Teksti suurus:

Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 5

Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 103

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 5 lõike 6 ja § 20 lõike 12 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 66 „Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 66 „Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Rahvusvahelise lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord”;

2) määruse § 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Isikud, kellele kauba võõrandamist käsitatakse ekspordina

Kauba ekspordina käsitatakse kauba võõrandamist ühendusevälisesse riiki suunduvatele reisijatele ja õhusõiduki meeskonnaliikmetele rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis.”.

§ 2.   Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” lisas 1 asendatakse läbivalt arv „16 000” arvuga „40 000”.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json