Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruse nr 68 „Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 10

Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruse nr 68 „Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala” muutmine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 72

Määrus kehtestatakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 15 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruses nr 68 „Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti on esitatud SHA512 räsialgoritmi kasutades isegenereeritud sertifikaadil järgmise sõnumilühendina:

1) „15 53 27 39 af 6c d2 57 0e d9 57 37 61 f0 92 b6 b6 f4 79 93 35 c4 84 2a f3 0c b4 e6 80 21 c9 75 9d 32 c7 d6 bd c1 c4 52 03 1e ea c2 a6 d5 27 98 a5 8f d4 df e8 c8 8a ee 20 78 f5 ef 45 9e 56 a2”;
2) „8e 66 cf 01 70 83 d5 b2 e2 c6 2c 93 54 e6 0f 7b f2 54 dd 0f bb a7 4a 0d 3b f5 20 5a 28 a3 68 d3 35 9c f5 42 22 17 39 85 82 87 8c e4 68 93 22 a5 d3 5c 20 c9 ee 84 e2 b1 f1 ed 42 67 03 dc da dd”.”;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse 26.11.2016. a jõustunud redaktsiooni §-s 1 nimetatud avalikku võtit ja sellele vastavat privaatvõtit võib käesoleva määruse §-s 2 nimetatud usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks kasutada kuni 01.03.2018. a.”.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json