17,70

90%

7016071

Element glükomeetri testribad N50

17,70

90%

7014608

BSICare glükomeetri testribasid N50*

18,60

90%

7012639

BeneCheck Premium GLU veresuhkru testribad N50*

20,50

90%

7012628

BeneCheck GLU veresuhkru testribad N50*

20,50

90%

7011380

Contour Plus ® veresuhkru testribad N50*

18,65

90%

7006216

MediSmart Ruby glükomeetri testriba N25

8,60

90%

7006205

MediSmart Ruby glükomeetri testriba N50

17,20

90%

7005035

Mendor Discreet 50 tk*

17,90

90%

7005024

OneTouch® Select® 50 tk*

17,74

90%

7004753

BGStar glükomeetri testribad 50 tk*

20,75

90%

7004359

iBGStar glükomeetri testribad 50 tk*

20,75

90%

7003077

CareSens N 50 tk*

17,90

90%

7003000

Accu-Chek Performa 50 tk*

18,65

90%

7002997

MediSmart Sapphire 50 tk*

18,85

90%

7002942

MediSmart Sapphire 25 tk*

9,55

90%

7002920

On-Call Plus 50 tk

17,19

90%

7002683

Contour TS 50 tk*

18,65

90%

7002087

Accu-Chek Active 50 tk*

18,65

90%

7000287

Glucocard X – Sensor 50 tk

17,70

90%

7000232

FreeStyle Optium 25 tk*

10,00

90%

7000221

FreeStyle Optium 50 tk*

19,70

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Element glükomeetri testribad N50) piirhind, milleks on 17,70 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 0,3540 eurot.

  (2) Häälfunktsiooniga glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005923

AutoSense 50 tk

22,90

90%

  (3) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 testriba eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
  4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  5) I tüübi diabeedi haigele kuni 900 testriba eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 testriba eest kalendripoolaastas;
  7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;
  8) täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  9) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  10) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas.

§ 4.   Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad

  (1) 4 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004277

FeelFine Pen Needles 4 mm 32G N100

13,60

90%

7005710

MicroFine 0,23 × 4 mm – 32G N100

14,20

90%

  (2) 5 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005721

MicroFine 0,25 × 5 mm – 31G N100

13,95

90%

7007240

FeelFine Pen Needles 5 mm 31G N100

13,95

90%

7012741

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,23 × 5 mm 32G N110

12,50

90%

  (3) 6 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005965

Insupen sensitive 6 mm 32G N100*

14,91

90%

7007251

FeelFine Pen Needles 6 mm 31G N100

13,95

90%

7012752

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 × 6 mm 31G N110

12,50

90%

7012796

NovoFine 0,25 × 6 mm – 31G N100*

18,48

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (FeelFine Pen Needles 6 mm N100) piirhind, milleks on 13,95 eurot, arvutatud ühe insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõela hind on 0,1395 eurot.

  (4) 8 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005765

Insupen 8 mm 31G N100*

14,01

90%

7005732

MicroFine 0,25 × 8 mm – 31G N100

12,87

90%

7005855

NovoFine 0,3 × 8 mm – 30G N100*

14,81

90%

7007239

FeelFine Pen Needles 8 mm 31G N100*

13,15

90%

7012763

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 × 8 mm 31G N110

12,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (MicroFine 0,25 × 8 mm – 31G N100) piirhind, milleks on 12,87 eurot, arvutatud ühe insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõela hind on 0,1287 eurot.

  (5) 12 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005204

MicroFine 0,33 × 12,7 mm – 29G N100

12,87

90%

7012785

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 × 12 mm 29G N110

12,50

90%

  (6) 10 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012774

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 × 10 mm 29G N110

12,50

90%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 500 nõela eest kalendripoolaastas;
  4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas;
  5) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid (v.a insuliin), kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas;
  7) Parkinsoni tõvega patsiendile, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu apomorfiini süsteravi, kuni 730 10 mm ja/või 12 mm pikkuse nõela eest kalendripoolaastas.

§ 5.   Lantsetid

  (1) Lantsettide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005775

AquaLance lansetid N100

6,20

90%

7017106

Beurer Lancets 28G/0,36 mm N100

6,20

90%

7016060

Microlet lantsetid N200*

13,50

90%

7012820

MyStar SylkFeel lansetid 33G N100*

6,80

90%

7012808

Medismart lansetid N50*

3,35

90%

7006799

OneTouch® Delica® Lantsetid N100*

6,27

90%

7006788

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28 g N100

6,20

90%

7006777

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 32 g N200

12,26

90%

7006766

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28 g N200

12,26

90%

7006744

Unilet lantsetid N200

12,40

90%

7006700

Mendor Discreet lantsetid N100*

6,62

90%

7006698

Medismart lansetid N200

12,40

90%

7006687

SMS lansetid N100

6,20

90%

7006676

CareSens lantsetinõelad N50

3,10

90%

7006610

Accu-Chek Softclix lantsetid N200*

12,90

90%

7006586

Digitest lantsetid N200*

13,60

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (CareSens lantsetinõelad N50) piirhind, milleks on 3,10 eurot, arvutatud ühe lantseti hind on 0,062 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike lantsettide eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 lantseti eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
  4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  5) I tüübi diabeedi haigele kuni 900 lantseti eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 lantseti eest kalendripoolaastas;
  7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;
  8) täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  9) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  10) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas.

§ 6.   Stoomirõngad

  (1) 48 mm stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007194

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 48 mm N10

35,47

90%

7004742

Eakin Cohesive Seals Small 48 mm 20 tk

70,94

90%

8003020

Hyperseal stoomirõngad väikesed N20

53,00

90%

  (2) Suurte stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016149

Eakin Cohesive StomaWrapTM N10

39,24

90%

7007217

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 98 mm N10

45,00

90%

7003493

Eakin Cohesive Seals Large 98 mm 10 tk

45,00

90%

8002200

Hyperseal stoomirõngad suured N5

22,50

90%

  (3) 48 mm õhukeste stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009570

Hyperseal stoomirõngad väikesed, õhukesed N20

53,00

90%

7007206

SensiCare Ostomy Seal õhukesed stoomirõngad 48 mm N10

26,90

90%

7004438

Eakin Cohesive SLIMS 48 mm 30 tk

80,70

90%

  (4) Haigekassa võtab üle stoomirõngaste eest tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolo-, ileo- või urostoom järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) ileostoomi, urostoomi, allavajunud kolostoomi ja kolostoomi stoomiümbruse sügavate ebatasasuste korral, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, kuni 100 stoomirõnga eest kalendripoolaastas iga stoomi kohta;
  2) kolostoomi korral kiiritusravi ja infektsioonhaiguste ajal, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, kuni 52 stoomirõnga eest kuue kuu jooksul.

§ 7.   Kolostoomi alusplaadid

  (1) Kolostoomi lamedate alusplaatide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009257

Valore alusplaat lame 60/13-60 N5

16,00

90%

8007762

Valore alusplaat lame 70/13-70 N5

16,00

90%

8007052

Valore alusplaat lame 45/13-45 N5

16,00

90%

8005981

Flair 2 alusplaat lame 45/13-40 N5

16,00

90%

8004829

Flair 2 alusplaat lame 55/13-50 N5

16,00

90%

8003887

Flair 2 alusplaat lame 70/13-65 N5

16,00

90%

7006834

Flexima Key alusplaat (lame) 80/12-75 N5

16,04

90%

7006823

Flexima Key alusplaat (lame) 60/12-55 N5

16,04

90%

7006812

Flexima Key alusplaat (lame) 50/12-45 N5

16,04

90%

7006801

Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5

16,04

90%

7011773

ConvaTec alusplaadid 70 mm N5*

16,05

90%

7011762

ConvaTec alusplaadid 57 mm N5*

16,05

90%

7011751

ConvaTec alusplaadid 45 mm N5*

16,05

90%

7011740

ConvaTec alusplaadid 38 mm N5*

16,05

90%

7011560

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 60 mm N5*

16,05

90%

7011559

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 50 mm N5*

16,05

90%

7011548

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 40 mm N5*

16,05

90%

7011537

Alterna stoomi alusplaat, 60 mm N5*

16,05

90%

7011526

Alterna stoomi alusplaat, 50 mm N5*

16,05

90%

7012033

Esteem Synergy jäigad alusplaadid 61 mm N5*

18,91

90%

7012022

Esteem Synergy jäigad alusplaadid 48 mm N5*

18,91

90%

7012101

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 61 mm N5*

18,91

90%

7012099

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 48 mm N5*

18,91

90%

7012088

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 35 mm N5*

18,91

90%

7000322

ConvaTec alusplaadid 100 mm 5 tk*

19,17

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5) piirhind, milleks on 16,04 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 3,2080 eurot.

  (2) Kolostoomi kumerate alusplaatide (ühendusrõngaga) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8006793

Flair 2 alusplaat kumer 55/13-35 N5

20,85

90%

8006162

Flair 2 alusplaat kumer 70/13-48 N5

20,85

90%

8002664

Flair 2 alusplaat kumer 45/13-25 N5

20,85

90%

7011829

ConvaTec alusplaadid, kumerad 35/45 mm N5

20,90

90%

7011818

ConvaTec alusplaadid, kumerad 32/45 mm N5

20,90

90%

7011807

ConvaTec alusplaadid, kumerad 28/45 mm N5

20,90

90%

7011795

ConvaTec alusplaadid, kumerad 25/45 mm N5

20,90

90%

7011784

ConvaTec alusplaadid, kumerad 22/45 mm N5

20,90

90%

7011593

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 60 mm N5

20,90

90%

7011582

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 50 mm N5

20,90

90%

7011571

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 40 mm N5

20,90

90%

  (3) Kolostoomi vormitavate või vormitavate kumerate alusplaatide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012145

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 57/70 mm N5

22,89

90%

7012134

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 45/57 mm N5

22,89

90%

7012123

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5

22,89

90%

7012112

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 22/45 mm N5

22,89

90%

7011964

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 33/57 N5

23,88

90%

7011953

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 22/45 N5

23,88

90%

7011942

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 13/45 N5

23,88

90%

7002559

Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk, ConvaTec

23,88

90%

7012066

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5*

24,28

90%

7012055

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 22/35 mm N5*

24,28

90%

7012044

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 13/22 mm N5*

24,28

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 13/45 N5) piirhind, milleks on 23,88 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 4,7760 eurot.

  (4) Kolostoomi lõõtsaga alusplaatide (ühendusrõngaga) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8006720

Natura vormitav lõõtsaga aluplaat 57MM 13-22MM N5

29,96

90%

8004292

Natura vormitav lõõtsaga aluplaat 57MM 22-33MM N5

29,96

90%

8003643

Natura vormitav lõõtsaga aluplaat 70MM 33-45MM N5

29,96

90%

  (5) Kolostoomi lastele mõeldud alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002616

Esteem Synergy pediaatrilised alusplaadid 5 tk

21,23

90%

7000311

ConvaTec alusplaadid Little Ones, laste 32 mm N5

19,17

90%

  (6) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 8.   Kolostoomi stoomikotid

  (1) Kaheosalise stoomisüsteemi kinniste kolostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8008990

Valore kolostoomikott alusplaadile Ø 60 mm N30

41,40

90%

8008582

Valore kolostoomikott alusplaadile Ø 45 mm N30

41,40

90%

8005900

Valore kolostoomikott alusplaadile Ø 70 mm N30

41,40

90%

7011863

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 70 mm N30

23,88

90%

7011852

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 57 mm N30

23,88

90%

7011841

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 45 mm N30

23,88

90%

7011830

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 38 mm N30

23,88

90%

7000568

Alterna kolostoomikott, filtriga, kinnine, alusplaadile 50 mm N30

23,88

90%

7006913

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm läbipaistev N30

41,40

90%

7006902

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm läbipaistev N30

41,40

90%

7006890

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm läbipaistev N30

41,40

90%

7006889

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm läbipaistev N30

41,40

90%

7006878

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm beež N30

41,40

90%

7006867

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm beež N30

41,40

90%

7006856

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm beež N30

41,40

90%

7006845

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm beež N30

41,40

90%

7011997

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 61 mm N30*

42,33

90%

7011986

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 48 mm N30*

42,33

90%

7011975

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 35 mm N30*

42,33

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Valore kolostoomikott alusplaadile Ø 45 mm N30) piirhind, milleks on 41,40 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 1,3800 eurot.

  (2) Üheosalise stoomisüsteemi kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8007266

Valore kolostoomikott üheosaline Ø 13–70 mm N30

34,80

90%

7006924

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) beež midi N30

35,21

90%

7006935

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–70 mm) beež maxi N30

35,21

90%

7006946

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) läbipaistev N30

35,21

90%

7012156

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 19 mm N30*

35,74

90%

7012167

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 25 mm N30*

35,74

90%

7012178

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 32 mm N30*

35,74

90%

7012189

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 38 mm N30*

35,74

90%

7012190

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 50 mm N30*

35,74

90%

7012202

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 45 mm N30*

35,74

90%

7017151

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 220 ml) lõigatav Ø 15–45 mm beež mini N30*

37,82

90%

7017173

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 220 ml) Ø 25 mm beež mini N30*

37,82

90%

7017184

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 460 ml) Ø 30 mm beež N30*

37,82

90%

7017195

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 460 ml) Ø 35 mm beež N30*

37,82

90%

7017207

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 460 ml) Ø 40 mm beež N30*

37,82

90%

7017218

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 460 ml) Ø 45 mm beež N30*

37,82

90%

7017229

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 600 ml) lõigatav Ø 15–65 mm beež maksi N30*

37,82

90%

7017162

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 220 ml) lõigatav Ø 15–50 mm beež mini N30*

37,82

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) beež midi N30) piirhind, milleks on 35,21 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 1,1737 eurot.

  (3) Üheosalise stoomisüsteemi modifitseeritud kinnituse ja filtriga kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002663

Flair Active Xtra kolostoomikott üheosaline biolagunev Ø 19–50 mm Midi N30*

68,00

90%

8002320

Flair Active Xtra kolostoomikott üheosaline biolagunev Ø 19–50 mm Maxi N30*

68,00

90%

7011627

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, maxi, N30

45,78

90%

7011616

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, midi, N30

45,78

90%

7011605

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, mini, N30

45,78

90%

7015384

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 20 mm N30

48,52

90%

7015395

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 30 mm N30

48,52

90%

7015407

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 40 mm N30

48,52

90%

7015418

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 50 mm N30

48,52

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 20 mm, N30) piirhind, milleks on 48,52 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 1,6173 eurot.

  (4) Üheosalise stoomisüsteemi kumerate või vormitavate kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009567

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–25 mm N10

34,00

90%

8009309

Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 13–35 mm N30

34,00

90%

8006234

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–32 mm N10

34,00

90%

8002907

Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 13–48 mm N30

34,00

90%

8002212

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–43 mm N10

34,00

90%

7012831

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 13/22 mm N30

62,10

90%

7012842

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 22/33 mm N30

62,10

90%

7012853

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 33/45 mm N30

62,10

90%

  (5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide või ileostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 9.   Kolostoomi pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Kolostoomi pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8007979

Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g

5,40

90%

8003415

Welland stoomi pulber 25 g

3,97

90%

7005697

Coloplasti stoomi pulber 25 g

3,98

90%

7003785

SensiCare stoomiümbruse kaitsekreem 85 g, ConvaTec

4,63

90%

7000715

Coloplast kaitsekreem 60 ml

5,97

90%

7000478

Stomahesive pulber 25 g

3,98

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 10.   Kolostoomi pastad

  (1) Kolostoomi pastade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000467

Stomahesive pasta 60 g

9,16

90%

7000704

Coloplast pasta 60 g

9,16

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi pastade eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 11.   Kolostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Kolostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004186

Welland stoomi pasta alkoholivaba 100 g

15,00

90%

7003954

Eakin Cohesive® Paste 60g Tube

13,52

90%

  (2) Haigekassa võtab üle alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom ja kes ei saa allergilise ja/või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat.

§ 12.   Kolostoomi stoomikotivöö

  (1) Kolostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002956

Welland stoomikotivöö rõngaga*

4,65

90%

7006957

Flexima Key stoomikotivöö (120 cm, lateksivaba)

3,64

90%

7005507

Stoomivöö Carefix Stomaplus*

8,61

90%

7000647

Coloplast stoomikotivöö

3,65

90%

7000456

ConvaTec stoomikotivöö

3,65

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (ConvaTec stoomikotivöö 1 tk) piirhind, milleks on 3,65 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 13.   Kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009396

Welland stoomiümbruse nahakaitse sprei 50 ml

10,44

90%

7007824

Askina Barrier Film Spray 28 ml

9,30

90%

7007183

ConvaTec Silesse mitteärritav nahakaitse vahend (sprei) 50ml

10,45

90%

7000489

ConvaTec nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrise kaitse padjakesed N100

12,61

90%

8008773

Welland stoomiümbruse nahakaitse salvrätid N50

6,20

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 stoomiümbrise kaitse padjakese või nelja nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 14.   Kolostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Kolostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml

10,44

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

6,20

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml

10,45

90%

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,61

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 nahapuhastuspadjakese või nelja nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 15.   Kolostoomi lõhna neutraliseerivad vahendid

  (1) Kolostoomi lõhna neutraliseeriva vahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003684

ALP Lõhna neutraliseeriv sprei 200 ml

10,90

90%

7004168

ALP Lõhna neutraliseeriv õli 30 ml

10,90

90%

  (2) Haigekassa võtab üle lõhna neutraliseerivate vahendite eest tasu maksmise kohustuse kuni kahe lõhna neutraliseeriva sprei ja kahe lõhna neutraliseeriva õli eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 16.   Stoomiväljutuse kontrolli seade

  (1) Convatec stoomiväljutuse kontrolli seadme kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005125

Vitala stoomiväljutuse kontrolli seade

19,04

90%

  (2) Haigekassa võtab üle stoomiväljutuse kontrolli seadme eest tasu maksmise kohustuse kuni 24 stoomiväljutuse kontrolli seadme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 17.   Kolostoomi alusplaadi lisakinnitused

  (1) Kolostoomi alusplaadi lisakinnituste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005453

Hydroframe alusplaadi lisakinnitused N20

16,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse kuni 120 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 18.   Ileostoomi alusplaadid

  (1) Ileostoomi alusplaatide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõigetes 1–5.

  (2) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 19.   Ileostoomi stoomikotid

  (1) Kaheosalise stoomisüsteemi laste ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002593

Esteem Synergy pediaatrilised sisseehitatud sulguriga stoomikotid, filtriga N10

58,38

90%

7000355

ConvaTec ileostoomikotid alusplaadile Little Ones, laste 32 mm N10

19,17

90%

  (2) Kaheosalise stoomisüsteemi liimuva kinnitusega või ühendusrõngaga ileostoomikottide (klambriga ja klambrita) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005939

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 55 mm N30*

64,00

90%

8003735

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 70 mm N30*

64,00

90%

8002906

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 45 mm N30*

64,00

90%

7006968

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm beež N30

45,00

90%

7006979

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

45,00

90%

7006980

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm beež N30

45,00

90%

7006991

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm beež N30

45,00

90%

7007004

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007015

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007026

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007037

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007048

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

58,86

90%

7007059

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 60 mm beež N30

58,86

90%

7007060

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

58,86

90%

7012000

Esteem Synergy alt lahtised stoomikotid 48 mm N10*

20,90

90%

7012011

Esteem Synergy alt lahtised stoomikotid 61 mm N10*

20,90

90%

7015306

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 38 mm N10*

23,06

90%

7015317

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 45 mm N10*

23,06

90%

7015328

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 57 mm N10*

23,06

90%

7015339

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 70 mm N10*

23,06

90%

7015340

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 100 mm N10*

23,06

90%

7011638

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 50 mm, N30*

69,18

90%

7011649

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 60 mm, N30*

69,18

90%

7011650

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 40 mm, N30*

69,18

90%

7011661

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 50 mm, N30*

69,18

90%

7011672

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 60 mm, N30*

69,18

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30) piirhind, milleks on 58,86 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 1,9620 eurot.

  (3) Üheosalise stoomisüsteemi (klambriga) ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007071

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15–60 mm) beež N30

46,60

90%

7007082

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15–60 mm) läbipaistev N30

46,60

90%

7017230

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–45 mm beež mini N30

48,62

90%

7017241

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–50 mm beež mini N30

48,62

90%

7017252

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 25 mm beež mini N30

48,62

90%

7017263

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 30 mm beež N30

48,62

90%

7017274

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 35 mm beež N30

48,62

90%

7017285

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 40 mm beež N30

48,62

90%

7017296

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–65 mm beež maksi N30

48,62

90%

  (4) Üheosalise stoomisüsteemi (klambriga) modifitseeritud kinnitusega ja filtriga ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003637

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga Ø 13–60 mm Midi N30

90,90

90%

8001301

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga Ø 13–60 mm Maxi N30

90,90

90%

7015429

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 20 mm N10*

30,96

90%

7015430

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 30 mm N10*

30,96

90%

7015441

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 40 mm N10*

30,96

90%

7011683

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30

91,05

90%

7011694

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, maxi, N30

91,05

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30) piirhind, milleks on 91,05 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 3,0350 eurot.

  (5) Üheosalise stoomisüsteemi kumerate või modelleeritavate ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009611

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, kumera plaadiga Ø 13–35 mm N10

49,80

90%

8003636

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–43 mm N10

49,80

90%

8003530

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, kumera plaadiga Ø 13–48 mm N10

49,80

90%

8002985

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–32 mm N10

49,80

90%

8001506

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–25 mm N10

49,80

90%

7012864

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 13/22 mm N10

41,45

90%

7012875

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 22/33 mm N10

41,45

90%

7012886

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 33/45 mm N10

41,45

90%

  (6) Üheosalise stoomisüsteemi ekstra suure läbimõõduga klambriga ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004485

ConvaTec üheosaline tühjendatav stoomikott Stomadress 100 mm N10

32,95

90%

  (7) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide või kolostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 20.   Ileostoomi pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Ileostoomi pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 9 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 21.   Ileostoomi pastad

  (1) Ileostoomi pastade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 10 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi pastade eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 22.   Ileostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Ileostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 11 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom ja kes ei saa allergilise ja/või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat.

§ 23.   Ileostoomi stoomikotivöö

  (1) Ileostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 12 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 24.   Ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 13 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 stoomiümbrise kaitse padjakese või nelja nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 25.   Ileostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Ileostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 14 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 nahapuhastuspadjakese või nelja nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 26.   Ileostoomi lõhna neutraliseerivad vahendid

  (1) Ileostoomi lõhna neutraliseeriva vahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 15 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle lõhna neutraliseerivate vahendite eest tasu maksmise kohustuse kuni kahe lõhna neutraliseeriva sprei ja kahe lõhna neutraliseeriva õli eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 27.   Ileostoomi alusplaadi lisakinnitused

  (1) Ileostoomi alusplaadi lisakinnituste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 17 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse kuni 120 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 28.   Urostoomi alusplaadid

  (1) Urostoomi alusplaatide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõigetes 1–5.

  (2) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 29.   Urostoomi stoomikotid

  (1) Kaheosalise stoomisüsteemi urostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8007950

Valore urostoomi kott alusplaadile Ø 45 mm N10

18,20

90%

8007433

Flair 2 urostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega, peidetava sulguriga Ø 55 mm N10*

20,00

90%

8007305

Flair 2 urostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega, peidetava sulguriga Ø 45 mm N10*

20,00

90%

8002970

Valore urostoomi kott alusplaadile Ø 60 mm N10

18,20

90%

7011908

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 70 mm N10

18,25

90%

7011896

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 57 mm N10

18,25

90%

7011885

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 45 mm N10

18,25

90%

7011874

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 38 mm N10

18,25

90%

7011717

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 60 mm, N20*

37,82

90%

7011706

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 50 mm, N20*

37,82

90%

7007149

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007138

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007127

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007116

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007105

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007093

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura+ urostoomikotid alusplaadile 38 mm N10) piirhind, milleks on 18,25 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 1,8250 eurot.

  (2) Üheosalise stoomisüsteemi urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003647

Valore urostoomikott üheosaline Ø 13–70 mm N10

25,00

90%

7007161

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) läbipaistev 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7007150

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) beež 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7012246

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 38 mm N10*

29,86

90%

7012235

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 32 mm N10*

29,86

90%

7012224

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 25 mm N10*

29,86

90%

7012213

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 19 mm N10*

29,86

90%

7011739

Coloplast urostoomikott, maxi, N20*

59,71

90%

7011728

Coloplast urostoomikott, midi, N20*

59,71

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) beež 30 tk + 30 konnektorit) piirhind, milleks on 75,91 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 2,5303 eurot.

  (3) Üheosalise stoomisüsteemi modifitseeritud urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004306

Flair Active urostoomikott üheosaline, peidetava sulguriga Ø 13–55 mm N10

44,00

90%

7012279

Esteem urostoomikotid (standardne) 30 mm N10

44,20

90%

7012268

Esteem urostoomikotid (standardne) 25 mm N10

44,20

90%

7012257

Esteem urostoomikotid (standardne) 13 mm N10

44,20

90%

  (4) Üheosalise stoomisüsteemi modelleeritavate või kumerate ja peidetava sulguriga urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8008714

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–35 mm N10

66,00

90%

8008233

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–32 mm N10

66,00

90%

8008151

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–48 mm N10

66,00

90%

8005571

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–25 mm N10

66,00

90%

8003642

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–25 mm N10

66,00

90%

8002581

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–43 mm N10

66,00

90%

  (5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 30.   Urostoomi öine uriinikogumiskott

  (1) Urostoomi öise uriinikogumiskoti kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000490

ConvaTec öine uriinikogumiskott

3,98

90%

7005709

Coloplast öine uriinikogumiskott

3,98

90%

8001542

Welland öine uriinikogumiskott (2L) Easiflo ühendusega N5

19,75

90%

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi öise uriinikogumiskoti eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 öise uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 31.   Urostoomi pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Urostoomi pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 9 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 32.   Urostoomi pastad

  (1) Urostoomi pastade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 10 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi pastade eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 33.   Urostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Urostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 11 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom ja kes ei saa allergilise ja/või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat.

§ 34.   Urostoomi stoomikotivöö

  (1) Urostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 12 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 35.   Urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 13 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 stoomiümbrise kaitse padjakese või nelja nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 36.   Urostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Urostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 14 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 nahapuhastuspadjakese või nelja nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 37.   Urostoomi lõhna neutraliseerivad vahendid

  (1) Urostoomi lõhna neutraliseeriva vahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 15 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle lõhna neutraliseerivate vahendite eest tasu maksmise kohustuse kuni kahe lõhna neutraliseeriva sprei ja kahe lõhna neutraliseeriva õli eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 38.   Urostoomi alusplaadi lisakinnitused

  (1) Urostoomi alusplaadi lisakinnituste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 17 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse kuni 120 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 39.   Trahheostoomi kaitse

  (1) Trahheostoomi kaitsme kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000748

Atos Provox ShowerAid trahheostoomi kaitse

26,47

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi kaitsme eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi kaitsme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 40.   Trahheostoomi plaastrid

  (1) Trahheostoomi plaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011504

Atos Adhesive FlexiDerm Round trahheostoomi plaastrid N20

71,75

90%

7011515

Atos Adhesive FlexiDerm Oval trahheostoomi plaastrid N20

71,75

90%

7005192

Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm

2,54

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi plaastrite eest tasu maksmise kohustuse kuni 120 trahheostoomi plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 41.   Trahheostoomi filtrid

  (1) Trahheostoomi filtrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003730

Provox XtraFlow HME 7298 5 tk

11,44

90%

7004269

Provox XtraMoist HME 7297 5 tk

11,44

90%

7003303

Provox XtraFlow HME 7291 30 tk

68,67

90%

7003202

Provox XtraMoist HME 7290 30 tk

68,67

90%

7003347

Pharma Neo

1,05

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi filtrite eest tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom, järgmises ulatuses:
  1) kuni 365 Provox XtraMoist HME või Provox XtraFlow HME trahheostoomi filtri eest kalendriaastas;
  2) kuni 420 Pharma Neo trahheostoomi filtri eest kalendriaastas.

§ 42.   Trahheostoomi nahapuhastusplaastrid

  (1) Trahheostoomi nahapuhastusplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000737

Atos Remove nahapuhastusplaastrid N50

25,78

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi nahapuhastusplaastrite eest tasu maksmise kohustuse kuni 50 nahapuhastusplaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 43.   Sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid

  (1) Sisemise vahetatava kanüüliga mansetiga trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014888

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 4,0

16,80

90%

7014899

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 3,5

16,80

90%

7014901

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 4,5

16,80

90%

7014912

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 5,0

16,80

90%

7014923

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 5,5

16,80

90%

7014934

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 6,0

16,80

90%

7014945

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 6,5

16,80

90%

7014956

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D.7,0

16,80

90%

7014967

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 7,5

16,80

90%

7014978

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 8,0

16,80

90%

7014989

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 8,5

16,80

90%

7014990

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 9,0

16,80

90%

7015003

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 9,5

16,80

90%

7015014

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 10,0

16,80

90%

  (2) Sisemise vahetatava kanüüliga mansetita trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015025

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 4,0

11,40

90%

7015036

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 3,5

11,40

90%

7015047

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 4,5

11,40

90%

7015058

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 5,0

11,40

90%

7015069

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 5,5

11,40

90%

7015070

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 6,0

11,40

90%

7015081

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 6,5

11,40

90%

7015092

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 7,0

11,40

90%

7015104

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 7,5

11,40

90%

7015115

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 8,0

11,40

90%

7015126

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 8,5

11,40

90%

7015137

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 9,0

11,40

90%

7015148

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 9,5

11,40

90%

7015159

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 10,0

11,40

90%

  (3) Haigekassa võtab üle sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse kuni 24 sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 44.   Sisemised trahheakanüülid

  (1) Sisemiste trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015160

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 3,5

2,95

90%

7015171

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 4,0

2,95

90%

7015182

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 4,5

2,95

90%

7015193

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 5,0

2,95

90%

7015205

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 5,5

2,95

90%

7015216

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 6,0

2,95

90%

7015227

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 6,5

2,95

90%

7015238

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 7,0

2,95

90%

7015249

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 7,5

2,95

90%

7015250

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 8,0

2,95

90%

7015261

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 8,5

2,95

90%

7015272

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 9,0

2,95

90%

7015283

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 9,5

2,95

90%

7015294

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 10,0

2,95

90%

  (2) Haigekassa võtab üle sisemiste trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse kuni 365 sisemise trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 45.   Aspiratsioonisondid

  (1) Aspiratsioonisondide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003583

Mülly Vacutip aspiratsioonisond CH10/53 cm

0,30

90%

7003932

Mülly Vacutip aspiratsioonisond CH14/53 cm

0,30

90%

7004337

Mülly Vacutip aspiratsioonisond CH16/53 cm

0,30

90%

7003291

Vacutip Metric aspiratsioonisond CH05/35 cm

0,56

90%

7004292

Vacutip Metric aspiratsioonisond CH06/35 cm

0,56

90%

7003763

Vacutip Metric aspiratsioonisond CH08/35 cm

0,56

90%

  (2) Haigekassa võtab üle aspiratsioonisondide eest tasu maksmise kohustuse kuni 1440 aspiratsioonisondi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 46.   Esmased varased tallatoed

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate tallatugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010671

Kohaldatavad postoperatiivsed Medi tallatoed Protect Insoles

18,64

90%

7008094

OÜ Ortopeediakeskus kohaldatavad postoperatiivsed tallatoed

18,64

90%

7008106

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Proactiv High Arch 93800

18,64

90%

7008117

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Proactiv Medium Arch 93810

18,64

90%

7008128

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Proactiv Low Arch 93820

18,64

90%

7008139

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Hardboot High Arch 93830

18,64

90%

7008140

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Hardboot Medium Arch 93840

18,64

90%

7008151

Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Hardboot Low Arch 93850

18,64

90%

7007374

Kohaldatavad Rehan postoperatiivsed tallatoed, O0-014 Silicone Full Insole Pad

18,35

90%

7001581

AS Gadox valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7001592

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7001682

OÜ Ortopeediakeskus valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7003538

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad individuaalsed postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7004708

OÜ Jalaexpert valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

7007363

Itbit Medical OÜ valmistatavad tallatoed Custom Insole

25,00

90%

7015597

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase tallatoe eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala postoperatiivse tallatoe eest;
  2) üks kord vasaku jala postoperatiivse tallatoe eest.

§ 47.   Esmased varased kämblaortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kämblaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010682

Kohaldatav Thuasne kämblaluude murdejärgne ortoos Ligaflex

20,70

90%

7010693

Kohaldatav Thuasne kämblaluude murdejärgne ortoos Ligaflex Immo

20,70

90%

7010705

Kohaldatav Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Rhizomed

20,70

90%

7010716

Kohaldatav Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Medi CTS

20,70

90%

7010727

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-RING

20,70

90%

7010738

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Flexible Daumen-Orthese

20,70

90%

7010749

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Mittelhand-Daumenschiene

20,70

90%

7008162

Spetsiaalne sõrmelahas Sporlastic Oval-8ring

20,70

90%

7008173

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Flexible Daumenstütze

20,70

90%

7008184

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-HIT

20,70

90%

7008195

Össur Nordic sõrme vedrulahas

20,70

90%

7008207

Mediroyal käelahas 325

20,70

90%

7008218

Mediroyal käelaba ortoos TH1000

20,70

90%

7008229

Mediroyal käelaba ortoos pehmendusega 415

20,70

90%

7008252

Kohaldatav Mediroyal kämblaluude murdejärgne ortoos TH1012

20,70

90%

7008263

Kohaldatav Mediroyal kämblaluude murdejärgne ortoos TH1600-P

20,70

90%

7008274

Kohaldatav Mediroyal kämblaluude murdejärgne ortoos TH1004

20,70

90%

7008285

Kohaldatav Mediroyal kämblaluude murdejärgne ortoos TH1005

20,70

90%

7008308

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Wrist Support Child 4067

20,70

90%

7008319

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Wrist/Thumb Support Child 4068

20,70

90%

7008320

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D 4142

20,70

90%

7008331

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Wristform 4088

20,70

90%

7008342

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Comfort Stable 4058

20,70

90%

7008353

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Comfort 4055

20,70

90%

7008364

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Thumboform X-Long 4086

20,70

90%

7008375

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Basic 4143

20,70

90%

7008386

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Pollex 4146

20,70

90%

7008397

Kohaldatav Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Rheuma 4023

20,70

90%

7001503

AS Gadox valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7001604

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7008241

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav käeortoos

41,40

90%

7001693

OÜ Ortopeedikeskus valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos, staatiline

41,40

90%

7008296

OÜ Ortopeedikeskus valmistatav kämblaluude traumajärgne ortoos, dünaamiline

41,40

90%

7002335

OÜ Tervise Abi valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7004113

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7003910

OÜ Jalaexpert valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7013876

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos, Orliman, art. 710

41,40

90%

7015564

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7015553

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav käeortoos

41,40

90%

7016532

Reh4Mat Slawomir Wronski kämblaortoos AM-D-03

20,00

90%

7016543

Reh4Mat Slawomir Wronski kämblaortoos AM-D-04

20,00

90%

7016554

Benefoot kämblaortoos Mallet FMS

6,00

90%

7017386

Rehan Healthcare Co Ltd kämblaortoos O0-008

8,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase kämblaortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema käe kämblaortoosi eest;
  2) üks kord vasaku käe kämblaortoosi eest.

§ 48.   Esmased varased randmeortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010750

Kohaldatav randmeortoos Medi Manumed Active

18,96

90%

7010761

Kohaldatav randmeortoos Medi Manumed Plus

18,96

90%

7010772

Kohaldatav randmeortoos Medi CTS

18,96

90%

7010783

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic Manu Cast

18,96

90%

7010794

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic Manu-HIT

18,96

90%

7008409

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic MANU-HIT CLASSIC

18,96

90%

7010806

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic ManuDYN

18,96

90%

7008443

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic MANU-HIT-S Handgelenkorthese

18,96

90%

7008454

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic MANU-HIT DIGITUS

18,96

90%

7008465

Kohaldatav randmeortoos Sporlastic MANU-X

18,96

90%

7008476

Kohaldatav Thuasne randmeortoos Ligaflex Immo

18,96

90%

7010828

Kohaldatav Thuasne randmeortoos Dynastab Dual

18,96

90%

7010839

Kohaldatav Thuasne randmeortoos Ligaflex Manu

18,96

90%

7010840

Kohaldatav Thuasne randmeortoos ACCESS

18,96

90%

7008487

DJO Global operatsioonijärgne randmeortoos 79-9796X

18,96

90%

7008498

DJO Global operatsioonijärgne randme/pöidla ortoos 79-9772X

18,96

90%

7008500

DJO Global operatsioonijärgne randmelahas 79-7220X

18,96

90%

7008511

DJO Global ComfortForm™ randme/pöidla ortoos 79-8730X

18,96

90%

7008522

DJO Global universaalne randme/käe ortoos 79-870XX

18,96

90%

7008533

DJO Global Stabilair™ randme ortoos (õhuga) 05FXX

18,96

90%

7008544

Mediroyal Manex Optima randme ortoos EU204X

18,96

90%

7008555

Mediroyal Manex OpusWT randme ortoos

18,96

90%

7008599

Kohaldatav Mediroyal randmeortoos EU2050

18,96

90%

7008601

Kohaldatav Mediroyal randmeortoos MR2085

18,96

90%

7008612

Kohaldatav Mediroyal randmeortoos MR2086

18,96

90%

7008623

Kohaldatav Mediroyal käelaba-randmeortoos kinnitusega TH1004

18,96

90%

7008634

Kohaldatav Mediroyal käelaba-randmeliigese ortoos kinnitusega, reguleeritav 4415

18,96

90%

7008678

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Wrist Support 9010

18,96

90%

7008689

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Wrist Support 7910

18,96

90%

7008690

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Diagonal Comfort 4026

18,96

90%

7008702

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Diagonal EQ Lycra 4064

18,96

90%

7008713

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Thumboform Short 4084

18,96

90%

7008724

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Thumboform Long 4085

18,96

90%

7008735

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Manu 3D Short 4103

18,96

90%

7008746

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Diagonal Short 4074

18,96

90%

7008757

Kohaldatav Otto Bock randmeortoos Diagonal Long 4075

18,96

90%

7007385

Kohaldatav randmeortoos, Rehan O4-001, Wrist w/ Thumb Splint

18,45

90%

7007396

Kohaldatav randmeortoos, Rehan O4-002, Wrist Splint

18,45

90%

7007408

Kohaldatav randmeortoos, Rehan B4-004, Weaving 8” Wrist Splint

18,45

90%

7007419

Kohaldatav randmeortoos, Rehan C4-002 Neoprene Wrist w/ Thumb Splint

18,45

90%

7007420

Kohaldatav randmeortoos, Rehan A4-050 8” Airmesh Wrist Splint

18,45

90%

7007442

Kohaldatav randmeortoos, Rehan C4-001 Neoprene Wrist Support

18,45

90%

7007453

Kohaldatav randmeortoos, Rehan A4-045 (vasak) Active Elastic Gel Pad Elbow Support

18,45

90%

7007464

Kohaldatav randmeortoos, Rehan A4-053 (parem) Active Elastic Gel Pad Elbow Support

18,45

90%

7001570

AS Gadox valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7001671

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7008577

Eesti Ortoosikeskus OÜ valmistatav DJO Global randmeortoos

53,14

90%

7008588

Eesti Ortoosikeskus OÜ valmistatav Pol'ax randmeortoos

53,14

90%

7001761

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7008645

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randme ekspressortoos kinnitusega, lastele – T-TAPE

53,14

90%

7008656

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randme ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

53,14

90%

7008667

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randmeortoos, dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

53,14

90%

7002403

OÜ Tervise Abi valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7004854

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav randme langett kinnitusega

53,14

90%

7008768

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav käelaba langett kinnitusega

53,14

90%

7004797

OÜ Jalaexpert valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7007431

Itbit Medical OÜ valmistatav randmeortoos Wrist Custom

51,00

90%

7013696

Kohaldatav randmeortoos Orliman, MF-60

18,96

90%

7013708

Kohaldatav randmeortoos Orliman, MF-50

18,96

90%

7013731

Valmistatav randmeortoos Orliman käelaba ja randme fikseerimiseks, art. M-710

53,14

90%

7013742

Valmistatav randmeortoos Orliman, Manutec Fix M760

53,14

90%

7013775

Valmistatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1153 (parem)

50,00

90%

7013786

Valmistatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1152 (vasak)

50,00

90%

7013797

Valmistatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1151(vasak)

53,00

90%

7013809

Valmistatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1150 (parem)

53,00

90%

7013832

Kohaldatav Orliman randmetugi lastele art. OP1133

17,00

90%

7013843

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav randmeortoos

53,40

90%

7015643

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7016655

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N

18,50

90%

7016666

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N-01

18,50

90%

7016677

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-01

18,50

90%

7016688

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos U-SN

18,50

90%

7016699

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-08

18,50

90%

7013719

Kohaldatav, lühike randmeortoos Orliman, Manutex Fix Rizard, art. M770

53,14

90%

7013810

Kohaldatav Orliman randmeortoos lastele art. OP1154

25,00

90%

7013821

Kohaldatav Orliman randmetugi lastele art. OP1132

55,00

90%

7015890

Kohaldatav, lühike randmeortoos Orliman, Manutex Fix Rizard, art. M670

53,14

90%

7015902

Valmistatav randmeortoos Orliman Manutec MFP-D80

53,00

90%

7015913

Valmistatav randmeortoos Orliman Manutec MFP-I80

53,00

90%

7015924

Valmistatav randmeortoos Orliman Manutec MF-D61

53,14

90%

7015935

Valmistatav randmeortoos Orliman Manutec MF-I61

53,14

90%

7015946

Valmistatav randmeortoos Orliman Manutec MP-D70

53,14

90%

7015957

Valmistatav randmeortoos Orliman Manutec MP-I70

53,14

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase postoperatiivse randmeortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema käe randmeortoosi eest;
  2) üks kord vasaku käe randmeortoosi eest.

§ 49.   Esmased varased õla- ja küünarliigese ortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010851

Kohaldatav epikondüliidiortoos Medi Elbow Strap

12,41

90%

7010862

Kohaldatav epikondüliidiortoos Medi Epicomed

12,41

90%

7010873

Kohaldatav epikondüliidiortoos Medi EPI

12,41

90%

7010884

Kohaldatav epikondüliidiortoos Medi EPICON

12,41

90%

7010895

Kohaldatav Thuasne epikondüliidiortoos SILISTAB EPI

12,41

90%

7010907

Kohaldatav Thuasne epikondüliidiortoos CONDYLEX

12,41

90%

7010918

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic Epicondylitis-Bandage

12,41

90%

7010929

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic Olecranonbandage

12,41

90%

7010930

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic EPI-HIT Classic

12,41

90%

7008791

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic CUBIDYN Epicondylitis

12,41

90%

7008803

Kohaldatav epikondüliidiortoos Sporlastic EPI-HIT Epicondylitis

12,41

90%

7008814

Kohaldatav õhkpadjaga epikondüliidi ortoos 05A DJO Global

12,41

90%

7008825

Kohaldatav Condilax epiortoos elastne 5400 DJO Global

12,41

90%

7010941

Kohaldatav Mediroyal epikondüliidi ortoos Epicon EU2511

12,41

90%

7008836

Kohaldatav Mediroyal küünarnuki ortoos ribaga EpiCon Temp EU2510

12,41

90%

7008847

Kohaldatav Mediroyal epikondüliidiortoos EU2610

12,41

90%

7008858

Kohaldatav Otto Bock epikondüliidiortoos Epi Support 7923

12,41

90%

7008869

Kohaldatav Otto Bock epikondüliidiortoos Elbow Support 9015

12,41

90%

7008870

Kohaldatav Rehan epikondüliidiortoos B3-004, Self-adhesive Elbow Wrap

12,22

90%

7008881

Kohaldatav Rehan epikondüliidiortoos D3-002, Airprene Tennis Elbow

12,22

90%

7008892

Kohaldatav Rehan epikondüliidiortoos D3-006, Superior Airprene Tennis Elbow with Pad

12,22

90%

7010952

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos SAK-Medi

91,09

90%

7010963

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Medi SLK

91,09

90%

7010974

Kohaldatav Medi õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omomed

91,09

90%

7010985

Kohaldatav Thuasne õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Immo Vest

91,09

90%

7010996

Kohaldatav Sporlastic ROM reguleeritav õlaortoos

91,09

90%

7011009

Kohaldatav Sporlastic OMO-LUX õlaortoos

91,09

90%

7011010

Kohaldatav Sporlastic õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Neuro-LUX

91,09

90%

7008904

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic OMO-HIT

91,09

90%

7008915

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic NeuroLux II

91,09

90%

7008937

Kohaldatav DJO Global Quadrant™ õlaortoos 11-011X

91,09

90%

7008948

Kohaldatav DJO Global rangluumurru ortoos 79-8500X

91,09

90%

7008959

Kohaldatav DJO Global õla/käekott 79-8401X

91,09

90%

7008960

Kohaldatav DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos 79-9795X

91,09

90%

7008971

Kohaldatav DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos koos küünarnuki ortoosiga 11-011X

91,09

90%

7008982

Kohaldatav DJO Global ROM küünarnuki ortoos 11-0520-x

91,09

90%

7008993

Kohaldatav DJO Global küünarliigese immobilisatsiooni ortoos 79-9151X

91,09

90%

7009006

Kohaldatav Mediroyal õlavarre ortoos 8010

91,09

90%

7009017

Kohaldatav Mediroyal ErixOne õlavarre ortoos MR990

91,09

90%

7009039

Kohaldatav Mediroyal küünarliigese ortoos, reguleeritav 4125

91,09

90%

7009040

Kohaldatav Mediroyal õla-küünarliigese ortoos MR8011

91,09

90%

7009051

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese ortoos 5065

91,09

90%

7009095

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7126

91,09

90%

7009107

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Acro Comfort 5055

91,09

90%

7009118

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling 50A8

91,09

90%

7009129

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling, Abduction 50A9

91,09

90%

7009130

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Epi Sensa 50A7

91,09

90%

7009141

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Epi Ulna 7122

91,09

90%

7009152

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Elbow Brace Ulnaris 4823

91,09

90%

7009163

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Hyper-ex Warm 7124

91,09

90%

7009174

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7726

91,09

90%

7009185

Kohaldatav Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Neurexa 5065

91,09

90%

7007475

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, O3-003, Elbow Splint

86,05

90%

7007486

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, O4-021 Arm Sling w/ Swathe

86,05

90%

7007497

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, D2-003 Airprene Shoulder Support

86,05

90%

7007509

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, D3-001 Airprene Elbow Support

86,05

90%

7007510

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, A3-014 Active Elastic Gel Pad Elbow Support

86,05

90%

7007521

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, C3-009 Neoprene Elbow w/ Strap Support

86,05

90%

7007532

Kohaldatav Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, O4-003 Arm Sling

86,05

90%

7001514

AS Gadox valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7001547

AS Gadox valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7001615

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7001648

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7001738

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav õla-küünarliigese ortoos

82,80

90%

7001705

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7009062

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarvarre ortoos, funktsionaalne, jõumooduliga – DIRAME

82,80

90%

7009073

OÜ Ortopeediskeskus valmistatav küünarvarre ekspressortoos, kinnitusega – T-TAPE

82,80

90%

7009084

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarliigese ortoos, kinnitusega

82,80

90%

7002346

OÜ Tervise Abi valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7002379

OÜ Tervise Abi valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7003426

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7003336

OÜ Rehabilitatsiooniabi kombineeritav õlatugi

82,80

90%

7004090

OÜ Jalaexpert valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7003796

OÜ Jalaexpert valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7013562

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-45

91,00

90%

7013573

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-46

91,00

90%

7013584

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-47

91,00

90%

7013595

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman Humertec, art. 94300

91,00

90%

7013607

Kohaldatav õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. TP-6300

91,00

90%

7013652

Kohaldatav Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1130

80,00

90%

7013663

Kohaldatav Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1131

80,00

90%

7013674

Kohaldatav Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1140

80,00

90%

7013685

Kohaldatav Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1141

80,00

90%

7015520

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7015845

Kohaldatav õla-ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 4802

91,00

90%

7015856

Kohaldatav õla-ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 5801

91,00

90%

7015867

Kohaldatav õla-ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 5802

91,00

90%

7015878

Kohaldatav õla- ja küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers art. C-42A

45,00

90%

7015889

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers art. C-43A

45,00

90%

7013517

Kohaldatav õla-ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C -44

91,09

90%

7013528

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers art. C-40

55,00

90%

7013629

Kohaldatav õla-ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 4801

91,00

90%

7016835

Reh4Mat Slawomir Wronski laste õlaortoos AM-KOB

80,00

90%

7016846

Reh4Mat Slawomir Wronski laste õlaortoos AM-SOB-02

80,00

90%

7016857

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB-03

30,00

90%

7016868

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB

80,00

90%

7016879

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-BX-01

86,00

90%

7016880

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-AO-KG-02

86,00

90%

7016891

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-PS-04

80,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase õla- ja küünarliigese ortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord vasaku kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest;
  2) üks kord parema kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest.

§ 50.   Esmased varased põlveortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011021

Kohaldatav põlvetugi Medi M.4 (universaalne tüüp)

105,16

90%

7011032

Kohaldatav põlvetugi Medi Protect

105,16

90%

7011043

Kohaldatav põlvetugi Medi ROM

105,16

90%

7011054

Kohaldatav põlvetugi Medi Stabimed

105,16

90%

7011087

Kohaldatav Thuasne põlvetugi Ligaflex Evolution

105,16

90%

7011098

Kohaldatav Thuasne põlvetugi Ligaflex ROM

105,16

90%

7011100

Kohaldatav Thuasne põlvetugi Ligaflex POST-OP

105,16

90%

7011111

Kohaldatav Thuasne põlvetugi Ligaflex

105,16

90%

7011133

Kohaldatav Sporlastic põlvetugi Patelladyn

105,16

90%

7011144

Kohaldatav Sporlastic põlvetugi X-Force

105,16

90%

7011155

Kohaldatav Sporlastic põlvetugi Genustabil IMMOB-SCHIENE

105,16

90%

7009196

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic ROM knee brace Version

105,16

90%

7009208

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENU-HIT GS

105,16

90%

7009219

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic SUPER-GENUPLUS

105,16

90%

7009220

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic SPORLASTIC ROM 3/3

105,16

90%

7009231

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic SPORLASTIC ROM 2/3

105,16

90%

7009242

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic V-FORCE Knieorthese

105,16

90%

7009253

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0º 50 cm

105,16

90%

7009264

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20º 50 cm

105,16

90%

7009275

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0º 60 cm

105,16

90%

7009286

Kohaldatav põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20º 60 cm

105,16

90%

7009297

Kohaldatav Össur Nordic põlvetugi Trainer Powernet

105,16

90%

7009309

Kohaldatav DJO Global ACL põlveortoos 11-160X

105,16

90%

7009310

Kohaldatav DJO Global Deluxe lukkudega põlvetugi 81-0758

105,16

90%

7009321

Kohaldatav DJO Global Reddie™ põlveortoos 79-8239

105,16

90%

7009332

Kohaldatav DJO Global Tru-Pull™ põlveortoos 11-0260X

105,16

90%

7009343

Kohaldatav DJO Global Patella ortoos 79-8032X

105,16

90%

7009354

Kohaldatav DJO Global Patella ortoos 08A

105,16

90%

7009365

Kohaldatav Mediroyal põlveortoos 8050

105,16

90%

7009376

Kohaldatav Mediroyal põlveortoos 8052

105,16

90%

7009387

Kohaldatav Mediroyal Patella ortoos 8054

105,16

90%

7009398

Kohaldatav Mediroyal põlveortoos Genum T3 EU04120

105,16

90%

7009400

Kohaldatav Mediroyal Genum T3 Liga X-ease põlveortoos EU04314

105,16

90%

7009466

Kohaldatav Mediroyal põlvetugi 4115

105,16

90%

7009477

Kohaldatav Mediroyal põlveortoos, termoplastist 87000

105,16

90%

7009499

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Tendon 8385

105,16

90%

7009501

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Chondro 8386

105,16

90%

7009512

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Combi 8387

105,16

90%

7009523

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma 8361

105,16

90%

7009534

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Basis 7151

105,16

90%

7009545

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Basis Open 7154

105,16

90%

7009556

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Patella 8364

105,16

90%

7009567

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Therma Fit 8354

105,16

90%

7009578

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Elastic Knee Support 2041

105,16

90%

7009589

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Carezza Patella Stabilizer 8360

105,16

90%

7009590

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Carezza 8358

105,16

90%

7009602

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Carezza, wrapparound 8362

105,16

90%

7009613

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Comfort 8255

105,16

90%

7009624

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Direxa 8356

105,16

90%

7009635

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Direxa, wraparound 8353

105,16

90%

7009646

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Genu Stable 7159

105,16

90%

7009657

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Knee Support Relieving Pad 7782

105,16

90%

7009668

Kohaldatav Otto Bock põlvetugi Knee X-Stable with Patellar Support 7781

105,16

90%

7009679

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi C7-004, Neoprene Knee Support w/ Spiral Stays

101,55

90%

7009680

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi C7-002, Neoprene Open Knee Brace w/ Hinge

101,55

90%

7009691

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi D7-008, Superior Airprene Knee Stabilizer

101,55

90%

7009703

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi D7-010, Superior Airprene Knee Brace w/ ROM Hinge

101,55

90%

7009714

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi D7-011, Superior Airprene Knee Brace with Hinge

101,55

90%

7007543

Kohaldatav Rehan Healthcare põlvetugi, A7-025 Active Elastic Gel Pad Knee Stabilizer

101,55

90%

7001525

AS Gadox valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7001626

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7009422

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav Defiance põlveortoos 11-7422X

327,75

90%

7009433

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav Armor põlveortoos 11-144X

327,75

90%

7009444

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav FullForce põlveortoos 11-322X

327,75

90%

7009455

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav 4Titude põlveortoos 11-083X

327,75

90%

7001716

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7009488

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

327,75

90%

7002357

OÜ Tervise Abi valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7003673

OÜ Jalaexpert valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7004315

OÜ Rehabilitatsiooniabi funksionaalne põlveortoos kinnitusega

327,75

90%

7007554

Itbit Medical OÜ valmistatav põlvetugi Unloader One Custom

325,00

90%

7013191

Kohaldatav Orliman põlveortoos Rodisil art. 8104

101,55

90%

7013214

Kohaldatav Orliman põlveortoos Rodisil art. 8106

101,55

90%

7013315

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7013326

Kohaldatav Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1180

95,00

90%

7013337

Kohaldatav Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1181

95,00

90%

7013348

Kohaldatav Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1182

95,00

90%

7013359

Kohaldatav Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1184

95,00

90%

7015621

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7015799

Kohaldatav Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7112

105,16

90%

7015801

Kohaldatav Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex art. 7104

105,16

90%

7015812

Kohaldatav Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex art. 7104-A

105,16

90%

7015823

Valmistatav põlvetugi, nurga fikseerimisega, art 6112

105,16

90%

7015834

Valmistatav põlvetugi, nurga fikseerimisega, art 7112

105,16

90%

7013236

Kohaldatav nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104

105,16

90%

7013247

Kohaldatav nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104-A

105,16

90%

7013258

Kohaldatav nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6112

105,16

90%

7013270

Valmistatav Orliman põlvetugi nurga fikseerimisega, art. 94250

325,00

90%

7016565

Reh4Mat Slawomir Wronski reguleeritava nurgaga laste põlveortoos AM-DOSK-Z/1R

101,00

90%

7016576

Reh4Mat Slawomir Wronski eest avatav reguleeritava nurgaga laste põlveortoos AM-DOSK-O/1R

101,00

90%

7016587

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega laste põlveortoos AM-DOSK-Z/S-A

101,00

90%

7016598

Reh4Mat Slawomir Wronski põlveortoos AM-TUD-KD

101,00

90%

7016600

Reh4Mat Slawomir Wronski jäiga küljetoestusega põlveortoos AM-OSK-Z/2

101,00

90%

7016611

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega põlveortoos AM-OSK-Z/S-P

101,00

90%

7016622

Reh4Mat Slawomir Wronski patella tugi AS-KX-04

101,00

90%

7016633

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega põlveortoos AS-SK/A

101,00

90%

7016644

Össur International valmistatav põlveortoos CTI Custom Knee

327,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase põlveortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala põlveortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala põlveortoosi eest.

§ 51.   Esmased varased jalaortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005705

Kohaldatav Orliman kogujalaortoos Walker lastele OP1191

71,06

90%

7009893

Kohaldatav Mediroyal kogujalaortoos (tugiaparaat) KB2040-00

272,55

90%

7009905

Kohaldatav Mediroyal kogujalaortoos 4105

272,55

90%

7009972

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, low 50S11-1

272,55

90%

7009983

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, low 50S14-1

272,55

90%

7009994

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, high 50S10-1

272,55

90%

7010008

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, high 50S12-1

272,55

90%

7010019

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil ROM Walker 50S15-1

272,55

90%

7010020

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable 8357

272,55

90%

7010031

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable, wraparound 8367

272,55

90%

7010042

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long 8359

272,55

90%

7010053

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long, wraparound 8368

272,55

90%

7010064

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Neurexa 8165

272,55

90%

7010075

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil 8060

272,55

90%

7010086

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario 8065

272,55

90%

7010097

Kohaldatav Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario T 8066

272,55

90%

7007565

Kohaldatav Rehan kogujalaortoos, O7-001 Pull-Lock ROM Splint

262,68

90%

7007576

Kohaldatav Rehan kogujalaortoos, O7-002 ROM Splint

262,68

90%

7007587

Kohaldatav Rehan kogujalaortoos, O9-012 Ankle Walker with Pull-Lock ROM

262,68

90%

7011177

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Medi Achimed/Levamed

71,06

90%

7011188

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Medi ROM Walker Control

71,06

90%

7011199

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Medi M.step

71,06

90%

7011201

Kohaldatav Thuasne korrigeeriv jalatugi Dynastab

71,06

90%

7011212

Kohaldatav Thuasne korrigeeriv jalatugi Ligastrap IMMO

71,06

90%

7011223

Kohaldatav Thuasne korrigeeriv jalatugi Walker Comtrol ROM

71,06

90%

7011234

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic SWEDE-O-UNIVERSAL

71,06

90%

7011267

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sprlastic ACHILLO-HIT

71,06

90%

7009747

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic FIBULO-TAPE

71,06

90%

7009758

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic ARTHROFIX

71,06

90%

7009769

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Sporlastic Neurodyn Comfort

71,06

90%

7009781

DJO Global Plantar Fasciitis öölahas 79-9772X

71,06

90%

7009792

DJO Global Dorsiwedge™ öölahas 79-8140X

71,06

90%

7009804

Schein Orthopädie Hallux Valgus saabas 322047

71,06

90%

7009815

DJO Global MaxTrax™ Air Rom 79-9543X

71,06

90%

7009826

DJO Global Aircast SP walker (lühike õhuga) 01A

71,06

90%

7009837

DJO Global Aircast FP walker (pikk õhuga) 01F

71,06

90%

7009848

DJO Global MaxTrax™ Rom Walker (pikk, õhuga, reguleeritava nurgaga) 11-138X

71,06

90%

7009859

DJO Global Aircast A60 hüppeliigesetugi 02T

71,06

90%

7009860

Operatsioonijärgne DJO Global jalaortoos 79-7228X

71,06

90%

7009871

Kohaldatav Mediband korrigeeriv jalatugi Swede-O Tarsal Lok™ 511X

71,06

90%

7009916

Kohaldatav Mediroyal korrigeeriv jalatugi SL1202

71,06

90%

7009927

Kohaldatav Otto Bock fikseeriv jalatugi art. 50S20-1

71,06

90%

7009938

Kohaldatav Otto Bockkorrigeeriv jalatugi art. 50S1

71,06

90%

7009949

Kohaldatav Otto Bockkorrigeeriv jalatugi art. 28U9

71,06

90%

7010109

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Hallux Valgus Comfort 509

71,06

90%

7010110

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Hallux Valgus Combo Comfort 510

71,06

90%

7010121

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 502

71,06

90%

7010132

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 504

71,06

90%

7010143

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sensa 50S5

71,06

90%

7010154

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleoform 7175

71,06

90%

7010165

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Brace 7772

71,06

90%

7010176

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Active Ancle 7680

71,06

90%

7010187

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sprint 50S3

71,06

90%

7010198

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Force Ankle Brace Light 7774

71,06

90%

7010200

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo TriStep 50S8

71,06

90%

7010211

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Direxa Stirrup 50S9

71,06

90%

7010222

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Lace Up Ankle 7771

71,06

90%

7010233

Kohaldatav Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Receptor X-Stable 7761

71,06

90%

7007598

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-008 Walker

67,24

90%

7007600

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-009 Walker

67,24

90%

7007611

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-010 Ankle Walker

67,24

90%

7007622

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-011 Ankle Walker

67,24

90%

7007633

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-001 Ankle Brace

67,24

90%

7007644

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, D9-001 Airprene Ankle Supports

67,24

90%

7007655

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-001 Ankle brace w/ Adj. Lace

67,24

90%

7007666

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, B9-009 Lace Up Ankle Brace

67,24

90%

7007677

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-006 (vasak) Drop Foot Ortosis

67,24

90%

7007688

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, O9-007 (parem) Drop Foot Ortosis

67,24

90%

7007699

Kohaldatav Rehan korrigeeriv jalatugi, A9-017 Active Elastic Gel Pad Ankle Support

67,24

90%

7001536

AS Gadox valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7001569

AS Gadox valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7001637

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav kogujalaortoos

583,05

90%

7001660

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7009882

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav ToeOff ortoos 28405

151,80

90%

7001727

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7001750

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi, ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

151,80

90%

7009950

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav hüppeliigese jalaortoos, dünaamiline mooduliga – DIRAME

151,80

90%

7009961

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi lastele, ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

151,80

90%

7002368

OÜ Tervise Abi valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7002391

OÜ Tervise Abi valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7004472

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav dünaamiline kogujalaortoos

583,05

90%

7004304

OÜ Rehabilitatsiooniabi hüppeliigest fikseeriv ortoos kinnitusega

151,80

90%

7003516

OÜ Jalaexpert valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7004360

OÜ Jalaexpert valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7007701

Itbit Medical OÜ valmistatav kogujalaortoos CTI Custom

579,00

90%

7007712

Itbit Medical OÜ valmistatav korrigeeriv jalatugi AFO Dynamic Custom

150,00

90%

7013360

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobiplus, EST-090

71,06

90%

7013371

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Orliman, TOB-500

67,24

90%

7013382

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobisil, art. 8401

71,06

90%

7013416

Valmistatav kogujalaortoos, Orliman, art. 94261

450

90%

7013483

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

580,00

90%

7013506

Kohaldatav Orliman jalatugi lastele, art. OP1190

69,00

90%

7015508

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7015531

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav kogujalaortoos

583,05

90%

7015542

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7013494

Jalakabinet OÜ poolt valmistatav korrigeeriv jalatugi, Orliman, art. EST-088

272,55

90%

7013449

Kohaldatav kogujalaortoos Orliman, ROM Walker EST-086

272,55

90%

7013461

Kohaldatav kogujalaortoos, Orliman art. TP-2100

151,80

90%

7016385

Reh4Mat Slawomir Wronski laste hüppeliigese tugi AM-OSS-03

67,00

90%

7016396

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi U-SS-01

40,00

90%

7016408

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-02

67,00

90%

7016419

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-03

67,00

90%

7016420

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-07

67,00

90%

7016431

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-07

67,00

90%

7016442

Reh4Mat Slawomir Wronski kogujalaortoos AM-KD-AM/1R

262,00

90%

7016453

Reh4Mat Slawomir Wronski valmistatav kogujalaortoos AM-KDS-AM/2R-02

450,00

90%

7016464

Reh4Mat Slawomir Wronski Hallux valgus tugi AM-OP-02

40,00

90%

7016475

Reh4Mat Slawomir Wronski kogujalaortoos AM-KD-AM/1RE-ACL

262,00

90%

7016486

MDH Sp.zoo Hallux postoperatiivne saabas DRQI3P0LAX(01-06)P

67,00

90%

7016497

MDH Sp.zoo pneumaatiline kogujalaortoos Q62O11

150,00

90%

7016509

Össur International jalatugi Össur Foot-Up

71,00

90%

7016510

Össur International jalatugi Össur AFO Light

71,00

90%

7016521

Össur International jalatugi Össur Formfit

71,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala jalaortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala jalaortoosi eest.

§ 52.   Esmased varased selja- ja nimmepiirkonna ortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005518

Kohaldatav alaseljaortoos Orliman Sacroiliac belt SD102

103,00

90%

7011278

Kohaldatav tugikorsett Medi Lumbamed Stabil

104,89

90%

7011290

Kohaldatav tugikorsett Medi 4C

104,89

90%

7010244

Kohaldatav Medi tugikorsett protect Dorsofix

104,89

90%

7011313

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Dynacross Activity

104,89

90%

7011324

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Lombacross Activity

104,89

90%

7011335

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Lombax Dorso

104,89

90%

7011346

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Lombax H

104,89

90%

7010255

Kohaldatav Thuasne tugikorsett Lombax Activity

104,89

90%

7011357

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-SENSO

104,89

90%

7011368

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STRONG

104,89

90%

7011379

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STABIL

104,89

90%

7010266

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-AKTIV

104,89

90%

7010277

Kohaldatav tugikorsett Sporlastic Vertebradyn X-Strong

104,89

90%

7010288

Kohaldatav Sporlastic tugikorsett Spine-X

104,89

90%

7010299

Mediroyal seljaortoos lisarihmadega 8041

104,89

90%

7010301

Mediroyal seljaortoos EU300X

104,89

90%

7010312

Mediroyal Prolign Lumbaar ortoos 1350

104,89

90%

7010323

DJO Global Sacro-lumbaar ortoos lisarihmadega 79-8926X

104,89

90%

7010334

Mediroyal seljaortoos MR8830

104,89

90%

7010356

Mediroyal Ultralign™ TLSO korsett UPT1XXX

104,89

90%

7010378

Kohaldatav Mediroyal tugikorsett EU 3000

104,89

90%

7010389

Kohaldatav Mediroyal tugikorsett EU 3001

104,89

90%

7010390

Kohaldatav Mediroyal tugikorsett EU 3002

104,89

90%

7010402

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett art. 28R140

104,89

90%

7010435

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Herniaplast EQ Basic 1081

104,89

90%

7010446

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Therma 50R8

104,89

90%

7010457

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dorso Carezza Posture 50R49

104,89

90%

7010468

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza 50R40

104,89

90%

7010479

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi Anatomic 1035

104,89

90%

7010480

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa 50R50

104,89

90%

7010491

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa Women 50R51

104,89

90%

7010503

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza High 50R42

104,89

90%

7010514

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi Comfort 1055

104,89

90%

7010525

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa High 50R52

104,89

90%

7010536

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi Comfort Stable 1056

104,89

90%

7010547

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dorso Direxa Posture 50R59

104,89

90%

7010558

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ 1121

104,89

90%

7010569

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ Abdo Low 1124

104,89

90%

7010570

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ Abdo High 1125

104,89

90%

7010581

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Philadelphia Cervical Orthosis 50C40

104,89

90%

7010592

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi Eq Universal 9030

104,89

90%

7010604

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi EQ X 1069

104,89

90%

7010615

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi EQ SI 1079

104,89

90%

7010626

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi EQ High 1070

104,89

90%

7010637

Kohaldatav Otto Bock tugikorsett Dosi EQ X Stabil 1064

104,89

90%

7007723

Kohaldatav tugikorsett, A5-004 Ind. Back Support

99,35

90%

7007734

Kohaldatav tugikorsett, A5-005 Ventilative Back Support

99,35

90%

7007745

Kohaldatav tugikorsett, A5-067 Breathable Lumbar Support w/ 6 stays

99,35

90%

7007756

Kohaldatav tugikorsett, B5-018 Elastic Loop Back Support w/ 4 stays

99,35

90%

7007767

Kohaldatav tugikorsett, B5-019 Elastic Loop Lumbar Support w/ 4 stays

99,35

90%

7007778

Kohaldatav tugikorsett, B5-029 Lumbar Support

99,35

90%

7007789

Kohaldatav tugikorsett, A5-065 Comfort Back Support

99,35

90%

7007790

Kohaldatav tugikorsett, B5-017 Elastic Loop Binder

99,35

90%

7007802

Kohaldatav tugikorsett, B2-001 Ventilative Vertebra Brace

99,35

90%

7001558

AS Gadox valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7001659

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7001749

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett termoplastist, toestav

476,10

90%

7010413

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett termoplastist, toestav – CENTRI

476,10

90%

7010424

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett, elastne

476,10

90%

7002380

OÜ Tervise Abi valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7004045

OÜ Rehabilitatsiooniabi individuaalselt valmistatav nimme-ristluu osa toetav tugikorsett

476,10

90%

7004405

OÜ Jalaexpert valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7007813

Itbit Medical OÜ valmistatav tugikorsett Lumbar Custom

455,00

90%

7013090

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. LTG-285

104,89

90%

7013102

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. LTG-275

104,89

90%

7013113

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-305

104,89

90%

7013124

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-375

104,89

90%

7013135

Kohaldatav seljaortoos, Orliman Immobilisers, art. IC-30

99,35

90%

7013146

Valmistatav seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-320

390,00

90%

7013157

Valmistatav seljaortoos Orliman, Dorso Evotec art. EV-303

455,00

90%

7013168

Valmistatav seljaortoos Orliman, JEWETT art. J001

476,10

90%

7013179

Valmistatav seljaortoos Orliman, Lumbitron art. LT-280

104,89

90%

7013180

Valmistatav seljaortoos Orliman, Lumbitron art. LT-290

104,89

90%

7016701

Reh4Mat Slawomir Wronski laste seljaortoos AR-SO-01

99,00

90%

7016712

Reh4Mat Slawomir Wronski laste seljaortoos AM-WSP-01

99,00

90%

7016723

Reh4Mat Slawomir Wronski laste seljaortoos AM-PES-02

99,00

90%

7016734

Reh4Mat Slawomir Wronski laste seljaortoos AM-WSP-06

99,00

90%

7016745

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-02

99,00

90%

7016756

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-06

99,00

90%

7016767

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-06

99,00

90%

7016778

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-GJ-01

99,00

90%

7016789

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-01

99,00

90%

7016790

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-02

99,00

90%

7016802

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-03

99,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 53.   Esmased varased kaelaortoosid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kaelaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014417

Traumajärgne Orliman kaelaortoos art. CC2106

29,00

90%

7014428

Traumajärgne Orliman kaelaortoos art. CC2108

29,00

90%

7014439

Traumajärgne Orliman kaelaortoos art. CC2109

29,00

90%

7014440

Traumajärgne Orliman kaelaortoos art. CC2111

29,00

90%

7014451

Traumajärgne Orliman kaelaortoos Philadelphia, art. CC2503 (8,3 cm)

45,00

90%

7014462

Traumajärgne Orliman kaelaortoos Philadelphia, art. CC2508(10,8 cm)

45,00

90%

7015968

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega art CC2206

29,00

90%

7015979

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega art CC2208

29,00

90%

7015980

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega art CC2209

29,00

90%

7015991

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega art CC2211

29,00

90%

7016813

Timago International kaelatugi TGO-CKPH 103

40,00

90%

7016824

Timago International kaelatugi TGO-CKS 101

18,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase kaelaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kolme kuu jooksul pärast traumat või operatsiooni.

§ 54.   Esmased varased puusa- ja jalaproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001198

AS Gadox sääreprotees

745,20

90%

7001200

AS Gadox reieprotees

1238,55

90%

7001211

AS Gadox puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001244

AS Gadox põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7001312

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sääreprotees

745,20

90%

7001323

Eesti Ortoosikeskuse OÜ reieprotees

1238,55

90%

7001334

Eesti Ortoosikeskuse OÜ puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001367

Eesti Ortoosikeskuse OÜ põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7001435

OÜ Ortopeediakeskus sääreprotees

745,20

90%

7001446

OÜ Ortopeediakeskus reieprotees

1238,55

90%

7001457

OÜ Ortopeediakeskus puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001480

OÜ Ortopeediakeskus põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7004180

OÜ Rehabilitatsiooniabi sääreprotees lamineeritud hülsiga

745,20

90%

7003460

OÜ Rehabilitatsiooniabi reieprotees lamineeritud hülsiga

1238,55

90%

7004416

OÜ Rehabilitatsiooniabi puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7003606

OÜ Rehabilitatsiooniabi põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7004102

OÜ Jalaexpert sääreprotees

745,20

90%

7004720

OÜ Jalaexpert reieprotees

1238,55

90%

7004450

OÜ Jalaexpert puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7004551

OÜ Jalaexpert põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7015687

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sääreprotees

745,20

90%

7015654

AS Ida-Tallinna Keskhaigla reieprotees

1238,55

90%

7015609

AS Ida-Tallinna Keskhaigla puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7015610

AS Ida-Tallinna Keskhaigla põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase puusa- ja jalaproteesi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest.

§ 55.   Esmased varased õla- ja käeproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001154

AS Gadox randmeliigese eksartikulatsioonijärgneprotees

451,95

90%

7001165

AS Gadox küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001176

AS Gadox küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001187

AS Gadox õlavarreprotees

634,80

90%

7001277

Eesti Ortoosikeskuse OÜ randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7001288

Eesti Ortoosikeskuse OÜ küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001299

Eesti Ortoosikeskuse OÜ küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001301

Eesti Ortoosikeskuse OÜ õlavarreprotees

634,80

90%

7001390

OÜ Ortopeediakeskus randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7001402

OÜ Ortopeediakeskus küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001413

OÜ Ortopeediakeskus küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001424

OÜ Ortopeediakeskus õlavarreprotees

634,80

90%

7003594

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7004371

OÜ Rehabilitatsiooniabi küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7003392

OÜ Rehabilitatsiooniabi küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7003729

OÜ Rehabilitatsiooniabi õlavarreprotees (kosmeetiline)

634,80

90%

7003820

OÜ Jalaexpert randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7003718

OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7003527

OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7004652

OÜ Jalaexpert õlavarreprotees

634,80

90%

7015575

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7015586

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7015632

AS Ida-Tallinna Keskhaigla randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7015700

AS Ida-Tallinna Keskhaigla õlavarreprotees

634,80

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase õla- ja käeproteesi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest.

§ 56.   Esmased varased sõrmeproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001143

AS Gadox sõrmeprotees

31,05

90%

7001266

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sõrmeprotees

31,05

90%

7001389

OÜ Ortopeediakeskus sõrmeprotees

31,05

90%

7004270

OÜ Rehabilitatsiooniabi sõrmeprotees

31,05

90%

7003325

OÜ Jalaexpert sõrmeprotees

31,05

90%

7015676

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sõrmeprotees

31,05

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase sõrmeproteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) kuni 5 parema käe sõrmeproteesi eest;
  2) kuni 5 vasaku käe sõrmeproteesi eest.

§ 57.   Esmased varased käimisraamid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate käimisraamide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001378

Eesti Ortoosikeskuse OÜ käimisraam Argo

3381,01

90%

7001491

OÜ Ortopeediakeskus käimisraam Argo

3381,01

90%

7004449

OÜ Rehabilitatsiooniabi käimisraam Argo

3381,01

90%

7004281

OÜ Jalaexpert käimisraam Argo

3381,01

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase käimisraami eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 58.   Esmased varased proteesi kordushülsid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001222

AS Gadox sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

7001233

AS Gadox reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7001345

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

7001356

Eesti Ortoosikeskuse OÜ reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7001468

OÜ Ortopeediakeskus sääreproteesi kordushülss

462,30

90%

7001479

OÜ Ortopeediakeskus reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7004663

OÜ Rehabilitatsiooniabi sääreproteesi kordushülss, lamineeritud

462,30

90%

7003617

OÜ Rehabilitatsiooniabi reieproteesi kordushülss, lamineeritud

614,10

90%

7003976

OÜ Jalaexpert sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

7003213

OÜ Jalaexpert reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7015665

AS Ida-Tallinna Keskhaigla reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7015698

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sääreproteesi kordushülss

462,30

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse üheksa kuu jooksul pärast operatsiooni järgmises ulatuses:
  1) kuni kaks korda parema kehapoole sääre- või reieproteesi kordushülsi eest;
  2) kuni kaks korda vasaku kehapoole sääre- või reieproteesi kordushülsi eest.

§ 59.   Ravikontaktläätsed

  (1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000861

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft

198,77

90%

7000850

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex

79,61

90%

7000849

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP

79,61

90%

7000816

Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson

19,91

90%

7000827

Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

141,32

90%

7000838

Kontaktlääts PMMA Keratoconus

101,18

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  2) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 48 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas;
  3) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  4) keratopaatia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas.

§ 60.   Põletushaigete surverõivad

  (1) Põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000793

Kehakate: varrukatega

106,15

90%

7000872

Kehakate: varrukateta

91,56

90%

7000883

Särk: varrukatega

84,59

90%

7000894

Särk: lühikeste varrukatega

75,97

90%

7000906

Särk: varrukateta

57,39

90%

7000917

Rinnakutugi

51,75

90%

7000928

Korsett

26,54

90%

7000939

Pikad püksid

76,30

90%

7000940

„Jalgratturi püksid”

62,36

90%

7000951

Sukk: vöökinnitusega

61,04

90%

7000962

Sukk

42,80

90%

7000973

Põlvik

29,86

90%

7000984

Sokk

25,87

90%

7000995

Varrukas: pikk

28,20

90%

7001008

Varrukas: lühike

20,57

90%

7001019

Varrukas: rindkere kinnitusega

45,12

90%

7001020

Säär: lühike

20,57

90%

7001031

Säär: pikk

38,15

90%

7001042

Säär: vöökinnitusega

61,37

90%

7001053

Sõrmkinnas

48,43

90%

7001064

Poolkinnas

21,23

90%

7001075

Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni

55,07

90%

7001086

Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni

33,51

90%

7001097

Näomask: kinnine

53,08

90%

7001109

Näomask: avatud

34,37

90%

7001110

Lõua-kaela tugiside

32,84

90%

7001121

Survepael

7,63

90%

7001132

Rühiparandaja

18,89

90%

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhind on üle 12-aastase kindlustatud isiku sama nimetusega kordussurverõiva korral 10% madalam.

  (3) Lõikes 1 sätestatud piirhind on alla 12-aastase kindlustatud isiku esimese surverõiva korral 10% madalam ja sama nimetusega kordussurverõiva piirhind esimese surverõiva piirhinnast veel 10% madalam.

  (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
  1) põletusjärgsete armide raviks;
  2) sügavate põletushaavade korral nahasiirdamisoperatsioonijärgseks raviks;
  3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle kolme nädala;
  4) korrigeerivate operatsioonide järel põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodil (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 61.   Vahemahutid

  (1) Vahemahutite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000771

Babyhaler®

20,53

90%

7000782

Volumatic®

5,99

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele lapsele kahe Babyhaler®’i eest;
  2) 4–10-aastasele lapsele ühe Volumatic®’u eest kalendriaastas.

§ 62.   Ühekordsed põiekateetrid

  (1) Ühekordsete libiainega katmata põiekateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014619

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH6 Ø 2.00 mm, 38cm

0,23

90%

7014620

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH8 Ø 2.66 mm, 38cm

0,23

90%

7014631

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH10 Ø 3.33 mm, 38cm

0,23

90%

7014642

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH12 Ø 4.00 mm, 38cm

0,23

90%

7014653

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH14 Ø 4.66 mm, 38cm

0,23

90%

7014664

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH16 Ø 5.33 mm, 38cm

0,23

90%

7014675

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH18 Ø 6.00 mm, 38cm

0,23

90%

7014686

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH20 Ø 6.66 mm, 38cm

0,23

90%

7014697

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH22 Ø 7.33 mm, 38cm

0,23

90%

7014709

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH24 Ø 8.00 mm, 38cm

0,23

90%

7014710

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH6 Ø 2.00 mm, 23cm

0,23

90%

7014721

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH8 Ø 2.66 mm, 23cm

0,23

90%

7014732

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH10 Ø 3.33 mm, 23cm

0,23

90%

7014743

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH12 Ø 4.00 mm, 23cm

0,23

90%

7014754

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH14 Ø 4.66 mm, 23cm

0,23

90%

7014765

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH16 Ø 5.33 mm, 23cm

0,23

90%

7014776

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH10

0,35

90%

7014787

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH12

0,35

90%

7017397

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH14

0,35

90%

7014798

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH16

0,35

90%

7014800

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH18

0,35

90%

7014811

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH06

0,30

90%

7014822

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH08

0,30

90%

7014833

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH10

0,30

90%

7014844

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH12

0,30

90%

7014855

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH14

0,30

90%

7014866

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH16

0,30

90%

7014877

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH18

0,30

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule, kellel on kusepõie funktsiooni häired, vajaliku ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuue kuu jooksul kuni 650 kateetri eest;
  2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral kuue kuu jooksul pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni kuni 350 kateetri eest;
  3) ureetra striktuuride korral kuue kuu jooksul pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil kuni 30 kateetri eest;
  4) mujal klassifitseerimata neuropaatilise kusepõiepidamatuse (RHK 10 diagnoosikood N31.0) korral kuni 1000 põiekateetri eest kalendripoolaastas.

§ 63.   Insuliinipumbad

  (1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003639

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-754

1972,00

50%

7003965

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-554

1972,00

50%

7010648

Insuliinipump Paradigm MMT-715

1035,50

90%

7010659

Insuliinipump Paradigm MMT-515

1035,50

90%

  (2) Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;
  2) 5–18-aastasele isikule, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest 5 kalendriaasta jooksul.

§ 64.   Insuliinipumba infusioonivahendid

  (1) Insuliinipumba infusioonivahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002199

Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk

146,73

90%

7002201

Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk

146,73

90%

7002212

Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk

146,73

90%

7002739

Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk

127,48

90%

7002740

Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk

127,48

90%

7002751

Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk

127,48

90%

7002762

Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk

127,48

90%

7011403

Accu-Chek FlexLink I 6 mm / 60 cm infusioonivahendid N10

141,33

90%

7011425

Accu-Chek FlexLink I 8 mm / 60 cm infusioonivahendid N10

141,33

90%

7011470

Accu-Chek FlexLink 6 mm kanüülid N10

86,99

90%

7011481

Accu-Chek FlexLink 8 mm kanüülid N10

86,99

90%

7011492

Accu-Chek FlexLink 10 mm kanüülid N10

86,99

90%

7005440

Silhouette MMT-368 infusioonikomplekt (13mm/45cm) 10 tk

100,28

90%

7005451

Silhouette MMT-377 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005462

Silhouette MMT-381 infusioonikomplekt (13mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

7005473

Silhouette MMT-382 infusioonikomplekt (13mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005484

Silhouette MMT-383 infusioonikomplekt (13mm/80cm) 10 tk

100,28

90%

7005844

Silhouette MMT-384 infusioonikomplekt (17mm/80cm) 10 tk

100,28

90%

7005877

Silhouette MMT-378 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

7005013

Silhouette MMT-371 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005529

Silhouette MMT-373 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

7005776

Sure-T MMT-862 infusioonikomplekt (6mm/45cm) 10 tk

86,75

90%

7005541

Sure-T MMT-864 infusioonikomplekt (6mm/60cm) 10 tk

86,75

90%

7005552

Sure-T MMT-866 infusioonikomplekt (6mm/80cm) 10 tk

86,75

90%

7005563

Sure-T MMT-874 infusioonikomplekt (8mm/60cm) 10 tk

86,75

90%

7005530

Sure-T MMT-876 infusioonikomplekt (8mm/80cm) 10 tk

86,75

90%

7005787

Sure-T MMT-884 infusioonikomplekt (10mm/60cm) 10 tk

86,75

90%

7005596

Sure-T MMT-886 infusioonikomplekt (10mm/80cm) 10 tk

86,75

90%

7005608

Sure-T MMT-863 infusioonikomplekt (29G/6mm/60cm) 10 tk

86,75

90%

7005619

Sure-T MMT-865 infusioonikomplekt (29G/6mm/80cm) 10 tk

86,75

90%

7005620

Sure-T MMT-873 infusioonikomplekt (29G/8mm/60cm) 10 tk

86,75

90%

7005631

Sure-T MMT-875 infusioonikomplekt (29G/8mm/80cm) 10 tk

86,75

90%

7005642

Sure-T MMT-883 infusioonikomplekt (29G/10mm/60cm) 10 tk

86,75

90%

7005653

Sure-T MMT-885 infusioonikomplekt (29G/10mm/80cm) 10 tk

86,75

90%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set ja Silhouette eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

  (4) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

§ 65.   Insuliinipumba reservuaarid

  (1) Insuliinipumba reservuaaride kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002223

MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk

34,05

90%

7002773

Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml

28,91

90%

7002784

Reservuaar MMT-332/A 3 ml

28,91

90%

7002830

Accu-Chek insuliinipumba reservuaar 25 tk

71,13

90%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 100 reservuaari eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 75 Accu-Chek Spirit insuliinipumba reservuaari eest kalendriaastas.

§ 66.   Insuliinipumba saatja komplekt

  (1) Insuliinipumba saatja komplekti kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003139

MiniLink saatja komplekt

420,00

50%

  (2) Haigekassa võtab üle ühe insuliinipumba saatja komplekti eest tasu maksmise kohustuse 2 kalendriaasta jooksul ühe kindlustatud isiku kohta, kes § 63 lõikes 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

§ 67.   Insuliinipumba glükoosisensorid kuni 4-aastastele lastele

  (1) Insuliinipumba glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005428

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008A 5 tk

233,08

90%

7005439

Glükoosisensor Enlite MMT-7008B

46,60

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kuni 48 glükoosisensori eest tasu maksmise kohustuse kalendriaastas ühe kuni 4-aastase lapse (kaasa arvatud) kohta, kes kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

§ 68.   Insuliinipumba glükoosisensorid 5–18-aastastele lastele

  (1) Insuliinipumba glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005428

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008A 5 tk

233,08

50%

7005439

Glükoosisensor Enlite MMT-7008B

46,60

50%

  (2) Haigekassa võtab üle kuni 48 glükoosisensori eest tasu maksmise kohustuse kalendriaastas ühe 5–18-aastase lapse kohta, kes § 63 lõikes 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

§ 69.   Haavaplaastrid ja haavasidemed venoossete haavade raviks

  (1) Venoossete haavade raviks mõeldud spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005743

Askina® Foam 20 × 20 cm

8,09

50%

7005158

Askina® Foam 10 × 20 cm

4,46

50%

7005361

Biatain Non-Adhesive 10 × 10 cm

2,23

50%

7005327

Biatain Non-Adhesive 15 × 15 cm

5,02

50%

7005147

Askina® Foam 10 × 10 cm

2,23

50%

7004540

Suprasorb P haavapadi 10 × 10 cm mittekleepuv

2,23

50%

7003369

Suprasorb P haavapadi 15 × 15 cm mittekleepuv

5,02

50%

7004089

Suprasorb P haavapadi 15 × 20 cm mittekleepuv

6,69

50%

7003662

Suprasorb P haavapadi 7,5 × 7,5 cm mittekleepuv*

1,33

50%

7003987

Suprasorb P haavapadi 5 × 5 cm mittekleepuv*

0,78

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina Foam 10 × 20 cm) piirhind, milleks on 4,46 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0223 eurot.

  (2) Venoossete haavade raviks mõeldud silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8008453

Mepilex XT 10 × 20 cm N5*

41,38

50%

8006128

Mepilex XT 15 ×15 cm N5*

51,14

50%

8004649

Mepilex XT 20 × 20 cm N5*

80,48

50%

8008462

Mepilex XT 10 × 10 cm N5*

22,56

50%

7003853

Mepilex Lite 10 × 10 cm N5*

17,64

50%

7004573

Askina Dressil 20 × 20 cm*

13,89

50%

7004775

Mepilex Lite 15 × 15 cm N5*

39,07

50%

7003921

Askina Dressil 10 × 10 cm

3,47

50%

7006362

Mepilex 20 × 20 cm N5

69,40

50%

7004696

Mepilex 15 × 15 cm N5*

39,07

50%

7004258

Mepilex 10 × 10 cm N5*

17,36

50%

7003909

Askina Dressil 15 × 15 cm

7,81

50%

7004157

Askina Dressil 10 × 20 cm*

6,95

50%

7006351

Mepilex 10 × 20 cm N5

34,70

50%

7006429

Mepilex Transfer 20 × 50 cm N2*

69,50

50%

7006418

Mepilex Lite 20 × 50 cm N2*

69,50

50%

7003224

Mepilex Transfer 15 × 20 cm N5*

63,15

50%

7004607

Mepilex Lite 6 × 8,5 cm N5*

12,39

50%

7003875

Askina Dressil 5 × 7 cm*

1,22

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepilex 20 × 20 cm N5) piirhind, milleks on 69,40 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0347 eurot.

  (3) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005041

Advazorb Border 12,5 × 12,5 cm N10*

51,64

50%

8004256

Advazorb Border Lite 12,5 × 12,5 cm N10*

45,19

50%

8002773

Advazorb Border 20 × 20 cm N10*

92,80

50%

7004225

Mepilex Border 15 × 15 cm N5*

38,75

50%

7004809

Mepilex Border 10 × 10 cm N5*

18,70

50%

7004214

Askina Dressil Border 10 × 10 cm*

3,44

50%

7004843

Askina Dressil Border 15 × 15 cm*

7,75

50%

7006373

Mepilex Border 15 × 20 cm N5*

51,67

50%

7006384

Mepilex Border 10 × 20 cm N5*

34,44

50%

7004067

Mepilex Border 7,5 × 7,5 cm N5*

11,47

50%

7004146

Askina Dressil Border 7,5 × 7,5 cm*

1,94

50%

7006227

Aquacel Foam vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10

86,77

50%

7012640

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 10 × 10 cm*

43,38

50%

7012651

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm*

54,23

50%

7012662

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 21 × 21 cm*

75,95

50%

7016127

Askina DresSil Border 6 × 6 cm haavapadja Ø 3 cm*

1,92

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Foam vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10) piirhind, milleks on 86,77 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,02833 eurot.

  (4) Venoossete haavade raviks mõeldud hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007992

HydroTac 12,5 × 12,5 cm N10

44,04

50%

7008005

HydroTac 15 × 15 cm N3

19,44

50%

7007981

HydroTac 10 × 20 cm N3

17,28

50%

7007970

HydroTac 10 × 10 cm N10

28,80

50%

7017375

Hydro Tac 10 × 10 cm N3

8,64

50%

  (5) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008016

HydroTac comfort 8 × 8 cm N10*

11,46

50%

7008027

HydroTac comfort 10 × 20 cm N10

33,25

50%

7008049

HydroTac comfort 15 × 20 cm N10

49,81

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroTac comfort 10 × 20 cm N10) piirhind, milleks on 33,25 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0166 eurot.

  (6) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005192

Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm

2,54

50%

7005226

Askina® Foam Cavity 2,5 × 40 cm

3,15

50%

7005237

Askina® Cavity Strips 2,5 × 40 cm

3,15

50%

7003448

Suprasorb X hydrobalance riba-haavaside 2 × 21 cm*

4,85

50%

7016138

Askina DresSil Heel 22 cm × 21,6 cm / 18,9 × 18,5 cm*

13,24

50%

7016969

Mepilex Border Heel 18,5 × 24 cm N5*

75,60

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina® Foam Cavity 2,5 × 40 cm) piirhind, milleks on 3,15 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,03150 eurot.

  (7) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste sakraalpiirkonna haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003404

Mepilex Border Sacrum 18 × 18 cm N5

40,82

50%

7006395

Mepilex Border Sacrum 15 × 15 cm N5*

31,61

50%

7006407

Mepilex Border Sacrum 23 × 23 cm N5*

74,31

50%

7006317

Askina Dressil Sacrum haavaside 16 cm × 17,5 cm / 13 cm × 14,5 cm*

7,13

50%

7003314

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 14 × 16 cm, sacrum

6,29

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 14 × 16 cm, sacrum) piirhind, milleks on 6,29 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,02808 eurot.

  (8) Venoossete haavade raviks mõeldud õhukeste hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003268

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20 × 20 cm, standard

5,61

50%

7005260

Comfeel Plus Ulcer 20 × 20 cm*

6,49

50%

7003257

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 15 × 15 cm, standard

3,65

50%

7003235

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 10 × 10 cm, standard

1,62

50%

7005800

Comfeel Plus Ulcer 10 × 10 cm*

1,72

50%

7005259

Comfeel Plus Ulcer 15 × 15 cm*

4,10

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 10 × 10 cm, standard) piirhind, milleks on 1,62 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0162 eurot.

  (9) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007947

Hydrosorb comfort 21,5 × 24 cm N3

35,61

50%

7007936

Hydrosorb comfort 12,5 × 12,5 cm N5

21,63

50%

7007925

Hydrosorb comfort 7,5 × 10 cm N5

10,38

50%

  (10) Venoossete haavade raviks mõeldud biosünteetiliste haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006328

Askina THINsite haavaside 10 × 10 cm

1,91

50%

7004764

Suprasorb X hydrobalance haavaside 14 × 20 cm

10,79

50%

7004685

Suprasorb X hydrobalance haavaside 9 × 9 cm*

4,21

50%

7004191

Suprasorb X hydrobalance haavaside 5 × 5 cm*

2,18

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb X hydrobalance haavaside 14 × 20 cm) piirhind, milleks on 10,79 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,03854 eurot.

  (11) Venoossete haavade raviks mõeldud kaltsiumalginaatsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004326

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm

2,20

50%

7004629

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 20 cm

4,80

50%

7007969

Sorbalgon 10 × 10 cm N3

7,20

50%

7005271

Biatain® Alginate 10 × 10 cm*

3,27

50%

7005282

Biatain® Alginate 15 × 15 cm*

7,10

50%

7003471

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 5 × 5 cm*

0,82

50%

7004731

Suprasorb A kaltsiumalginaat riba-haavaside 30 cm / 2 g

3,60

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 20 cm) piirhind, milleks on 4,80 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0240 eurot.

  (12) Venoossete haavade raviks mõeldud hüdrofiibersidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002953

Aquacel Extra 5 × 5 cm N10*

11,65

50%

7003033

Aquacel Extra 10 × 10 cm N10

39,64

50%

7003022

Aquacel Extra 15 × 15 cm N5

44,45

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Extra 10 × 10 cm N10) piirhind, milleks on 39,64 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0396 eurot.

  (13) Venoossete haavade raviks mõeldud superabsorbentide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006283

Askina Absorb+ haavaside 10 × 10 cm*

1,93

50%

7006294

Askina Absorb+ haavaside 10 × 20 cm*

3,85

50%

7006306

Askina Absorb+ haavaside 20 × 20 cm*

7,25

50%

7017027

Mextra Superabsorbent 10 × 10 cm N10*

21,06

50%

7017038

Mextra Superabsorbent 10 × 15 cm N10

24,78

50%

7017049

Mextra Superabsorbent 10 × 20 cm N10

33,05

50%

7017050

Mextra Superabsorbent 15 × 20 cm N10

49,57

50%

7017061

Mextra Superabsorbent 20 × 25 cm N10

81,79

50%

7017072

Mextra Superabsorbent 20 × 30 cm N10

99,14

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mextra Superabsorbent 20 × 30 cm N10) piirhind, milleks on 99,14 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,01652 eurot.

  (14) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003707

Askina Calgitrol Ag 20 × 20 cm

17,46

50%

7004012

Askina Calgitrol Ag 10 × 10 cm

4,89

50%

7004382

Askina Calgitrol Ag 15 × 15 cm

11,00

50%

7005372

Biatain AG Non-adhesive 15 × 15 cm*

13,82

50%

7004528

Mepilex Ag 15 × 15 cm N5*

76,39

50%

7003819

Mepilex Ag 10 × 10 cm N5*

40,01

50%

7016903

Mepilex Transfer Ag 20 × 50 cm N2*

150,42

50%

7016914

Mepilex Transfer Ag 7,5 × 8,5 cm N10*

75,21

50%

7016925

Mepilex Transfer Ag 10 × 12,5 cm N5*

55,05

50%

7016936

Mepilex Transfer Ag 15 × 20 cm N10*

295,58

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina Calgitrol Ag 10 × 10 cm) piirhind, milleks on 4,89 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0489 eurot.

  (15) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006452

Mepilex Border Ag 7,5 × 7,5 cm N5*

26,54

50%

7006463

Mepilex Border Ag 10 × 10 cm N5*

42,05

50%

7006474

Mepilex Border Ag 15 × 15 cm N5

86,49

50%

7006485

Mepilex Border Ag 15 × 20 cm N5*

124,10

50%

7006496

Mepilex Border Ag 10 × 20 cm N5*

82,73

50%

7006238

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 10 × 10 cm N10

44,50

50%

7006249

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm N10

69,53

50%

7006261

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10

136,25

50%

7006272

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 21 × 21 cm N5

98,12

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepilex Border Ag 15 × 15 cm N5) piirhind, milleks on 86,49 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,07688 eurot.

  (16) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006430

Mepilex Heel Ag 13 × 20 cm N5

94,76

50%

7006441

Mepilex Heel Ag 15 × 22 cm N5

106,80

50%

  (17) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006508

Mepilex Border Sacrum Ag 18 × 18 cm N5

99,28

50%

7006519

Mepilex Border Sacrum Ag 20 × 20 cm N5

122,60

50%

7006520

Mepilex Border Sacrum Ag 23 × 23 cm N5

150,42

50%

  (18) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate alginaathaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004865

Suprasorb A+Ag antimikroobnekaltsiumalginaat haavaside 10 × 20 cm

8,96

50%

7004124

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm

4,51

50%

7003808

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat riba-haavaside 30 cm / 2 g

6,77

50%

7005293

Biatain® Alginate Ag 10 × 10 cm*

5,16

50%

7004876

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 5 × 5 cm*

1,29

50%

7016970

Melgisorb Ag 5 × 5 cm N10*

18,05

50%

7016981

Melgisorb Ag 10 × 10 cm N10*

58,66

50%

7016992

Melgisorb Ag 15 × 15 cm N10*

115,82

50%

7017005

Melgisorb Ag 20 × 30 cm N5*

140,00

50%

7017016

Melgisorb Ag 3 × 44 cm N10*

79,72

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm) piirhind, milleks on 4,51 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0451 eurot.

  (19) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate eriomadustega haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004247

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 6,5 × 10 cm

3,11

50%

7003640

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 10 × 10 cm

4,14

50%

7003549

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 10 × 10 cm

4,78

50%

7004674

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 10 × 20 cm*

9,57

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 10 × 10 cm) piirhind, milleks on 4,78 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0478 eurot.

  (20) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate hüdrofiiber haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003011

Aquacel Extra Ag 5 × 5 cm N10 *

12,75

50%

7003088

Aquacel Extra Ag 10 × 10 cm N10

45,28

50%

7002986

Aquacel Extra Ag 15 × 15 cm N5 *

51,95

50%

7003044

Aquacel Extra Ag 20 × 30 cm N5

114,36

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Extra Ag 10 × 10 cm N10) piirhind, milleks on 45,28 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0453 eurot.

  (21) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat ja kaltsiumalginaati sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004427

Askina Calgitrol Thin 10 × 10 cm

4,69

50%

7004641

Askina Calgitrol Thin 15 × 15 cm

10,55

50%

7003943

Askina Calgitrol Thin 20 × 20 cm

16,69

50%

7006575

Askina Calgitrol Paste 15 g

8,30

50%

  (22) Venoossete haavade raviks mõeldud polüheksaniidiga immutatud haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8007196

HydroClean plus 5,5 cm N10 (endine nimetus TenderWet plus 5,5 cm N10)

41,06

50%

8003888

HydroClean plus 10 × 10 cm N10* (endine nimetus TenderWet plus 10 × 10 cm N10)

57,20

50%

8001659

HydroClean plus cavity 4 cm N10 (endine nimetus TenderWet plus cavity 4 cm N10)

28,73

50%

7003561

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 14 × 2 cm

16,01

50%

7004236

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 9 × 9 cm*

4,95

50%

7003550

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 5 × 5 cm*

2,51

50%

7003572

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance riba-haavaside 2 × 21 cm*

5,68

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 14 × 2 cm) piirhind, milleks on 16,01 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,05718 eurot.

  (23) Venoossete haavade raviks mõeldud silikoonvõrkude kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003752

Askina Silnet 10 × 7,5 cm

3,20

50%

7003695

Askina Silnet 10 × 18 cm

7,69

50%

7004584

Mepitel 5 × 7,5 cm N10*

20,54

50%

7004483

Mepitel 7,5 × 10 cm N10*

36,83

50%

7003415

Mepitel 10 × 18 cm N10

76,87

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepitel 10 × 18 cm, N10) piirhind, milleks on 76,87 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,04271 eurot.

  (24) Venoossete haavade raviks mõeldud haavakilede kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006531

Mepitel Film 6 × 7 cm N10*

12,96

50%

7006542

Mepitel Film 10 × 12 cm N10

33,36

50%

7006553

Mepitel Film 10 × 25 cm N10

69,49

50%

7006564

Mepitel Film 15 × 20 cm N10

72,20

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepitel Film 10 × 25 cm N10) piirhind, milleks on 69,49 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0278 eurot.

  (25) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004461

Suprasorb P haavapadi 7,5 × 7,5 cm kleepuv

1,32

50%

7003279

Suprasorb P haavapadi 10 × 10 cm kleepuv

2,35

50%

7003437

Suprasorb P haavapadi 15 × 15 cm kleepuv

5,29

50%

7003628

Suprasorb P haavapadi 15 × 20 cm kleepuv

7,05

50%

  (26) Venoossete haavade raviks mõeldud paksude hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002975

Granuflex 20 × 20 cm N5

52,46

50%

7002964

Granuflex 15 × 15 cm N10

58,82

50%

7003055

Granuflex 10 × 10 cm N10*

26,92

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex 20 × 20 cm N5) piirhind, milleks on 52,46 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0262 eurot.

  (27) Venoossete haavade raviks mõeldud tahkete hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007903

Hydrosorb 20 × 20 cm N3

19,47

50%

7007891

Hydrosorb 10 × 10 cm N5

8,11

50%

  (28) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002908

Granuflex Bordered 10 × 13 cm N5

31,55

50%

7002919

Granuflex Bordered 10 × 10 cm N5

24,20

50%

7003066

Granuflex Bordered 6 × 6 cm N5*

10,45

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex Bordered 10 × 13 cm N5) piirhind, milleks on 31,55 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0485 eurot.

  (29) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat ja polüamiidkiudu sisaldavate salvsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016093

Atrauman Ag 5 × 5 cm N10*

7,85

50%

7016105

Atrauman Ag 10 × 10 cm N10

17,00

50%

7016116

Atrauman Ag 10 × 20 cm N10

33,14

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Atrauman Ag 10 × 10 cm N10) piirhind, milleks on 17,00 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0170 eurot.

  (30) Venoossete haavade raviks mõeldud kombineeritud teiste omadustega haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8008145

Eclypse Adherent 20 × 30 cm N10

230,11

50%

  (31) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast venoosse haavandi diagnoosimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 10 venoosse jalahaavandi korral, kuni 24 haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta.

§ 70.   Haavaplaastrid ja haavasidemed diabeetiliste haavandite raviks

  (1) Diabeetiliste haavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 69 lõigetes 1–30.

  (2) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast diabeetilise haavandi diagnoosimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 10 diabeetilise jalahaavandi korral, kuni 28 haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta.

§ 71.   Haavaplaastrid ja haavasidemed lamatishaavandite raviks

  (1) Lamatishaavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 69 lõigetes 1–30.

  (2) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast lamatishaavandi diagnoosimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 12 lamatishaavandi korral, kuni 20 haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta.

§ 72.   Haavaplaastrid ja haavasidemed põletushaavade raviks

  (1) Põletushaavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 69 lõigetes 1–30.

  (2) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast põletushaava tekkimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 10 põletushaava korral, kuni 8 haavaplaastri või haavasideme eest iga haava kohta.

§ 73.   Haavaplaastrid ja haavasidemed kiiritusjärgsete haavade raviks

  (1) Kiiritusjärgsete haavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 69 lõigetes 1–30.

  (2) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast kiiritusjärgse haava tekkimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 3 kiiritusjärgse haava korral, kuni 8 haavaplaastri või haavasideme eest iga haava kohta.

§ 74.   Haavaplaastrid ja haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks

  (1) Haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär Epidermolysis bullosa raviks on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8008453

Mepilex XT 10 × 20 cm N5

41,38

90%

8006128

Mepilex XT 15 × 15 cm N5

51,14

90%

8004649

Mepilex XT 20 × 20 cm N5

80,48

90%

8008462

Mepilex XT 10 × 10 cm N5

22,56

90%

7004258

Mepilex 10 × 10 cm N5

17,36

90%

7004696

Mepilex 15 × 15 cm N5

39,07

90%

7004607

Mepilex Lite 6 × 8,5 cm N5

12,39

90%

7003853

Mepilex Lite 10 × 10 cm N5

17,64

90%

7004775

Mepilex Lite 15 × 15 cm N5

39,07

90%

7003224

Mepilex Transfer 15 × 20 cm N5

63,15

90%

7004191

Suprasorb X hydrobalance haavaside 5 × 5 cm

2,18

90%

7004685

Suprasorb X hydrobalance haavaside 9 × 9 cm

4,21

90%

7004764

Suprasorb X hydrobalance haavaside 14 × 20 cm

10,79

90%

7003448

Suprasorb X hydrobalance riba-haavaside 2 × 21 cm

4,85

90%

7003550

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 5 × 5 cm

2,51

90%

7004236

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 9 × 9 cm

4,95

90%

7003561

Suprasorb X + PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 14 × 2 cm

16,01

90%

7006351

Mepilex 10 × 20 cm N5

34,70

90%

7006362

Mepilex 20 × 20 cm N5

69,40

90%

7006418

Mepilex Lite 20 × 50 cm N2

69,50

90%

7006429

Mepilex Transfer 20 × 50 cm N2

69,50

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule Epidermolysis Bullosa raviks vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 1200 haavaplaastri või haavasideme eest kalendriaastas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud haavaplaastrite ja haavasidemete haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on § 69 lõigetes 2, 6, 10 ja 22 sätestatud piirhinnad.

§ 75.   Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005567

Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP

577,70

90%

7006159

CPAP seade REMstar Auto A-Flex System One 60 Series

550,45

90%

7016318

ResMed AirSense 10 AutoSet

577,70

90%

7016329

ResMed AirSense 10 AutoSet for Her

577,70

90%

  (2) Haigekassa võtab üle automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, üks kord viie kalendriaasta jooksul järgmistel tingimustel:
  1) alla 16-aastastel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia;
  2) 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

§ 76.   Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme sõõrmemaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7013089

Ninasõõrmemask Nuance suurus L

94,33

90%

7013078

Ninasõõrmemask Nuance suurus M

94,33

90%

7013067

Ninasõõrmemask Nuance suurus S

94,33

90%

7013056

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus L

94,33

90%

7013045

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M

94,33

90%

7013034

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus S

94,33

90%

7016284

ResMed AirFit P10 for Her sõõrmemask XSML-SML-MED

145,33

90%

7016251

ResMed AirFit P10 sõõrmemask suurus SML-MED-LGE

145,33

90%

7004506

Ninamask Swift LT (sõõrmemask) 25,5 × 48 × 6

145,33

90%

7004203

Ninamask Swift FX (sõõrmemask) 21 × 30 × 5

145,33

90%

  (2) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme ninamaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009665

Philips Respironics DreamWear ninamask*

129,71

90%

8004550

Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus M)

98,10

90%

8001549

Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus S)

98,10

90%

7004539

Ninamask Comfort Gel (S, M, L)

94,33

90%

7005811

EasyLife Nasal Mask

94,33

90%

7005967

TrueBlue Nasal Mask

94,33

90%

7005833

ComfortGel Blue Nasal

94,33

90%

7012998

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus XL

94,33

90%

7012987

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus S/M

94,33

90%

7012976

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus L

94,33

90%

7015373

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus XL

94,33

90%

7015362

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus L

94,33

90%

7015351

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus S/M

94,33

90%

7013023

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus P

94,33

90%

7013012

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus L

94,33

90%

7013001

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus S/M

94,33

90%

7005822

EasyLife Fitback*

112,27

90%

7004887

Ninamask Mirage FX 21 × 38 × 8,5*

136,25

90%

7004494

Ninamask Ultra Mirage II 21 × 35 × 10*

136,25

90%

7016240

ResMed AirFit N10 for Her ninamask suurus S*

136,25

90%

7016239

ResMed AirFit N10 ninamask suurus W*

136,25

90%

7016228

ResMed AirFit N10 ninamask suurus Std*

136,25

90%

7003831

Ninamask Mirage Micro 25,5 × 40 × 8*

145,33

90%

7004393

Ninamask Activa LT 25,5 × 40 × 8,5*

145,33

90%

7014013

Ninamask Swift FX Nano*

145,33

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus S)) piirhind, milleks on 98,10 eurot.

  (3) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme täisnäomaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009132

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus M)*

237,62

90%

8007141

Philips Respironics ComfortFull 2 täisnäomask (suurus L)

163,50

90%

8006180

Philips Respironics ComfortFull 2 täisnäomask (suurus S)

163,50

90%

8002463

Philips Respironics ComfortFull 2 täisnäomask (suurus M)

163,50

90%

8002086

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus L)*

237,62

90%

8002079

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus S)*

237,62

90%

7016374

Täisnäomask Amara Gel suurus L

226,69

90%

7016363

Täisnäomask Amara Gel suurus M

226,69

90%

7016352

Täisnäomask Amara Gel suurus S

226,69

90%

7016341

Täisnäomask Amara Gel suurus P

226,69

90%

7016217

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask M

226,70

90%

7016206

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask S

226,70

90%

7016194

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask XS

226,70

90%

7016183

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus L

226,70

90%

7016172

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus M

226,70

90%

7016161

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus S

226,70

90%

7014002

Täisnäomask Quatro Air

226,70

90%

7006148

Täisnäomask L Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006137

Täisnäomask M Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006126

Täisnäomask S Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006115

Täisnäomask S Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006104

Täisnäomask P Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7005103

FitLife Total Face Mask*

261,60

90%

7004179

Suu-ninamask ComfortGel Full (S, M, L)

226,70

90%

7004056

Täisnäomask Mirage Quattro 25 × 40 × 10

226,70

90%

7004034

Täisnäomask Quattro FX 27 × 44 × 10

226,70

90%

7003370

Mask Comfort Lite 2 komplekt*

242,67

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suu-ninamask ComfortGel Full (S, M, L)) piirhind, milleks on 226,70 eurot.

  (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maski eest tasu maksmise kohustuse üks kord kalendriaastas § 75 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

§ 77.   Kompressioontooted

  (1) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonvarrukate kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8006460

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2

123,00

90%

8004376

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1

123,00

90%

7017117

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas CG

134,00

90%

8007917

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2

123,00

90%

8003355

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1

123,00

90%

  (2) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonkinnaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009626

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2

160,00

90%

8004955

Jobst Elvarex Soft Seamless erimõõdus lamekoes meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1*

180,00

90%

8004062

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1

160,00

90%

8003641

Jobst Elvarex Soft Seamless erimõõdus lamekoes meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2*

180,00

90%

8003332

Jobst Elvarex Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2*

176,00

90%

8001897

Jobst Elvarex Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1*

176,00

90%

7017128

VenoTrain curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas AC1

158,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1) piirhind, milleks on 160,00 eurot.

  (3) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpõlvikute kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009900

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL4*

150,00

90%

8009768

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL4*

155,00

90%

8009291

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1

130,00

90%

8009097

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL2

130,00

90%

8008734

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL4 super*

155,00

90%

8007827

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3 forte*

140,00

90%

8007683

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3*

140,00

90%

8006116

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3 forte*

145,00

90%

8006113

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

135,00

90%

8005732

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1

130,00

90%

8005323

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL4 super*

150,00

90%

8005207

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3*

145,00

90%

8004487

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3 forte*

140,00

90%

8004413

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL2

130,00

90%

8003564

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3*

140,00

90%

8002246

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

135,00

90%

8002183

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

135,00

90%

8001475

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3*

145,00

90%

8001445

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

135,00

90%

8001270

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3 forte*

145,00

90%

7017139

VenoTrain curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik AD (avatud varvas)

123,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1) piirhind, milleks on 130,00 eurot.

  (4) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonsukkade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009320

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3 forte*

200,00

90%

8009181

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3 forte*

205,00

90%

8008377

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3 forte*

205,00

90%

8008352

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

195,00

90%

8008083

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

195,00

90%

8007708

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL4 super*

215,00

90%

8006988

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL4 super*

210,00

90%

8006387

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3*

205,00

90%

8006282

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3*

205,00

90%

8006261

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL4*

210,00

90%

8004713

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1

190,00

90%

8004223

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL4*

215,00

90%

8003374

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

195,00

90%

8003014

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL2

190,00

90%

8002928

Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3*

200,00

90%

8002654

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3 forte*

200,00

90%

8002454

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3*

200,00

90%

8002433

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1

190,00

90%

8005871

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

195,00

90%

8005862

Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL2

190,00

90%

7017140

VenoTrain curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk AG (avatud varvas)

182,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1) piirhind, milleks on 190,00 eurot.

  (5) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilise kompressioontoote eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul II ja III staadiumi sekundaarse lümfödeemi kompleksse turset alandava teraapia (CDT) järgselt, kui lümfiteraapia ja sidumistega on saavutatud turse alanemine ning jäseme kuju on normilähedane. Eeltingimuseks ravi lümfiteraapiaga (tervishoiuteenuste loetelus olev kood 7058). Meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus taastusarstil, kirurgil, onkoloogil, günekoloogil ja uroloogil.

§ 78.   Nahahooldusvahendid

  (1) Nahahooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017331

Ortomed Vaseliinõlikreem 700 ml

18,50

90%

7017342

Ortomed Oliiviõlikreem 700 ml

18,50

90%

7017353

Ortomed Niisutav kreem Urea 4,5% 700 ml

18,50

90%

7017364

Ortomed Niisutav kreem Urea 10% 700 ml

18,50

90%

7016004

Emulsioon Xerolys+ 1000 ml

40,00

90%

7016015

Emulsioon Xerolys+ 500 ml*

25,00

90%

7016026

Emulsioon Atolys 500 ml*

25,00

90%

7016048

Emulsioon Psorilys 500 ml*

25,00

90%

7016947

Bioderma Atoderm PP Baume 200 ml*

10,00

90%

7016958

Bioderma Atoderm Intensive 200 ml*

10,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (emulsioon Xerolys+ 1000 ml) piirhind, milleks on 40,00 eurot, arvutatud nahahooldusvahendi 1 ml hind 0,040 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle kaasasündinud rasket ihtüoosi (RHK 10 diagnoosikood Q80) põdevale kindlustatud isikule vajaliku nahahooldusvahendi eest tasu maksmise kohustuse järgmises ulatuses:
  1) kuni 6,5 l nahahooldusvahendit alla 16-aastasele (kaasa arvatud) lapsele kalendripoolaastas;
  2) kuni 13 l nahahooldusvahendit üle 17-aastasele isikule kalendripoolaastas.

§ 79.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

  (1) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest, mille kohta on retseptikeskuses vormistatud meditsiiniseadme kaart.

  (2) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil. Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses.

  (3) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljakirjutamise kohta, mille alusel on võimalik tuvastada meditsiiniseadme kaardi väljastanud tervishoiuteenuse osutajat, patsienti, kellele kaart on väljastatud, ning välja kirjutatud meditsiiniseadme rühma ja hüvitamise tingimusi. Juhul kui väljakirjutavat meditsiiniseadet ostab patsiendi eest välja keegi teine, kannab meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kaardile täiendavalt meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse andmed.

  (4) Meditsiiniseadet väljastav isik (edaspidi müüja) on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema retseptikeskuses, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses. Meditsiiniseadme müügil kaardi alusel peab müüja veenduma meditsiiniseadme kaardil kajastatud haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavuses §-des 3–78 nimetatud tingimustele.

  (5) Müüja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljastamise kohta, mis võimaldavad tuvastada apteegiteenuse osutajat või meditsiiniseadme väljastanud muud juriidilist isikut, patsienti, kellele meditsiiniseade väljastati, väljastatud meditsiiniseadet ning meditsiiniseadme eest makstavaid summasid. Juhul kui meditsiiniseadme ostab patsiendi jaoks välja vastava volitusega isik, kannab müüja täiendavalt kaardile ostjat tuvastada võimaldavad andmed.

  (6) Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikule meditsiiniseadme müümisel saadab müüja haigekassale samaaegselt koondarve esitamisega koopia nimetatud isiku kehtivast Euroopa ravikindlustuskaardist, selle asendussertifikaadist või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohasest tõendist (E112, E123, S2, DA1).

§ 80.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tervise- ja tööministri 22. detsembri 2015. a määrus nr 77 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 81.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json